Позоришни плакати 

Позоришна сезона 1888/1889.

Позоришна сезона 1889/1890.

Позоришна сезона 1890/1891.

Позоришна сезона 1893/1894.

Позоришна сезона 1894/1895.

Позоришна сезона 1895/1896.

Позоришна сезона 1896/1897.

Позоришна сезона 1898/1899.

Позоришна сезона 1899/1900.

Позоришна сезона 1900/1901.

Позоришна сезона 1901/1902.

Позоришна сезона 1904/1905.

Позоришна сезона 1905/1906.

Позоришна сезона 1906/1907.

Позоришна сезона 1907/1908.

Позоришна сезона 1908/1909.

Позоришна сезона 1909/1910.

Позоришна сезона 1910/1911.

Позоришна сезона 1911/1912.

Позоришна сезона 1912/1913.

Позоришна сезона 1913/1914.