Новински исечци

Београдске новине

                                                                       Браник

Вечерње новости

Време

Експрес (Београд)

Експрес недељна ревија

Звоно

Исток

Недеља

Одјек

Политика

Правда

Самоуправа

Српски књижевни гласник