Библиографија новинских чланака

Новински исечци чувају се у збирци Хемеротеке Музеја позоришне уметности у Београду

Библиографија обухвата прилоге објављене у периодичним публикацијама штампаним превасходно у Србији. Поред комплетних бројева часописа који се чувају у Библиотеци Музеја, Библиографија је израђена на основу копија новинских исечака из домаће штампе који се чувају у фонду Хемеротеке Музеја позоришне уметности Србије у Београду. Регистровано је укупно 248 библиографских јединица. Све јединице описане су de visu, а опис је дат према стандарду Чикаго стил библиографског цитирања који даје утврђен распоред елемената и систем интерпункција за опис чланака објављених у серијским публикација. Библиографски опис садржи следеће елементе: податке о насловима и одговорност, годину излажења као и наслов рубрике уколико постоји. Библиографија је писана ћириличним писмом, којим је писана и већина обрађених часописа. Библиографске јединице су распоређене према наслову изворне публикације а затим су библиографске јединице у оквиру сваке публикације распоређене у хронолошком редоследу. Библиографију прати Регистар наслова представа уз који се налазе бројеви библиографских јединица наслова представа који су тема прилога објављених у часописима. Како већина прилога представља приказ или критику одиграних представа, овај регистар се посебно издваја за свеобухватно и ефикасно истраживање тадашњег репертоара српског позоришта.

БЕОГРАДСКЕ НОВИНЕ 
1. “Опера Маскота”. Београдске новине, 26. јануар 1900.
2. “Поднели оставке”. Београдске новине, 5. март 1900.
3. “Народно позориште: Цврчак”. Београдске новине, 9. фебруар 1901. 
4. Јуришић Б. “Код Милоша Цветића”. Београдске новине, 9. јануар 1902. 
5. “Француз о нашем Народном позоришту”. Београдске новине, 21. март 1902. 
6. “Народно позориште”. Београдске новине, 17. мај 1902. 
7. “Руцовићево вече у Шапцу”. Београдске новине, 6. април 1903. 
8. “Опроштајни концерт”. Београдске новине, 14. март 1904, Дневне новости. 
9. “Коклен о нашим глумцима”. Београдске новине, 22. новембар 1904, Дневне новости. 
10. Д. “Народно позориште”. Београдске новине, 1905. 
11. “Чутуља”. Београдске новине, 27. 07. 1905. 
12. Д. “Дневне новости”. Београдске новине, 1905. 
13. “Београдско позориште на Стеријиној прослави”. Београдске новине, 2. септембар 1906, Позоришне вести. 
14. “Прослава Зорке Тодосићке”. Београдске новине, 2. март 1908, Позоришна хроника.
15. “Народно позориште: Лутка”. Београдске новине, 5. фебруар 1908. 
16. “Глишићева Подвала”. Београдске новине, 19. фебруар 1908, Позоришна хроника. 
17. “Зорка Тодосићка поводом њеног јубилеја”. Београдске новине, 1908. 
18. “Прослава Зорке Тодосићке”. Београдске новине, 1908. 
19. “Српски тип у књижевности и уметности”. Београдске новине, 1908. 
20. “Зорка Тодосићка”. Београдске новине, 27. март 1908, Позоришна хроника. 
21. “Позоришни албум”. Београдске новине, 29. фебруар 1908, Позоришна хроника. 
22. “Лакомислена сестра”. Београдске новине, 7. април 1908, Позоришна хроника. 
23. “Прослава Зорке Тодосићке”. Београдске новине, 6. март 1908. 
24. “Прослава Зорке Тодосићке”. Београдске новине, 7. март 1908. 
25. “Прослава Зорке Тодосићке”. Београдске новине, 8. март 1908. 
26. “Тодосићка”. Београдске новине, 1908, Позоришна хроника.
27. Oui. “Сипријена и Смрт мајке Југовића”. Београдске новине, 27. јануар 1909, 29. Позоришна хроника. 
28. “Полемика”. Београдске новине, 24. март 1909, Позоришна хроника.
29. М. С. “Самсон”. Београдске новине, 9. октобар 1909, Позоришна хроника.
30. “Синотња прослава”. Београдске новине, 7. новембар 1909, Позоришна хроника. 
31. “Вечершња представа”. Београдске новине, 24. април 1910, Позоришна хроника. 
32. “Премијера Љубав бди”. Београдске новине, 28. октобар 1910, Позоришна хроника. 
33. “Позоришна хроника”. Београдске новине, 29. октобар 1910. 
34. “Шантићево вече”. Београдске новине, 20. новембар 1910, Позоришна хроника. 
35. “Шантићево вече”. Београдске новине, 22. новембар 1910, Позоришна хроника. 
36. “Премијера Бернсеновог Вихора”. Београдске новине, 18. март 1911, Позоришна хроника. 

БОРБА
37. П. “Кад жене варају”. Борба, 21. април 1912, Позориште.

БРАНИК
38. “Српско народно позориште”. Браник, 3. мај 1892, Вести из места и из народа.
39. “Српско народно позориште у Суботици”. Браник, 14. мај 1892. 
40. “Двадесетпетогодишњица”. Браник, 4. март 1908, Вести из места и из народа.

БРАНКОВО КОЛО
41. Коњевић Д. С. “Срп. краљ. нар. позориште”. Бранково коло, 22. септембар 1911. 

ВЕЛИКА СРБИЈА
42. В. “Из позоришта”. Велика Србија, 31. октобар 1903. 
43. В. “Из позоришта”. Велика Србија, 13. новембар 1903. 

ВЕНАЦ
44. Хроничар. “Народно позориште”. Венац, 1910, Хроника. 

ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ
45. М. М. “Позориште”. Вечерње новости, 29. децембар 1893. 
46. “О позоришту”. Вечерње новости, 27. јануар 1894.
47. “Београдске вести”. Вечерње новости, 26. март 1894. 
48. “Књижевно-уметничка заједница”. Вечерње новости, 6. мај 1894.
49. “Позориште”. Вечерње новости, 17. мај 1894. 
50. Б. “Позориште”. Вечерње новости, 1895. 
51. Detrui. “Народно позориште”. Вечерње новости, 1895. 
52. “Завештање глумице”. Вечерње новости, 17. јануар 1908. 
53. М. “Дорина”. Вечерње новости, 3. фебруар 1908, Позориште. 
54. “Народно позориште”. Вечерње новости, 29. фебруар 1908.
55. B. M. P. “Г-ђа Зорка Тодосићка сталан члан Срп. Краљ. Народног позоришта”. Вечерње новости, 7. март 1908.
56. “Позоришни утисци”. Вечерње новости, 19. април 1909. 
57. “Концерт у Народном позоришту”. Вечерње новости, 17. новембар 1909.
58. “Народно позориште”. Вечерње новости, 23. децембар 1909. 
59. С-а. “Позориште”. Вечерње новости, 17. фебруар 1910.
60. “Шантићево вече”. Вечерње новости, 20. новембар 1910. 
61. “Драмске лудорије”. Вечерње новости, 18. јун 1911, Позоришне импресије 
62. “Битанта”. Вечерње новости, 13. новембар 1911. 
63. Н-ић. “Позориште”. Вечерње новости, 30. септембар 1911. 
64. С. М. С. “Позориште”. Вечерње новости, 5. јун 1913. 

ВИДЕЛО
65. Н-у. “Поводом Риђокосе”. Видело, 7. мај 1893, Позориште. 
66. “Позориште”. Видело, 10. новембар 1895. 
67. “Позориште”. Видело, 10. мај 1895. 
68. Ј. М. “Позориште”. Видело, 15. јул 1896. 
69. Ј. Д. М. “Позориште”. Видело, 4. август 1896.  
70. Ј. М. “Позориште”. Видело, 3. мај 1896. 

ВРЕМЕ
71. “Смрт уметнице Зорке Тодосић”. Време, 29. децембар 1936. 

ГЛАС НАРОДА
72. Aria. “Народно позориште”. Глас народа, 1892. 

ДЕЛО
73. Драгутиновић М. К. “Краљевско-српско Народно позориште и 1894. години”. Дело, 1895, Друштвени живот.
74. Бор. П. “Народни посланик”. Дело, 1896, Позоришни преглед. 
75. Бор. П. “Четири жене под једним кровом”. Дело, 1896, Позоришни преглед. 
76. Бор. П. “Крвни мир”. Дело, 1897, Позоришни преглед. 
77. Бор. П. “Позориште”. Дело, 1903, Хроника. 
78. Н. “Позоришна хроника”. Дело, 1908. 
79. St. “Позоришна хроника”. Дело, 1908. 
80. R. “Позоришна хроника”. Дело, 1908. 
81. М. Б. “Народно позориште”. Дело, 1911, Хроника. 
82. Талетов П. С. “Позоришни преглед”. Дело, 1913. 
83. Талетов П. С. “Позоришни преглед”. Дело, 1914. 

ДНЕВНИК
84. Д. “Народно позориште”. Дневник, 27. август 1901. 

ДНЕВНИ ЛИСТ
85. C. V. “Позоришне вести”. Дневни лист, 1892. 

ЕКСПРЕС НЕДЕЉНА РЕВИЈА
86. Поточан, Б.“Милосница царског секретара”. Експрес недељна ревија, 20. јун 1981. 

ЕКСПРЕС (Београд)

87. В. Пе. “Љубимица београдске публике”. Експрес, 8. октобар 1968. 

ЗВЕЗДА
88. Spectator. “Позоришна хроника”. Звезда, 28. март 1899. 
89. Spectator. “Позоришна хроника”. Звезда, 7. март 1899. 
90. Spectator. “Позоришна хроника”. Звезда, 7. март 1899. 
91. Spectator. “О глумцима”. Звезда, 1. јануар 1899, Позоришна хроника.
92. Spectator. “Наставак о глумцима”. Звезда, 10. јануар 1899, Позоришна хроника.
93. Commentator. “Књижевност - позориште”. Звезда, 1901. 

ЗВОНО
94. “Позоришна хроника”. Звоно, 1909. 
95. “Позоришна хроника”. Звоно, 1909. 

ИСТОК
96. “Из позоришта”. Исток, 9. април 1875.
97. “Из позоришта”. Исток, 16. април 1876. 
98. “Из позоришта”. Исток, 30. јануар 1877. 
99. “Народно позориште”. Исток, 21. мај 1878. 
100. В. “Позориште”. Исток, 29. новембар 1878. 
101. А. “Позориште”. Исток, 5. јануар 1879. 
102. Б. Б. Ј. “Човек без предрасуде”. Исток, 14. децембар 1879. 

КОЛО
103. Plautus. “Из позоришта”. Коло, 1909. 

МАЛЕ НОВИНЕ
104. Suum cuique. “Народно позоришуе”. Мале новине, 27. септембар 1888.
105. “Београдске вести”. Мале новине, 30. децембар 1890. 
106. Cajus. “Позориште у уметност”. Мале новине, 27. август 1894. 

МАЛИ ЖУРНАЛ
107. “Из позоришта”. Мали журнал, 25. јануар 1896, Београдске вести. 
108. “Из позоришта”. Мали журнал, 29. јануар 1896, Београдске вести.
109. “Из позоришта”. Мали журнал, 9. фебруар 1896, Београдске вести. 
110. “Из позоришта”. Мали журнал, 8. март 1896, Београдске вести. 
111. “Из позоришта”. Мали журнал, 27. март 1896, Београдске вести. 
112. “Новитет”. Мали журнал, 27. март 1896, Београдске вести.
113. Из позоришта”. Мали журнал, 22. април 1896, Београдске вести. 
114. Савић Б. “Из позоришта”. Мали журнал, 26. април 1896, Београдске вести. 
115. “Из позоришта”. Мали журнал, 18. јун 1896, Београдске вести. 
116. “Мамзел Нитуш”. Мали журнал, 1896. 
117. “Карлова тетка”. Мали журнал, 1896. 
118. “Лепа Јелена”. Мали журнал, 1. октобар 1901, Забаве, концерти и уметност. 
119. “Чергашки живот”. Мали журнал, 15. октобар 1901, Забаве, концерти и уметност. 
120. Марс. С. “Позориште, концерти и уметност”. Мали журнал, 30. октобар 1902. 
121. Pilad. “Децембарски новитети”. Мали журнал, 30. октобар 1902, Позориште. 

МЛАДА СРБАДИЈА
122. “Из уметничког света”. Млада Србадија, 20. април 1871, Гласник. 

НАРОД
123. “Народно позориште у Београду”. Народ, 1896, Позориште.

НАРОДНЕ НОВИНЕ
124. “Пријатељска опомена”. Народне новине, 25. август 1900, Београдске новости.
125. “Из Народног позоришта”. Народне новине, 25. септембар 1900, Београдске новости. 

НАРОДНИ ДНЕВНИК
126. Артемије. ”Библиотекар”. Народни дневник, 2. март 1890, Позориште. 
127. Артемије. “Моје мезимче”. Народни дневник, 21. март 1890, Позориште. 
128. Артемије. “Позориште”. Народни дневник, 1. мај 1890. 
129. “Позориште”. Народни дневник, 12. јун 1890. 
130. Pasquiono. “Позорипте”. Народни дневник, 27. септембар 1890. 
131. L. “Позорипте”. Народни дневник, 1891. 

НАРОДНИ ЛИСТ
132. R. “Шантићево вече у Народном позоришту”. Народни лист, 22. новембар 1910. 

НЕДЕЉА
133. “Приказ комада”. Недеља, 1909, Позоришна уметност. 
134. “Приказ комада”. Недеља, 1909, Позоришна уметност. 
135. В. “Иза божјих леђа”. Недеља, 1909. 
136. В. “Приказ комада”. Недеља, 1909, Позоришна уметност. 
137. В. “Мале замерке”. Недеља, 1910. 

НЕДЕЉНИ ПРЕГЛЕД
138. Гребенец С. М. “Хрватско народно позориште”. Недељни преглед, 26. април 1909, Књижевност и уметност.

НОВА ИСКРА
139. Њ. “Позориште”. Нова искра, 16. јануар 1899, Уметност. 

НОВИ ГЛАСНИК
140. Ђованини. “Народно позориште”. Нови гласник, 1888. 

НОВИ ЛИСТ
141. “Из позоришта”. Нови лист, 29. октобар 1892.

НОВИНЕ СРПСКЕ
142. “Риђокоса”. Новине српске, 19. март 1895, Књижевност и уметност. 
143. “За круну”. Новине српске, 19. март 1895, Књижевност и уметност. 

НОВИ ПОКРЕТ
144. “Позоришна хроника”. Нови покрет, 7. септембар 1906. 
145. “Позоришна хроника”. Нови покрет, 8. септембар 1906. 

НОВО ВРЕМЕ
146. “Народно позориште”. Ново време, 11. март 1910, Позориште.
147. “Marcotucum theatrale II”. Ново време, 31. август 1910, Позориште. 
148. М. “Шантићево вече”. Ново време, 23. новембар 1910, Позориште 
149. “Премијера Пута око света”. Ново време, 29. март 1911, Позориште 
150. “Дјевица, комедија у четирири чина, од Марка Праге”. Ново време, 18. април 1911, Позориште 
151. S. A. “Двадесетпетогодишњица гђе А. Милојевићке”. Ново време, 25. мај 1911. 

НОВОСТИ
152. Г-ђа Тодосићка и г. Гавриловић у Скопљу. Новости, 21. јун 1914, Позориште. 

ОДЈЕК
153. “Позориште”. Одјек, 27. јануар 1888. 
154. “Позоришна хроника”. Одјек, 13. новембар 1902. 
155. “Из позоришта”. Одјек, 10. децембар 1904. 
156. “Позоришна хроника”. Одјек, 24. октобар 1905. 
157. Ристић М. “Њена јесен”. Одјек, 13. септембар 1906. 
158. “Стеријино вече”. Одјек, 10. октобар 1906. 
159. “Прослава госпође Тодосићке”. Одјек, 7. март 1908, Дневне вести.
160. Р. “Позориште”. Одјек, 9. октобар 1909. 
161. “Једна лепа реприза”. Одјек, 10. март 1910. 
162. “Деми-Монд”. Одјек, 6. септембар 1910, Народно позориште. 
163. Б. П. “Љубав бди”. Одјек, 30. октобар 1910, Народно позориште. 
164. “Позоришни преглед”. Одјек, 7. август 1910, Хроника. 
165. “Премијера Битанге”. Одјек, 15. септембар 1911, Позориште. 

ОТАЏБИНА
166. Јанковић Д. М. “Позоришни преглед”. Отаџбина, 1891. 
167. Јанковић Д. М. “Позоришни преглед”. Отаџбина, 1899. 

ПОБРАТИМ
168. Веселиновић Ј. М. “Народно позориште”. Побратим, 7. мај 1895. 

ПОЗОРИШТЕ (Београд)
169. „Ко је ово?”. Позориште, 9. јануар 1934, Из старе позоришне галерије.

ПОЗОРИШТЕ (Нови Сад)
170. “Српско народно позориште”. Позориште, 31. мај 1894, Листићи. 
171. “Извештај привремене управе Српског народног позоришта о стању и радњи српске народне позоришне дружине”. Позориште, 28. новембар 1896. 
172. С. “Српско народно позориште”. Позориште, 25. фебруар 1896, Листићи. 
173. Г. “Српско народно позориште”. Позориште, 29. фебруар 1896, Листићи. 
174. “Српско народно позориште”. Позориште, 2. март 1896, Листићи. 
175. Дотлић Л. “Седамнаест чланова славне глумачке династије”. Позориште, 27. фебруар 1971. 

ПОЛИТИКА
176. “Народно позориште”. Политика, 26. фебруар 1904. 
177. “Позоришне вести”. Политика, 13. март 1904. 
178. “Народно позориште”. Политика, 7. мај 1904, Белешки. 
179. Ј. У. “Пучанин као властелин и Заза”. Политика, 12. мај 1904, Фељтон. 
180. “Једна чаробница”. Политика, 24. мај 1904, Дневни вести.
181. У. “Мађарско-српско вече”. Политика, 9. октобар 1904, Из позоришта. 
182. D. Ram. “Позориште”. Политика, 5. децембар 1904.
183. “Мамзел Нитуш”. Политика, 16. март 1905, Позориште. 
184. “Заза”. Политика, 25. март 1905, Позориште. 
185. “Лутка”. Политика, 5. април 1905, Позориште. 
186. “На низбрдици”. Политика, 26. октобар 1905, Позориште. 
187. “Са прославе”. Политика, 15. новембар 1905, Позориште. 
188. “Новинари”. Политика, 22. децембар 1905, Позориште. 
189. “Анценгруберов Кривоклетник”. Политика, 25. март 1906, Позориште. 
190. Угричић Ј. „Пигалова улица“. Политика, 23. јун 1906, Позориште. 
191. Позориште. Политика, 9. септембар 1906, Позориште.  
192. Угричић Ј. “Мамзел Нитуш”. Политика, 11. септембар 1906. 
193. Б. “Са синоћне прославе”. Политика, 8. март 1907, Позориште. 
194. Угричић Ј. “Оперетска реприза”. Политика, 4. април 1907, Позориште. 
195. Угричић Ј. “Криза”. Политика, 14 мај 1907, Позориште.
196. Угричић Ј. “Опет Слепи миш”. Политика, 2. јун 1907, Позориште. 
197. “Подвала”. Политика, 20. фебруар 1908,Позориште. 
198. “Зорка”. Политика, 7. март 1908. 
199. “Зорка II”. Политика, 8. март 1908. 
200. “Династија Поповић”. Политика, 10. март 1908.
201. “Слепи миш”. Политика, 29. март 1908. 
202. Угричић Ј. “Слепи миш и тако даље”. Политика, 1. април 1908, Позориште. 
203. “Нов комад”. Политика, 5. април 1908, Позориште. 
204. Угричић Ј. “Синоћни Млетачки трговац”. Политика, 29. октобар 1908, Позориште. 
205. Угричић Ј. “Нова звездица”. Политика, 10. новембар 1908, Позориште. 
206. Угричић Ј. “Друго и треће вече”. Политика, 1. децембар 1908, Позориште. 
207. Угричић Ј. “Дебела Тоска”. Политика, 23. јануар 1909, Позориште. 
208. “Две школе”. Политика, 8. август 1909, Позориште. 
209. “Данашњи дан. Политика, 6. септембар, Позориште. 
210. Угричић Ј. “Нова глумица”. Политика, 26. април 1910, Позориште. 
211. “Љубав бди”. Политика, 29. октобар 1910, Позориште. 
212. Угричић Ј. “Шантићево вече”. Политика, 22. новембар 1910, Позориште.
213. К. М. Л. “Глумци и Загонетка”. Политика, 8. фебруар 1911, Позориште. 
214. К. М. Л. “Како су синоћ играли”. Политика, 28. април 1911, Позориште. 
215. “Државни стан ”. Политика, 23. фебруар 1912, Позориште. 
216. К. М. Л. “Премијера Пустолова у Народном позоришту”. Политика, 8. март 1912, Позориште. 
217. “Ивкова слава”. Политика, 15. август 1912, Позориште. 
218. “Суморан живот”. Политика, 1. март 1913, Позориште.
219. “Угашено огњиште”. Политика, 21. април 1914, Позориште. 
220. Грол М. “Умрла је Зорка Тодосић”. Политика, 29. децембар 1936. 
221. “Јуче је сахрањена Зорка Тодосић”. Политика, 30. децембар 1936.
222. “Зорка Тодосић”. Политика, 3. октобар 1959. 

ПРАВДА
223. Ignotus. “Једно гостовање и једна прослава”. Правда, 2. фебруар 1905, Позоришни преглед.
224. Spectator. “Зорка Тодосићка”. Правда, 1908.
225. Туфегџија Ј. “Ослобођена свест глумице Зорке Тодосић”. Правда, 30. децембар 1936.

ПРОЛЕЋЕ
226. “Наше слике”. Пролеће, децембар 1909. 

САМОУПРАВА
227. “Соло певање у Народном позоришту”. Самоуправа, 1904, Београдске новости.
228. “Народно позориште”. Самоуправа, 1904. 
229. “Соло певање у Народном позоришту”. Самоуправа, 1904.

СРБИЈА
230. “Прослава гђа Тодосићкина”. Србија, 1. март 1908.

СРПСКА ЗОРА
231. “Позориште”. Српска зора, 1879, Прегледне белешке. 

СРПСКА НЕЗАВИСНОСТ
232. “Народно позориште”. Српска независност, 1890. 

СРПСКЕ НОВИНЕ
233. “Позоришни извештај за фебруар 1890”. Српске новине, 16. март 1890. 
234. “Позоришни извештај за март 1890”. Српске новине, 1. април 1890.
235. “Позоришни извештај за април 1890”. Српске новине, 3. мај 1890. 
236. “Позоришни извештај за јун 1890”. Српске новине, 21. јун 1890. 

СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК
237. Грол М. “Народно позориште 3”. Српски књижевни гласник, 16. децембар 1908.
238. Грол М. “Народно позориште”. Српски књижевни гласник, 16. новембар 1908.
239. Грол М. “Позоришни преглед”. Српски књижевни гласник, 16. март 1908. 
240. Лазаревић Б. “Позоришни преглед”. Српски књижевни гласник, 1912. 
241. Лазаревић Б. ”Позоришни преглед: маргиналија из драматургије 2”. Српски књижевни гласник, 1912.
242. Лазаревић Б. ”Позоришни преглед: маргиналија из драматургије 3”. Српски књижевни гласник, 1912.
243. Грол М. “Зорка Тодосићка”. Српски књижевни гласник, 1. јануар 1937.

СЦЕНА
244. “Смрт Зорке Тодосић”. Сцена, 1. јануар 1937.

ТРГОВИНСКИ ГЛАСНИК
245. “Народно позориште”. Трговински гласник, 1905. 

ТРИБУНА
246. “Са Шантићевог вечера”. Трибуна, 1910, Позориште. 

УЈЕДИЊЕЊЕ 
247. “Концерт код Коларца”. Уједињење, 30. децембар 1890, Књижевност наука и позориште.

ШТАМПА
248. Д. С. “Заза”. Штампа, 1904, Позориште.
Регистар наслова представа

Агнеша 47
Библиотекар 126
Битанга 41, 62, 165
Вилхелм Тел 97, 98
Вихор 36
Воз за шетњу 12, 68
Господин Алфонс 12, 133, 134, 154
Госпође и хусари 156, 245
Две школе 96, 208
Девице 81, 150, 214
Девојачка клетва 45
Деми-Монд 162
Добио човек орден 155
Доктор Окс 111
Дора 151
Дорина 53, 78
Досадан свет 89
Драмске лудорије 61
Државни стан 215
Ђамиле 164
Женидба и удадба 85
Женски рај 113
За круну 143
Загонетка 213
Задужбина 166
Заза 97, 178, 179, 180, 184, 248
Зла жена 13, 58, 90, 139, 158
Ивкова слава 217
Иза божјих леђа 135
Избирачица 146, 161
Изговор 144, 145
Језуитa и његов питомац 103
Карлова тетка 117
Код “Зеленог папагаја” 83
Корневиљска звона 120, 194
Краљева сеја 71, 72
Крвни мир 76
Кривоклетник 189
Лакомислена сестра 22, 203
Лепа Јелена 2, 118
Лутка 5, 15, 63, 185
Љиљан и Оморика 93
Љубав бди 32, 33, 64, 163, 211
Љубав и понос 72
Мадам Сан Жен 152
Мајка 109
Мамзел Нитуш 66, 67, 80, 113, 116, 123, 157, 168, 183, 191, 192
Марија кћи пуковније 173
Маркова сабља 115
Маскота 1
Миш 10, 31, 110, 210
Млетачки трговац 204
Моје мезимче 127
Стари Бака 128
Морал 147
Мужевљева срећа 121
На низбрдици 186
На силу лекар 42, 77
Народни посланик 74
Наследник 130
Ни око шта 129
Новинари 188
Олимпијина удаја 106
Она је луда 153
Пигалова улица 190
Подвала 16, 30, 197
Покојни Тупинел 50
Покондирена тивка 92
Поп Коста 205
Пријатељ Гранде 230
Просидба 82, 218
Протекција 167
Птичар 88, 103
Пустолов 216
Пут око земље за 80 дана 229
Пут око света 149
Пучанин као властелин 9, 228
Радничка побуна 39
Разведимо се 7, 84
Распикућа 174
Риђокоса 65, 141, 142, 170, 172, 181
Роман сиромашног младића 122
Самсон 29, 154, 160
Сеоска Лола 102
Сеоска школа 125
Силом лекар в. На силу лекар
Слепи миш 20, 196, 201, 202
Смрт мајке Југовића 27
Суђаје 43
Тартиф 131, 154
Тата-Тото 70, 112, 114
Тоска 207
У бунару 6, 107
Хасанагиница 34, 35, 44, 60, 132, 148, 212, 246
Цврчак 3
Црвени буђелар 51
Чергашки живот 105, 119, 136
Четири жене под једним кровом 75
Чича Самуило 142
Човек без предрасуда 102