· ·

Dobrinović Pera


Predstave1. Ime: Šaran
30.09.1867, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
2. Ime: Maksim Crnojević
11.02.1869, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
3. Ime: Čestitam
21.03.1871, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
4. Ime: Školski nadzornik
02.08.1871, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
5. Ime: Lovudska sirotica
17.07.1872, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
6. Ime: Seoska škola
21.06.1873, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
7. Ime: Rob
19.08.1873, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
8. Ime: Ljubavno pismo
07.10.1873, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
9. Ime: Ciganin
15.12.1873, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
10. Ime: Kršteno pismo
20.12.1873, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
11. Ime: Don Karlos
22.12.1873, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
12. Ime: Noć uoči Nove godine
31.12.1873, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
13. Ime: Unjkava komedija
13.01.1874, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
14. Ime: Prisni prijatelji
24.01.1874, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
15. Ime: Mišel Peren
30.01.1874, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
16. Ime: Viljem Tel
02.02.1874, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
17. Ime: Život je san
24.02.1874, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
18. Ime: Ćuška pošto-poto
06.03.1874, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
19. Ime: Žene u ustavnom životu
13.03.1874, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
20. Ime: Đavolovi zapisnici
17.03.1874, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
21. Ime: Grabancijaši
01.04.1874, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
22. Ime: San i java
07.04.1874, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
23. Ime: Stari Baka i njegov sin husar
13.10.1874, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
24. Ime: Tri bračne zapovesti
24.11.1874, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
25. Ime: Ministar i svilar
28.11.1874, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
26. Ime: Katarina Hauardova
08.12.1874, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
27. Ime: Kartaš
15.12.1874, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
28. Ime: Zvonar Bogorodičine crkve
26.12.1874, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
29. Ime: Kin
26.01.1875, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
30. Ime: Diplomata stare škole
21.02.1875, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
31. Ime: Zvonar Pavlovske crkve u Londonu
26.02.1875, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
32. Ime: Gospođa od Sen-Tropeza
18.03.1875, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
33. Ime: Osam dana posle venčanja
21.03.1875, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
34. Ime: Tajni agent
03.04.1875, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
35. Ime: Srpske cveti
06.04.1875, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
36. Ime: Marina carica
17.04.1875, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
37. Ime: Romeo i Julija
19.04.1875, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
38. Ime: Miloš Obilić
18.05.1875, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
39. Ime: Mladost Dositeja Obradovića
21.09.1875, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
40. Ime: Vodeničareva ćerka
21.03.1876, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
41. Ime: Stari kaplar
25.03.1876, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
42. Ime: Sedi s mirom
08.04.1876, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
43. Ime: Gluvak
20.04.1876, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
44. Ime: Crnogorci
23.04.1876, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
45. Ime: Tera opoziciju
28.04.1876, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
46. Ime: Ala su smešni ti muževi
02.05.1876, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
47. Ime: U snu i na javi
30.05.1876, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
48. Ime: Posle venčanja
02.06.1876, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
49. Ime: Ko mnogo zna mnogo i pati
06.06.1876, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
50. Ime: Maksim Crnojević
06.01.1877, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
51. Ime: Đavolovi zapisnici
15.01.1877, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
52. Ime: San i java
12.02.1877, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
53. Ime: Seoska škola
20.02.1877, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
54. Ime: Dva narednika
26.02.1877, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
55. Ime: Mladenci
29.03.1877, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
56. Ime: Našla vreća zakrpu
06.04.1877, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
57. Ime: Jedinica
23.04.1877, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
58. Ime: Provodadžija
30.04.1877, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
59. Ime: Ultimo
07.05.1877, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
60. Ime: Don Cezar od Bazana
16.05.1877, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
61. Ime: Socijalne demokrate
22.05.1877, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
62. Ime: Ej, ljudi, što se ne ženite
01.06.1877, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
63. Ime: Gušče bukovačko
25.10.1877, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
64. Ime: Lovudska sirotica
01.12.1877, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
65. Ime: Dobrila i Milenko
12.02.1878, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
66. Ime: Graničari
14.05.1878, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
67. Ime: Varošani na selu
29.12.1878, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
68. Ime: Veseli dvori
04.01.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
69. Ime: Niz bisera
07.01.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
70. Ime: Zločinčeva marama
08.01.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
71. Ime: Poslednja volja
26.01.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
72. Ime: Naši robovi
15.02.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
73. Ime: Poturica
18.02.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
74. Ime: Ljubav nije šala
22.02.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
75. Ime: Friše-fire
24.02.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
76. Ime: Vampir i čizmar
25.02.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
77. Ime: Dve sirotice
03.03.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
78. Ime: Velikovarošani
17.03.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
79. Ime: Kir Janja
03.04.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
80. Ime: Družina
08.04.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
81. Ime: Marija Stjuartova
15.04.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
82. Ime: Prilepčivo
18.04.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
83. Ime: Dragi ujak
22.04.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
84. Ime: Milion
23.04.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
85. Ime: Zvonar bogorodičine crkve
05.05.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
86. Ime: Mamica
05.06.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
87. Ime: San i java
12.06.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
88. Ime: Izbiračica
03.07.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
89. Ime: Putnici
18.12.1879, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
90. Ime: Mletački trgovac
26.04.1880, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
91. Ime: Traži se vaspitač
19.05.1880, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
92. Ime: Stari kaplar
23.05.1880, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
93. Ime: Provodadžija
12.06.1880, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
94. Ime: Bertram mornar
27.10.1880, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
95. Ime: Lovorika i prosjački štap
15.11.1881, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
96. Ime: Jezuita i njegov pitomac
17.11.1881, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
97. Ime: Despot Đurađ Branković
22.11.1881, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
98. Ime: Marija i Magdalena
28.11.1881, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
99. Ime: Krvavi presto
29.11.1881, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
100. Ime: Očina maza
06.12.1881, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
101. Ime: Čovek bez predrasude
12.12.1881, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
102. Ime: Car Jovan
26.12.1881, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
103. Ime: Pokondirena tikva
27.12.1881, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
104. Ime: Okaljano poštenje
12.01.1882, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
105. Ime: Rat u mirno doba
17.01.1882, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
106. Ime: Pera Segedinac
26.01.1882, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
107. Ime: Bibliotekar
17.02.1883, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
108. Ime: Adrijena Lekuvrerova
12.03.1883, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
109. Ime: Čestitam
10.08.1883, Beograd, Narodno pozorište
110. Ime: Kir Janja
12.08.1883, Beograd, Narodno pozorište
111. Ime: Francusko-Pruski rat
15.03.1884, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
112. Ime: Pokondirena tikva
19.08.1884, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
113. Ime: Otelo
13.10.1884, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
114. Ime: Palata i ludnica
24.11.1884, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
115. Ime: Debora
08.12.1884, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
116. Ime: Robijaševa ćerka
09.03.1885, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
117. Ime: Fabricijeva kći
10.06.1885, Beograd, Narodno pozorište
118. Ime: Naši seljani
26.12.1885, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
119. Ime: Gospodar kovnica
08.01.1886, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
120. Ime: Poslanički ataše
09.01.1886, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
121. Ime: Sprema se za bal
16.01.1886, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
122. Ime: Razbojnici
25.01.1886, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
123. Ime: Asunta Leonijeva
06.02.1886, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
124. Ime: Novi plemić
08.02.1886, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
125. Ime: Na dobrotvornu cel
20.02.1886, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
126. Ime: Đavolovi zapisnici
22.02.1886, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
127. Ime: Vampir i čizmar
02.03.1886, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
128. Ime: Dobre volje
06.03.1886, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
129. Ime: Očarani knez
13.03.1886, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
130. Ime: Na pozornici i u životu
27.03.1886, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
131. Ime: Četiri miliona rubalja
06.04.1886, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
132. Ime: Faust
08.04.1886, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
133. Ime: Sve za sina
21.03.1887, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
134. Ime: Ubica
25.03.1887, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
135. Ime: Raspikuća
29.03.1887, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
136. Ime: Prijatelji
06.04.1887, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
137. Ime: Car Lazar
11.04.1887, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
138. Ime: Crna pega
09.07.1887, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
139. Ime: Kavrga
13.10.1887, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
140. Ime: Karlo XII na ostrvu Rigenu
07.11.1887, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
141. Ime: Rat u mirno doba
12.11.1887, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
142. Ime: Pit i Foks
14.11.1887, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
143. Ime: Perišonov put
22.11.1887, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
144. Ime: Poklon
03.12.1887, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
145. Ime: Mehurići
12.12.1887, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
146. Ime: Moj džep
22.12.1887, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
147. Ime: Put oko zemlje za 80 dana
25.12.1887, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
148. Ime: Svekrva
01.01.1888, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
149. Ime: Marija, kći pukovnije
06.01.1888, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
150. Ime: Ljubav ih izmirila
10.01.1888, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
151. Ime: Zadušni Filip
03.1888, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
152. Ime: Bunjevka
07.1888, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
153. Ime: Zlatan pauk
21.12.1888, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
154. Ime: Iz zahvalnosti
05.1889, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
155. Ime: Ogledalo
07.1889, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
156. Ime: Kurjak i jagnje
25.01.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
157. Ime: Na mrzanu kuća ostaje
11.02.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
158. Ime: Svileni rubac
17.02.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
159. Ime: Riđokosa
20.02.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
160. Ime: Lionski ulak
27.02.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
161. Ime: Seljak kao milionar
04.03.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
162. Ime: Protekcija
17.03.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
163. Ime: Kin
21.03.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
164. Ime: Kralj Lir
24.03.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
165. Ime: Koban spomen
28.03.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
166. Ime: Vojnički begunac
02.04.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
167. Ime: Vukašin
04.04.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
168. Ime: Jakvinta
08.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
169. Ime: Đavolove stene
01.11.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
170. Ime: Diran i Diran
22.11.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
171. Ime: Radnička pobuna
19.09.1891, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
172. Ime: Neće varošanku
09.11.1891, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
173. Ime: Tri žene u jedan mah
16.11.1891, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
174. Ime: Aleksandra
04.12.1891, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
175. Ime: Ej, ljudi, što se ne ženite
12.12.1891, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
176. Ime: Dojčin Petar
21.12.1891, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
177. Ime: Zadužbina cara Lazara
12.01.1892, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
178. Ime: Nemanja
25.01.1892, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
179. Ime: Šokica
18.04.1892, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
180. Ime: Večiti zakon
09.1892, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
181. Ime: Jabuka
11.1892, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
182. Ime: Bračna sreća
13.05.1893, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
183. Ime: Zec
29.05.1893, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
184. Ime: Dosadan svet
18.06.1893, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
185. Ime: Pozorišno delo
22.07.1893, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
186. Ime: Pop Dobroslav
03.1894, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
187. Ime: Majka
17.03.1894, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
188. Ime: Nora
31.03.1894, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
189. Ime: Đido
09.1894, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
190. Ime: Okovi
20.12.1894, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
191. Ime: Rat u mirno doba
23.12.1894, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
192. Ime: Severo Toreli
01.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
193. Ime: Poslednje ljubavno pismo
10.01.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
194. Ime: Otelo
11.01.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
195. Ime: Stari kaplar
20.01.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
196. Ime: Štedionica
30.01.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
197. Ime: Kraljević Marko i Arapin
19.02.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
198. Ime: Mletački trgovac
25.02.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
199. Ime: Gospodska sirotinja
18.03.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
200. Ime: Balkanska carica
03.04.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
201. Ime: Čestitam
09.04.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
202. Ime: Marija
09.04.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
203. Ime: Nervozne žene
12.04.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
204. Ime: Raspikuća
16.04.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
205. Ime: Za krunu
30.04.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
206. Ime: Čikina kuća
26.06.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
207. Ime: Ljubavno pismo
18.08.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
208. Ime: Čaša vode
14.09.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
209. Ime: Cezarov testament
10.10.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
210. Ime: Zlatan majdan
04.01.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
211. Ime: Ženska vlada
09.01.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
212. Ime: Bulinarovi
16.01.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
213. Ime: Nijoba
27.01.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
214. Ime: Emancipovana
06.02.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
215. Ime: Zadušne žene
05.03.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
216. Ime: Hamlet
19.03.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
217. Ime: Majčin blagoslov
29.03.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
218. Ime: Lažni car Dimitrije
05.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
219. Ime: Jasmina i Irena
12.10.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
220. Ime: Bangaloz
17.10.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
221. Ime: Krajiškinja
27.10.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
222. Ime: Jovančini svatovi
08.12.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
223. Ime: Nov komad
02.1897, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
224. Ime: Lepa Galateja
14.06.1897, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
225. Ime: Karlova tetka
09.1897, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
226. Ime: Seoska lola
28.11.1897, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
227. Ime: Brbljuša
29.11.1897, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
228. Ime: Sebičnjak
04.12.1897, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
229. Ime: Maksim
30.05.1898, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
230. Ime: Dvesta hiljada
11.06.1898, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
231. Ime: Miloš Obilić
12.06.1898, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
232. Ime: Šokica
03.07.1898, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
233. Ime: Ciganin
04.07.1898, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
234. Ime: Hanela
23.07.1898, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
235. Ime: Pribislav i Božana
19.08.1898, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
236. Ime: Otmica Sabinjanaka
06.05.1899, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
237. Ime: Graničari
05.09.1899, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
238. Ime: Kralj Lir
02.10.1899, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
239. Ime: Devojačka kletva
08.10.1899, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
240. Ime: Naše žene
23.10.1899, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
241. Ime: Đido
06.02.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
242. Ime: Dobre volje
24.02.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
243. Ime: Luda posla
10.03.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
244. Ime: Zlatan pauk
30.03.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
245. Ime: Nov komad
26.04.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
246. Ime: Gordana, uskokova ljuba
30.04.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
247. Ime: Mali ljudi
16.07.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
248. Ime: Mamzel Nituš
31.12.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
249. Ime: Običan čovek
22.02.1901, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
250. Ime: Nov komad
10.04.1901, Beograd, Narodno pozorište
251. Ime: Kao pile u kučinama
11.09.1901, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
252. Ime: Medved
01.12.1901, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
253. Ime: Car provodadžija
15.12.1901, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
254. Ime: Seoska lola
25.12.1901, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
255. Ime: Pučina
12.01.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
256. Ime: Pustinjakovo zvono
17.01.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
257. Ime: Raspikuća
20.01.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
258. Ime: Gorski vijenac
08.02.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
259. Ime: Jedanaesta zapovest
19.02.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
260. Ime: Proba za operu
06.05.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
261. Ime: Šokica
25.05.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
262. Ime: Lepa Galateja
03.06.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
263. Ime: Naši seljani
24.11.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
264. Ime: Bibliotekar
13.12.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
265. Ime: Gospodin doktor
26.06.1903, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
266. Ime: Sudija u neprilici
23.10.1903, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
267. Ime: Karlova tetka
17.11.1903, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
268. Ime: Pod starost
14.02.1904, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
269. Ime: Revizor
06.03.1904, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
270. Ime: Pozorišne ludorije
24.03.1904, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
271. Ime: Sreća i ljudi
10.04.1904, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
272. Ime: Kod belog konja
16.11.1904, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
273. Ime: Seoska lola
11.12.1904, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
274. Ime: Đula
17.12.1904, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
275. Ime: Bibliotekar
03.01.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
276. Ime: Kin
13.01.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
277. Ime: Tako je moralo biti
07.02.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
278. Ime: Mamzel Nituš
15.03.1905, Beograd, Narodno pozorište
279. Ime: Kod Belog konja
22.03.1905, Beograd, Narodno pozorište
280. Ime: Šelerov pansionat
21.04.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
281. Ime: Zet
11.06.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
282. Ime: Ej, ljudi, što se ne ženite
22.07.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
283. Ime: Đido
02.10.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
284. Ime: Kralj Lir
12.10.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
285. Ime: Stari Baka i njegov sin husar
16.10.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
286. Ime: Poručnik Rajf
17.10.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
287. Ime: Šolja teja
21.10.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
288. Ime: Raspikuća
27.11.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
289. Ime: Florentinski šešir
30.11.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
290. Ime: Graničari
03.12.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
291. Ime: Dve sirotice
12.12.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
292. Ime: Rkać
17.12.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
293. Ime: Saćurica i šubara
17.12.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
294. Ime: Povratak
23.12.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
295. Ime: Šokica
26.12.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
296. Ime: Pastorak
30.12.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
297. Ime: Seoska lola
31.12.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
298. Ime: Divljuša
04.04.1906, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
299. Ime: Gospodin profesor
19.05.1906, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
300. Ime: Strašan dan
23.01.1907, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
301. Ime: Mišolovka
10.04.1907, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
302. Ime: Trgovina je trgovina
14.04.1907, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
303. Ime: Jovančini svatovi
27.05.1907, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
304. Ime: Svet
08.10.1907, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
305. Ime: Seoska lola
27.10.1907, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
306. Ime: Marijana
14.11.1907, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
307. Ime: Slepi miš
17.11.1907, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
308. Ime: Baron Franja Trenk
13.12.1907, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
309. Ime: Svet
19.02.1909, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
310. Ime: Đido
22.03.1909, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
311. Ime: Bakara
12.11.1909, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
312. Ime: Dobrosretnik
14.11.1909, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
313. Ime: Vračara
20.11.1909, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
314. Ime: Čar valcera
02.12.1909, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
315. Ime: Seoska lola
05.12.1909, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
316. Ime: Neverni Toma
08.12.1909, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
317. Ime: Šaran
22.12.1909, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
318. Ime: Rezervistina ženidba
23.12.1909, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
319. Ime: Narodnjak
30.12.1909, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
320. Ime: Prkos
04.01.1910, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
321. Ime: Čučuk Stana
16.01.1910, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
322. Ime: Zemlja
23.01.1910, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
323. Ime: Ksenije i Ksenija
26.01.1910, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
324. Ime: Đurađ Branković
29.01.1910, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
325. Ime: Običan čovek
08.03.1910, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
326. Ime: Učiteljica
22.03.1910, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
327. Ime: Čikina kuća
03.04.1910, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
328. Ime: Protekcija
06.04.1910, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
329. Ime: Jesenja kiša
14.04.1910, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
330. Ime: Kavalerija rustikana
27.04.1910, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
331. Ime: Izbiračica
15.06.1910, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
332. Ime: Karlova tetka
02.10.1910, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
333. Ime: Riđokosa
26.10.1910, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
334. Ime: Prodana nevesta
28.10.1911, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
335. Ime: Koštana
11.1911, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
336. Ime: Tri bekrije
31.12.1911, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
337. Ime: Aliluja
05.01.1912, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
338. Ime: Ričard III
26.01.1912, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
339. Ime: Kir Janja
23.05.1912, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
340. Ime: Ideali
30.05.1912, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
341. Ime: Dve sirotice
05.08.1912, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
342. Ime: Đido
19.08.1912, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
343. Ime: Kod belog konja
26.08.1912, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
344. Ime: Saćurica i šubara
01.09.1912, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
345. Ime: Zmija devojka
07.02.1913, Beograd, Narodno pozorište
346. Ime: Kaplar Miloje
15.04.1913, Beograd, Narodno pozorište
347. Ime: Lazarevo vaskrsenje
15.05.1913, Beograd, Narodno pozorište
348. Ime: Rože Larok
01.09.1913, Beograd, Narodno pozorište
349. Ime: Minijature
19.09.1913, Beograd, Narodno pozorište
350. Ime: Posao je posao
24.09.1913, Beograd, Narodno pozorište
351. Ime: Zlatan pauk
27.10.1913, Beograd, Narodno pozorište
352. Ime: Smrt Ivana Groznog
05.02.1914, Beograd, Narodno pozorište
353. Ime: Trilbi
09.02.1914, Beograd, Narodno pozorište
354. Ime: Sirano de Beržerak
21.03.1914, Beograd, Narodno pozorište
355. Ime: Kir Janja
22.05.1919, Novi Sad, Narodno pozorište
356. Ime: Običan čovek
30.09.1919, Beograd, Narodno pozorište
357. Ime: Gospođa Iks
18.01.1920, Beograd, Narodno pozorište
358. Ime: Hajduk Veljko (Ajduk Veljko)
15.02.1920, Beograd, Narodno pozorište
359. Ime: Pljusak
18.02.1920, Beograd, Narodno pozorište
360. Ime: Stanoje Glavaš
07.03.1920, Beograd, Narodno pozorište
361. Ime: Ljubomora
17.04.1920, Beograd, Narodno pozorište
362. Ime: Gospođa s kamelijama
25.04.1920, Beograd, Narodno pozorište
363. Ime: Ljubavno pismo
01.07.1920, Novi Sad, Narodno pozorište
364. Ime: Posao je posao
09.09.1920, Beograd, Narodno pozorište
365. Ime: Uobraženi bolesnik
12.09.1920, Beograd, Narodno pozorište
366. Ime: Mrzana
30.09.1920, Beograd, Narodno pozorište
367. Ime: Tartif
23.10.1920, Beograd, Narodno pozorište
368. Ime: Francusko veče
11.11.1920, Beograd, Narodno pozorište
369. Ime: Poljska bolnica
19.11.1920, Beograd, Narodno pozorište
370. Ime: Kir Janja
21.11.1920, Beograd, Narodno pozorište
371. Ime: Izbiračica
16.12.1920, Beograd, Narodno pozorište
372. Ime: Urijel Akosta
25.12.1920, Beograd, Narodno pozorište
373. Ime: Pepeljuga
01.01.1921, Beograd, Narodno pozorište
374. Ime: Protekcija
06.02.1921, Beograd, Narodno pozorište
375. Ime: Šaran
20.03.1921, Novi Sad, Narodno pozorište
376. Ime: Egmont
28.05.1921, Beograd, Narodno pozorište
377. Ime: Revizor
18.06.1921, Beograd, Narodno pozorište
378. Ime: Hajduk Veljko (Ajduk Veljko)
04.09.1921, Beograd, Narodno pozorište
379. Ime: Požar strasti
22.09.1921, Beograd, Narodno pozorište
380. Ime: Romantične duše
12.10.1921, Beograd, Narodno pozorište
381. Ime: Narodni neprijatelj
22.11.1921, Beograd, Narodno pozorište
382. Ime: Uobraženi bolesnik
17.01.1922, Beograd, Narodno pozorište
383. Ime: Florentinski šešir
15.03.1922, Beograd, Narodno pozorište
384. Ime: Novi
08.04.1922, Beograd, Narodno pozorište
385. Ime: Gospođa s kamelijama
23.04.1922, Beograd, Narodno pozorište
386. Ime: Plodovi prosvete
14.06.1922, Beograd, Narodno pozorište
387. Ime: Ivkova slava
04.10.1922, Beograd, Narodno pozorište
388. Ime: Kod belog konja
25.11.1922, Beograd, Narodno pozorište
389. Ime: Pred pozorištem
16.01.1923, Beograd, Narodno pozorište
390. Ime: Nahod
17.01.1923, Beograd, Narodno pozorište
391. Ime: Čikina kuća
02.03.1923, Beograd, Narodno pozorište
392. Ime: Don Pietro Karuzo
02.03.1923, Beograd, Narodno pozorište
393. Ime: Sumnjivo lice
29.05.1923, Beograd, Narodno pozorištePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.