· ·

PETROVIĆ Jovan


Ličnosti

1. PETROVIĆ Jovan


Predstave1. Ime: Sajdžijin šešir
13.03.1863, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
2. Ime: Mletački trgovac
13.02.1869, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
3. Ime: Mletački trgovac
26.11.1869, Beograd, Narodno pozorište
4. Ime: Mletački trgovac
16.03.1872, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
5. Ime: Mletački trgovac
26.04.1880, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
6. Ime: Mletački trgovac
26.04.1883, Beograd, Narodno pozorište
7. Ime: Mletački trgovac
08.10.1894, Beograd, Narodno pozorište
8. Ime: Mletački trgovac
25.02.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
9. Ime: Karlova tetka
30.03.1896, Beograd, Narodno pozorište
10. Ime: Karlova tetka
09.1897, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
11. Ime: Mletački trgovac
22.01.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
12. Ime: Mletački trgovac
20.05.1901, Beograd, Narodno pozorište
13. Ime: Karlova tetka
17.11.1903, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
14. Ime: Mletački trgovac
29.09.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
15. Ime: Karlova tetka
02.10.1910, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
16. Ime: Karlova tetka
11.11.1919, Novi Sad, Narodno pozorište
17. Ime: Mletački trgovac
22.03.1923, Novi Sad, Narodno pozorište
18. Ime: Karlova tetka
04.01.1927, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
19. Ime: Karlova tetka
08.09.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
20. Ime: Karlova tetka
18.10.1938, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
21. Ime: Karlova tetka
26.11.1938, Beograd, Narodno pozorište
22. Ime: Simonida
17.04.1958, Beograd, Narodno pozorištePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.