· ·

KOCIĆ Slavoljub


Predstave1. Ime: Splitski akvarel
25.12.1978, Beograd, Pozorište na Terazijama
2. Ime: Vesela udovica
18.11.1979, Beograd, Pozorište na Terazijama
3. Ime: Aretej
02.09.1989, Subotica, Narodno pozorište
4. Ime: Suton
26.05.2001, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
5. Ime: Magbet
22.12.2001, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
6. Ime: Napoleon II
24.05.2002, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
7. Ime: Ero s onoga svijeta
08.02.2003, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
8. Ime: Slepi miš
21.12.2004, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
9. Ime: Vaskrsenje
14.10.2005, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
10. Ime: Norma
07.02.2006, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
11. Ime: Kneginja čardaša
15.12.2007, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
12. Ime: Večna svetlost u muzici
13.01.2010, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
13. Ime: Pikova dama
28.03.2011, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
14. Ime: Mileva
21.10.2011, Novi Sad, Srpsko narodno pozorištePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.