· ·

ĐURIĆ Miloš


Личности

1. ĐURIĆ Miloš


Представе1. Име: Antigona
19.10.1924, Novi Sad, Narodno pozorište
2. Име: Edip
14.04.1932, Novi Sad, Novosadsko-osječko pozorište
3. Име: Antigona
28.09.1933, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
4. Име: Antigona
13.09.1945, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
5. Име: Antigona
17.11.1950, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
6. Име: Medeja
06.02.1953, Beograd, Narodno pozorište
7. Име: Car Edip
22.02.1957, Beograd, Narodno pozorište
8. Име: Lisistrata
05.11.1959, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
9. Име: RAZGOVORI
02.02.1961, Beograd, Atelje 212
10. Име: Lisistrata
18.12.1962, Niš, Narodno pozorište
11. Име: Okovani Prometej
04.10.1964, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
12. Име: Car Edip
09.10.1966, Kragujevac, Knjaževsko-srpski teatar
13. Име: Odbrana Sokratova i smrt
30.09.1968, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
14. Име: Agamemnon
14.11.1968, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
15. Име: Odbrana Sokratova i smrt
24.01.1970, Subotica, Narodno pozorište
16. Име: Odbrana Sokratova i smrt
30.10.1970, Šabac, Šabačko pozorište
17. Име: MEDEJA
16.04.1975, Beograd, Atelje 212
18. Име: Lisistrata
17.03.1992, Pirot, Narodno pozorište
19. Име: SEDMORICA PROTIV TEBE
09.01.1993, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
20. Име: Okovani Prometej
14.06.1994, Niš, Narodno pozorište
21. Име: Antigona
12.11.1994, Niš, Narodno pozorište
22. Име: Persijanci
09.04.1999, Beograd, Narodno pozorište
23. Име: Antigona
30.12.2012, Beograd, Narodno pozorište
24. Име: Antigona
28.05.2022, Beograd, Beogradsko dramsko pozorišteПозоришта

Иностране представе
Фестивали

Нема података у бази.