· ·

BREHT Bertolt


Личности

1. BREHT Bertolt


Представе1. Име: DOBRI ČOVEK IZ SEČUANA
19.10.1954, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
2. Име: Prosjačka opera
12.12.1955, Beograd, Beogradska komedija
3. Име: Majka Kuraž i njena deca
28.01.1956, Kragujevac, Knjaževsko-srpski teatar
4. Име: MAJKA HRABROST
17.01.1957, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
5. Име: GAZDA PUNTILA I NJEGOV SLUGA MATI
24.02.1959, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
6. Име: Opera za tri groša
04.03.1959, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
7. Име: Majka Hrabrost
18.12.1960, Beograd, Savremeno pozorište
8. Име: Sedam smrtnih grehova
25.11.1962, Beograd, Savremeno pozorište
9. Име: Snoviđenja Simone Mašar
14.03.1963, Beograd, Pozorište 'Boško Buha'
10. Име: Kavkaski krug kredom
26.03.1963, Beograd, Narodno pozorište
11. Име: Prosjačka opera
16.04.1964, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
12. Име: Majka Hrabrost i njena deca
22.10.1967, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
13. Име: Život Galileja
04.06.1968, Beograd, Narodno pozorište
14. Име: Opera za tri groša
05.11.1968, Niš, Narodno pozorište
15. Име: Koriolan
24.01.1970, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
16. Име: Dobri čovek iz Sečuana
25.04.1970, Subotica, Narodno pozorište
17. Име: Prosjačka opera
13.03.1971, Sombor, Narodno pozorište
18. Име: Majka Hrabrost i njena deca
07.10.1971, Beograd, Narodno pozorište
19. Име: Čovek je čovek
1972/1973, Leskovac, Narodno pozorište
20. Име: Dobri čovek iz Sečuana
08.04.1974, Užice, Narodno pozorište
21. Име: Mati
14.01.1975, Beograd, Narodno pozorište
22. Име: Majka hrabrost i njena deca
28.10.1975, Subotica, Narodno pozorište
23. Име: Majka hrabrost
15.03.1977, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
24. Име: Opera za tri groša
27.04.1978, Beograd, Pozorište na Terazijama
25. Име: Strah i beda Trećeg rajha
23.05.1980, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
26. Име: Malograđanska svadba
06.02.1982, Užice, Narodno pozorište
27. Име: Malograđanska svadba
22.06.1982, Subotica, Narodno pozorište
28. Име: Kabare kod Bertolta Brehta
09.10.1982, Beograd, Narodno pozorište
29. Име: BUBNJEVI U NOĆI
25.11.1982, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
30. Име: Čovek je čovek
06.03.1984, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
31. Име: Malograđanska svadba
09.03.1984, Sombor, Narodno pozorište
32. Име: Priča o odbačenoj lutki
02.02.1986, Niš, Pozorište lutaka
33. Име: Kakvkaski krug kredom
02.02.1986, Niš, Pozorište lutaka
34. Име: Bilbao Bal
08.05.1987, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
35. Име: BAAL
16.04.1988, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
36. Име: Majka hrabrost
02.10.1990, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
37. Име: Malograđanska svadba
20.11.1990, Beograd, Malo pozorište 'Duško Radović'
38. Име: Mera
21.06.1991, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
39. Име: Prosjačka opera
29.09.1993, Beograd, Bitef teatar
40. Име: Arturo Ui
26.01.1996, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
41. Име: ČOVEK JE ČOVEK
17.04.1996, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
42. Име: Opera za tri groša
27.04.1997, Novi Sad, Novosadsko pozorište - Újvidéki színház
43. Име: SVAKODNEVNO POZORIŠTE
20.01.1998, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
44. Име: OPERA ZA TRI GROŠA
21.12.1998, Beograd, Atelje 212
45. Име: Majka Hrabrost
21.07.2001, Budva, Grad teatar - Theatre city
46. Име: Dobar čovek iz Sečuana
07.12.2001, Novi Sad, Novosadsko pozorište - Újvidéki színház
47. Име: Galilejev život
09.11.2002, Kragujevac, Knjaževsko-srpski teatar
48. Име: The hardcore machine
20.04.2007, Subotica, Pozorište 'Kosztolányi Dezsö'
49. Име: Bubnjevi u noći
06.09.2010, Šabac, Šabačko pozorište
50. Име: Malograđanska svadba
12.06.2013, Vršac, Narodno pozorište 'Sterija'
51. Име: Dečak koji kaže da - Dečak koji kaže ne
15.05.2014, Beograd, Malo pozorište 'Duško Radović'
52. Име: Majka hrabrost i njena deca
01.06.2014, Beograd, Narodno pozorište
53. Име: Opera za tri groša
02.10.2014, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
54. Име: Čovek je čovek, epizoda 1
13.02.2016, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
55. Име: Čovek je čovek, epizoda 2
20.02.2016, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
56. Име: Strah i beda Trećeg Rajha
06.12.2017, Priština, Narodno pozorište - Srpska drama
57. Име: Baal
15.04.2021, Beograd, Beogradsko dramsko pozorišteПозоришта

Иностране представе
Фестивали

Нема података у бази.