· ·

ŠERBAN Sofija Sonja


Predstave1. Ime: Vasa Železnova
08.02.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
2. Ime: Svet bez mržnje
15.02.1946, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
3. Ime: Varvari
18.04.1946, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
4. Ime: Prst pred nosom
23.10.1947, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
5. Ime: Devojka bez miraza
17.04.1948, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
6. Ime: Rodoljupci
23.05.1949, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
7. Ime: Vlast
21.11.1949, Beograd, Narodno pozorište
8. Ime: Čestitam
21.11.1949, Beograd, Narodno pozorište
9. Ime: Izbiračica
20.05.1950, Beograd, Narodno pozorište
10. Ime: Pokondirena tikva
27.11.1950, Beograd, Narodno pozorište
11. Ime: Tri male komedije
04.02.1951, Beograd, Narodno pozorište
12. Ime: Vesele žene vindzorske
25.03.1951, Beograd, Narodno pozorište
13. Ime: Izbiračica
03.11.1951, Subotica, Narodno pozorište
14. Ime: NOĆI GNEVA
02.02.1952, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
15. Ime: OPASNA OKUKA
15.05.1952, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
16. Ime: STAKLENA MENAŽERIJA
20.12.1952, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
17. Ime: VUČJAK
27.02.1953, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
18. Ime: Kir Janja
14.01.1954, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
19. Ime: Vučjak
30.09.1954, Kragujevac, Knjaževsko-srpski teatar
20. Ime: Rodoljupci
14.03.1956, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
21. Ime: Kir Janja
22.03.1956, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
22. Ime: MAJKA HRABROST
17.01.1957, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
23. Ime: Ero s onoga svijeta
01.10.1957, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
24. Ime: OPTIMISTIČKA TRAGEDIJA
27.12.1957, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
25. Ime: VEJKA NA VETRU
01.10.1958, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
26. Ime: SILAZAK ORFEJA
31.01.1959, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
27. Ime: Majka Hrabrost
18.12.1960, Beograd, Savremeno pozorište
28. Ime: Vučjak
18.05.1963, Beograd, Savremeno pozorištePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.