· ·

Đurić Relja


Личности

1. Đurić Relja


Представе1. Име: Đavolov učenik
15.09.1924, Novi Sad, Narodno pozorište
2. Име: Duh naših dedova
01.12.1926, Beograd, Narodno pozorište
3. Име: Ukroćena goropad
17.12.1926, Beograd, Narodno pozorište
4. Име: Običan čovek
16.01.1927, Beograd, Narodno pozorište
5. Име: Pieretin veo
29.01.1927, Beograd, Narodno pozorište
6. Име: Parola
14.02.1927, Beograd, Narodno pozorište
7. Име: Rober i Marijana
17.03.1927, Beograd, Narodno pozorište
8. Име: Egmont
28.03.1927, Beograd, Narodno pozorište
9. Име: Ženidba i udadba
07.05.1927, Beograd, Narodno pozorište
10. Име: Magbet
26.05.1927, Beograd, Narodno pozorište
11. Име: Nervozan bolesnik
16.09.1927, Beograd, Narodno pozorište
12. Име: Linija srca
30.11.1932, Beograd, Narodno pozorište
13. Име: Gospođa sa suncokretom
07.01.1933, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
14. Име: Cezar i Kleopatra
24.05.1933, Beograd, Narodno pozorište
15. Име: Tri Stankovića
16.09.1933, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
16. Име: Kin
17.09.1933, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
17. Име: Antigona
28.09.1933, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
18. Име: Amerikanska jahta u splitskoj luci
19.10.1933, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
19. Име: Bračna matematika (Penelopa)
11.11.1933, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
20. Име: Gospođa ministarka
07.02.1934, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
21. Име: Uroševa ženidba
23.09.1934, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
22. Име: Svet
01.10.1934, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
23. Име: Ekvinocio
03.11.1934, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
24. Име: Kradljivac
06.11.1934, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
25. Име: Seoska lola
25.11.1934, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
26. Име: Baltazar
27.11.1934, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
27. Име: Ivkova slava
01.12.1934, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
28. Име: Stari Hajdelberg
26.01.1935, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
29. Име: Doris rešava pitanje braka
03.02.1935, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
30. Име: Mala Biragi
15.02.1935, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
31. Име: Karlova tetka
08.09.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
32. Име: Sluga dvaju gospodara
18.10.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
33. Име: Braća Karamazovi
25.10.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
34. Име: Na leđima ježa
25.11.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
35. Име: U kandžama života
13.12.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
36. Име: Merkade
27.12.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
37. Име: Bogojavljenska noć
31.01.1939, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
38. Име: Elga
03.10.1941, Beograd, Narodno pozorište
39. Име: Posao je posao
12.12.1941, Beograd, Narodno pozorište
40. Име: Đido
20.12.1941, Beograd, Narodno pozorište
41. Име: Tartif
10.02.1942, Beograd, Narodno pozorište
42. Име: Podvala
13.03.1942, Beograd, Narodno pozorište
43. Име: Uobraženi bolesnik
04.07.1942, Beograd, Narodno pozorište
44. Име: Brat i sestra
18.09.1942, Beograd, Narodno pozorište
45. Име: Mati
01.02.1945, Beograd, Narodno pozorište
46. Име: Hajduk Stanko
22.03.1945, Beograd, Narodno pozorište
47. Име: Sile
28.04.1945, Beograd, Narodno pozorište
48. Име: Podvala
07.06.1945, Beograd, Narodno pozorište
49. Име: Revizor
28.07.1945, Beograd, Narodno pozorište
50. Име: Gospođa ministarka
10.10.1945, Beograd, Narodno pozorište
51. Име: Tartif
25.01.1946, Beograd, Narodno pozorište
52. Име: Kola mudrosti - dvoja ludosti
11.04.1946, Beograd, Narodno pozorište
53. Име: Protekcija
16.10.1946, Beograd, Narodno pozorište
54. Име: Za dobro naroda
09.01.1947, Beograd, Narodno pozorište
55. Име: Mlada garda
11.11.1947, Beograd, Narodno pozorište
56. Име: Učene žene
19.11.1947, Beograd, Narodno pozorište
57. Име: Hamlet
16.03.1949, Beograd, Narodno pozorište
58. Име: Stanoje Glavaš
12.11.1949, Beograd, Narodno pozorište
59. Име: Čestitam
21.11.1949, Beograd, Narodno pozorište
60. Име: Sirano de Beržerak
31.03.1950, Beograd, Narodno pozorište
61. Име: Posao je posao
05.11.1950, Beograd, Narodno pozorište
62. Име: Tri male komedije
04.02.1951, Beograd, Narodno pozorište
63. Име: Raskrsnica
09.03.1951, Beograd, Narodno pozorište
64. Име: Gorski vijenac
29.11.1951, Beograd, Narodno pozorište
65. Име: Gospoda Glembajevi
14.06.1952, Beograd, Narodno pozorište
66. Име: Henri IV
11.12.1952, Beograd, Narodno pozorište
67. Име: Henri IV
15.12.1952, Beograd, Narodno pozorište
68. Име: Sluge
17.03.1954, Beograd, Narodno pozorište
69. Име: Julije Cezar
30.11.1954, Beograd, Narodno pozorište
70. Име: Rasprodaja savjesti
18.02.1955, Beograd, Narodno pozorište
71. Име: Premijera u Njujorku
11.03.1955, Beograd, Narodno pozorište
72. Име: Uroševa ženidba
20.10.1955, Beograd, Narodno pozorište
73. Име: Obožavana Julija
01.06.1956, Beograd, Narodno pozorište
74. Име: Zasebni stolovi
14.05.1957, Beograd, Narodno pozorište
75. Име: Sveta Jovana
05.02.1960, Beograd, Narodno pozorište
76. Име: Čehovljevo veče
13.02.1960, Beograd, Narodno pozorište
77. Име: Mrak na vrhu stepenica
20.03.1960, Beograd, Narodno pozorište
78. Име: Pesnička duša
27.09.1960, Beograd, Narodno pozorište
79. Име: Pravednik
20.10.1961, Beograd, Narodno pozorište
80. Име: Revizor
20.12.1962, Beograd, Narodno pozorište
81. Име: Autobuska stanica
12.02.1963, Beograd, Narodno pozorište
82. Име: Beket
09.02.1969, Beograd, Narodno pozorište
83. Име: Koštana
23.10.1969, Beograd, Narodno pozorište
84. Име: Kraljevski lov na sunce
13.03.1970, Beograd, Narodno pozorište
85. Име: Pop Ćira i pop Spira
21.10.1971, Beograd, Narodno pozorište
86. Име: Isidore, gde si
06.11.1972, Beograd, Narodno pozorišteПозоришта

Иностране представе
Фестивали

Нема података у бази.