· ·

Đorđević Milena


Predstave1. Ime: Mrak
18.09.1936, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
2. Ime: Skakavci
27.09.1936, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
3. Ime: Španska muva
17.12.1936, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
4. Ime: Gospodin Alfons
22.12.1936, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
5. Ime: Dr
03.10.1937, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
6. Ime: Ljudi na santi
09.10.1937, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
7. Ime: Matura
12.10.1937, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
8. Ime: Vaskrsenje
23.10.1937, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
9. Ime: Podvala
16.11.1937, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
10. Ime: Pokojnik
01.12.1937, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
11. Ime: Bela bolest
11.01.1938, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
12. Ime: Seoska lola
01.02.1938, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
13. Ime: Put oko sveta
22.02.1938, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
14. Ime: Dani našeg života
15.03.1938, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
15. Ime: Pjer i Žan
26.03.1938, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
16. Ime: Šokica
29.03.1938, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
17. Ime: Đido
02.04.1938, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
18. Ime: Za sada nigde
10.11.2009, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorištePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.