· ·

BILUŠ Dujam


Ličnosti

1. BILUŠ Dujam


Predstave1. Ime: Skampolo
09.09.1925, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
2. Ime: Požar strasti
19.09.1925, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
3. Ime: Gospođa sa suncokretom
03.10.1925, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
4. Ime: Maksim Crnojević
07.10.1925, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
5. Ime: Stradivarius
22.10.1925, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
6. Ime: Tri maske
22.10.1925, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
7. Ime: Tuđe dete
09.10.1934, Beograd, Narodno pozorište
8. Ime: Prodavnica vazduha
06.02.1935, Beograd, Narodno pozorište
9. Ime: Maksim Crnojević
09.03.1935, Beograd, Narodno pozorište
10. Ime: Zločin i kazna
26.03.1935, Beograd, Narodno pozorište
11. Ime: Novi dom
12.09.1936, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
12. Ime: Otac
13.09.1936, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
13. Ime: Sile
20.09.1936, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
14. Ime: Matura
22.09.1936, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
15. Ime: Oslobođenje Koste Šljuke
12.11.1936, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
16. Ime: Ženidba
06.12.1936, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
17. Ime: Na dnu
12.12.1936, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
18. Ime: Put oko sveta
25.12.1936, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
19. Ime: Čovek pod mostom
11.05.1937, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
20. Ime: Sluga Jernej
12.10.1937, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
21. Ime: Hasanaginica
28.10.1937, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
22. Ime: Hamlet
27.11.1937, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
23. Ime: Tri puta otac
21.12.1937, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
24. Ime: Đido
30.12.1937, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
25. Ime: Bela bolest
25.01.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovinePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.