· ·

Petri Ivona


Ličnosti

1. Petri Ivona


Predstave1. Ime: Gospođa sa suncokretom
07.01.1933, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
2. Ime: Tri Stankovića
16.09.1933, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
3. Ime: Kin
17.09.1933, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
4. Ime: Antigona
28.09.1933, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
5. Ime: Amerikanska jahta u splitskoj luci
19.10.1933, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
6. Ime: Bračna matematika (Penelopa)
11.11.1933, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
7. Ime: David Koperfild
16.01.1934, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
8. Ime: Gospođa ministarka
07.02.1934, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
9. Ime: Svet
01.10.1934, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
10. Ime: Kradljivac
06.11.1934, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
11. Ime: Seoska lola
25.11.1934, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
12. Ime: Baltazar
27.11.1934, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
13. Ime: Sveti plamen
23.01.1935, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
14. Ime: Ono što se zove ljubav
24.01.1935, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
15. Ime: Doris rešava pitanje braka
03.02.1935, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
16. Ime: Skampolo
17.04.1935, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
17. Ime: Tri prema jedan
15.06.1935, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
18. Ime: UJEŽ
21.05.1936, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
19. Ime: Tovarišč
30.05.1936, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
20. Ime: Nečista krv
31.05.1936, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
21. Ime: Kapinera
01.06.1936, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
22. Ime: Ana Karenjina
02.06.1936, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
23. Ime: Gospodski dom
06.06.1936, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
24. Ime: Put oko sveta
11.06.1936, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
25. Ime: Gospođa ministarka
25.06.1936, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
26. Ime: Knez Ivo od Semberije
06.09.1937, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
27. Ime: Zanat gospođe Vorn
25.09.1937, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
28. Ime: Hasanaginica
28.10.1937, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
29. Ime: Hamlet
27.11.1937, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
30. Ime: UJEŽ
30.01.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
31. Ime: Graničari
01.02.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
32. Ime: Vasa Železnova
08.02.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
33. Ime: Šta je istina?
28.05.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
34. Ime: Priznanje
25.06.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
35. Ime: Karlova tetka
08.09.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
36. Ime: Evica u gradu
27.09.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
37. Ime: Braća Karamazovi
25.10.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
38. Ime: U kandžama života
13.12.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
39. Ime: Rastanak na mostu
03.01.1939, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
40. Ime: Poslednji ples
07.02.1939, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
41. Ime: Igra o muci Isusovoj
04.04.1939, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
42. Ime: Šesti sprat
27.04.1939, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovinePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.