· ·

Pavlica Ljubica


Ličnosti

1. Pavlica Ljubica


Predstave1. Ime: Čikina kuća
05.10.1894, Beograd, Narodno pozorište
2. Ime: Adrijena Lekuvrerova
08.01.1901, Beograd, Narodno pozorište
3. Ime: Seljak kao milionar
11.03.1901, Beograd, Narodno pozorište
4. Ime: Madam San-Žen
13.03.1901, Beograd, Narodno pozorište
5. Ime: Gospođa od Sen-Tropeja
08.04.1901, Beograd, Narodno pozorište
6. Ime: Radnička pobuna
22.04.1901, Beograd, Narodno pozorište
7. Ime: Pripovetke kraljice Navarske
05.05.1901, Beograd, Narodno pozorište
8. Ime: Kućna kapica doktora Fausta
06.05.1901, Beograd, Narodno pozorište
9. Ime: Šah kralju
13.05.1901, Beograd, Narodno pozorište
10. Ime: Prokop
19.05.1901, Beograd, Narodno pozorište
11. Ime: Mletački trgovac
20.05.1901, Beograd, Narodno pozorište
12. Ime: Rože Larok
21.05.1901, Beograd, Narodno pozorište
13. Ime: Stari Baka
21.05.1901, Beograd, Narodno pozorište
14. Ime: Grbonja
22.05.1901, Beograd, Narodno pozorište
15. Ime: Graničari
22.05.1901, Beograd, Narodno pozorište
16. Ime: O tuđem hlebu
02.06.1901, Beograd, Narodno pozorište
17. Ime: Riđokosa
03.06.1901, Beograd, Narodno pozorište
18. Ime: Grof Monte Hristo
03.06.1901, Beograd, Narodno pozorište
19. Ime: Gejša
07.06.1901, Beograd, Narodno pozorište
20. Ime: Fromon i Rišler
25.08.1901, Beograd, Narodno pozorište
21. Ime: Don Cezar od Bazana
09.09.1901, Beograd, Narodno pozorište
22. Ime: Seoska škola
23.09.1901, Beograd, Narodno pozorište
23. Ime: Grbonja
26.10.1901, Beograd, Narodno pozorište
24. Ime: Galebova stena
14.01.1902, Beograd, Narodno pozorište
25. Ime: Ciganin
22.01.1902, Beograd, Narodno pozorište
26. Ime: Sodom
12.03.1902, Beograd, Narodno pozorište
27. Ime: Arlezijanka
26.03.1902, Beograd, Narodno pozorište
28. Ime: Grbonja
02.02.1903, Beograd, Narodno pozorište
29. Ime: Allons, Enfants!...
06.02.1903, Beograd, Narodno pozorište
30. Ime: Dragana
12.04.1903, Beograd, Narodno pozorište
31. Ime: Gospodin Alfons
22.05.1903, Beograd, Narodno pozorište
32. Ime: On
11.09.1903, Beograd, Narodno pozorište
33. Ime: Ekvinocijo
16.12.1903, Beograd, Narodno pozorište
34. Ime: Zaza
08.05.1904, Beograd, Narodno pozorište
35. Ime: Toska
15.05.1904, Beograd, Narodno pozorište
36. Ime: Malj
28.10.1904, Beograd, Narodno pozorište
37. Ime: Carstvo mraka
18.12.1904, Beograd, Narodno pozorište
38. Ime: Rat u miru
04.01.1905, Beograd, Narodno pozorište
39. Ime: Čiča Samuilo
08.01.1905, Beograd, Narodno pozorište
40. Ime: Toska
18.01.1905, Beograd, Narodno pozorište
41. Ime: Protekcija
25.01.1905, Beograd, Narodno pozorište
42. Ime: Anđeo ponoći
30.01.1905, Beograd, Narodno pozorište
43. Ime: Ženski raj
06.02.1905, Beograd, Narodno pozorište
44. Ime: Lovorika i prosjački štap
13.02.1905, Beograd, Narodno pozorište
45. Ime: Kućna kapica doktora Fausta
20.02.1905, Beograd, Narodno pozorište
46. Ime: Dva deteta
03.03.1905, Beograd, Narodno pozorište
47. Ime: Ričard III
12.03.1905, Beograd, Narodno pozorište
48. Ime: Mamzel Nituš
15.03.1905, Beograd, Narodno pozorište
49. Ime: Otadžbina
19.03.1905, Beograd, Narodno pozorište
50. Ime: Kod Belog konja
22.03.1905, Beograd, Narodno pozorište
51. Ime: Grof Monte Hristo
27.03.1905, Beograd, Narodno pozorište
52. Ime: Đido
20.08.1905, Beograd, Narodno pozorište
53. Ime: Dušan
27.08.1905, Beograd, Narodno pozorište
54. Ime: Prah u oči
08.09.1905, Beograd, Narodno pozorište
55. Ime: Saćurica i šubara
14.09.1905, Beograd, Narodno pozorište
56. Ime: Urijel Akosta
15.09.1905, Beograd, Narodno pozorište
57. Ime: Voz za šetnju
08.10.1905, Beograd, Narodno pozorište
58. Ime: Gospođe i husari
13.10.1905, Beograd, Narodno pozorište
59. Ime: Raspikuća
16.10.1905, Beograd, Narodno pozorište
60. Ime: Grof Monte Hristo
23.10.1905, Beograd, Narodno pozorište
61. Ime: Jedva steče zeta
29.11.1905, Beograd, Narodno pozorište
62. Ime: Lepa Marseljka
08.12.1905, Beograd, Narodno pozorište
63. Ime: Diran i Diran
15.12.1905, Beograd, Narodno pozorište
64. Ime: Sodom
22.12.1905, Beograd, Narodno pozorište
65. Ime: Prijatelj iz Liona
03.01.1906, Beograd, Narodno pozorište
66. Ime: Tri žene
10.01.1906, Beograd, Narodno pozorište
67. Ime: Svadbeno jutro
28.01.1906, Beograd, Narodno pozorište
68. Ime: Kokar i Bikoke
14.02.1906, Beograd, Narodno pozorište
69. Ime: Stubovi društva
18.02.1906, Beograd, Narodno pozorište
70. Ime: Sluga dvaju gospodara
21.02.1906, Beograd, Narodno pozorište
71. Ime: O tuđem hlebu
28.02.1906, Beograd, Narodno pozorište
72. Ime: Lovudska sirotica
04.03.1906, Beograd, Narodno pozorište
73. Ime: Otmica Sabinjanaka
07.03.1906, Beograd, Narodno pozorište
74. Ime: Šopenhauer
21.03.1906, Beograd, Narodno pozorište
75. Ime: Krivokletnik
23.03.1906, Beograd, Narodno pozorište
76. Ime: Smrt majke Jugovića
08.04.1906, Beograd, Narodno pozorište
77. Ime: Smešne precioze
15.04.1906, Beograd, Narodno pozorište
78. Ime: Trilbi
06.05.1906, Beograd, Narodno pozorište
79. Ime: Izbiračica
21.09.1906, Beograd, Narodno pozorište
80. Ime: Naši sinovi
21.09.1906, Beograd, Narodno pozorište
81. Ime: Tri deputacije
23.08.1907, Beograd, Narodno pozorište
82. Ime: Podvala
14.09.1907, Beograd, Narodno pozorište
83. Ime: Paolo i Frančeska
29.09.1907, Beograd, Narodno pozorište
84. Ime: Đido
13.04.1908, Beograd, Narodno pozorište
85. Ime: Kapetan Pantelijina posla
19.04.1908, Beograd, Narodno pozorište
86. Ime: Karlova tetka
29.05.1908, Beograd, Narodno pozorištePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.