· ·

Petrović Miloš


Личности

1. Petrović Miloš


Представе1. Име: Skup
05.06.1956, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
2. Име: Da tuda nije prošao mlad čovek
15.10.1958, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
3. Име: Čarobnjak koji donosi kišu
26.02.1959, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
4. Име: Ne tuguj bronzana stražo
22.05.1959, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
5. Име: Dnevnik Ane Frank
01.10.1959, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
6. Име: Vlast
23.12.1959, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
7. Име: Istina je mrtva
15.01.1960, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
8. Име: Koštana
01.10.1960, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
9. Име: Čežnja pod brestovima
12.12.1960, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
10. Име: Klopka za bespomoćnog čoveka
1961/1962, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
11. Име: Mišolovka
18.02.1961, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
12. Име: Autobiografija
02.05.1961, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
13. Име: Doživljaji dobrog vojnika Švejka
05.05.1961, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
14. Име: Izgubljeno lice
23.09.1961, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
15. Име: Juče popodne
07.10.1961, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
16. Име: Kad je žena nema
05.03.1962, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
17. Име: Vila Lala
05.06.1962, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
18. Име: Skapenove podvale
02.10.1962, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
19. Име: Arsenik i stare čipke
18.12.1962, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
20. Име: Lusi Kraun
15.01.1963, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
21. Име: Mande
10.03.1963, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
22. Име: Sumnjivo lice
10.04.1963, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
23. Име: Vučjak
21.09.1963, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
24. Име: Grožđe na suncu
25.09.1963, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
25. Име: Banović Strahinja
24.11.1963, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
26. Име: Zona Zamfirova
10.01.1964, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
27. Име: Skup
14.04.1964, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
28. Име: Licem u lice
07.06.1964, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
29. Име: Kapetan Džon Piplfoks
20.09.1964, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
30. Име: Kako vam drago
22.09.1964, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
31. Име: Gospođa ministarka
05.11.1964, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
32. Име: Irkutska priča
14.03.1965, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
33. Име: Dobronamerna lažljivica
15.04.1965, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
34. Име: Kraljeva jesen
30.09.1965, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
35. Име: Budilnik
05.10.1965, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
36. Име: Otkrivanje
12.12.1965, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
37. Име: Boing-Boing
27.02.1966, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
38. Име: Bajka o caru i pastiru
13.05.1966, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
39. Име: Prozivka
25.09.1966, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
40. Име: Ženo, idem u lov
21.10.1966, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
41. Име: Jelena Ćetković
29.11.1966, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
42. Име: Pokojnik
01.02.1967, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
43. Име: Komandant Sajler
28.04.1967, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
44. Име: Deca sunca
01.10.1967, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
45. Име: Kaktusov cvet
11.10.1967, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
46. Име: Ko će da spase orača
09.01.1968, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
47. Име: Đido
13.02.1968, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
48. Име: Bog je umro uzalud
03.06.1968, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
49. Име: Sluge
05.04.1969, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
50. Име: Talac
06.04.1969, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
51. Име: Ko bi se jedio na muške
08.04.1969, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
52. Име: Kod večite slavine
22.06.1969, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
53. Име: Na leđima ježa
25.09.1969, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
54. Име: Partija šaha
14.10.1969, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
55. Име: Kavijar i pasulj
18.12.1969, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
56. Име: Car Zloban
07.02.1970, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
57. Име: Koenovi
19.03.1970, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
58. Име: Uobraženi bolesnik
13.06.1970, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
59. Име: Protekcija
02.10.1970, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
60. Име: Rado ide Srbin u vojnike
17.11.1970, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
61. Име: Smrt trgovačkog putnika
16.02.1971, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
62. Име: Koštana
15.05.1971, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
63. Име: Na dnu
20.01.1972, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
64. Име: Šta je sobar video?
25.03.1972, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
65. Име: Predstava Hamleta u selu Mrduša donja, općina Blatuša
21.09.1972, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
66. Име: Sumnjivo lice
26.01.1973, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
67. Име: Tri sestre
11.10.1973, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
68. Име: Bašta sljezove boje
15.11.1973, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
69. Име: Ožalošćena porodica
24.01.1974, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
70. Име: Pokondirena tikva
04.04.1974, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
71. Име: Ženidba
12.05.1974, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
72. Име: Pop Ćira i pop Spira
15.12.1974, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
73. Име: Buba u uhu
25.04.1975, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
74. Име: Doživljaji Nikoletine Bursaća
09.05.1975, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
75. Име: Hasanaginica
16.09.1975, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
76. Име: Sezona šampiona
25.11.1975, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
77. Име: Narodni poslanik
09.03.1976, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
78. Име: Školski drug
04.05.1976, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
79. Име: Hitler u partizanima
22.06.1976, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
80. Име: Čudo u Šarganu
28.09.1976, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
81. Име: Propozicije
14.01.1977, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
82. Име: Majka hrabrost
15.03.1977, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
83. Име: Ognjište
05.09.1977, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
84. Име: Visoko prizemlje
05.12.1977, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
85. Име: Delije na Bihaću
19.09.1978, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
86. Име: Karneval
19.12.1978, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
87. Име: Ljubavnici
19.12.1978, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
88. Име: Medved
19.12.1978, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
89. Име: Sicilijanac
19.12.1978, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
90. Име: Nečista krv
08.03.1979, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
91. Име: Revizor
07.05.1979, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
92. Име: Mister dolar
15.09.1979, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
93. Име: Kamen za pod glavu
26.09.1979, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
94. Име: U agoniji
29.10.1979, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
95. Име: Brisani put
26.03.1980, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
96. Име: Tartif
27.05.1980, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
97. Име: Crnila
14.10.1980, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
98. Име: Odrpanci
27.01.1981, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
99. Име: Za opelo u red, molim
24.02.1981, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
100. Име: Drveni tanjir
24.11.1981, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
101. Име: Braća Karamazovi
10.03.1982, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
102. Име: Rat i mir u grudi
20.04.1982, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
103. Име: Raskršće
15.06.1982, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
104. Име: Usrećitelji
19.10.1982, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
105. Име: Dundo Maroje
13.09.1983, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
106. Име: Timočka buna
20.10.1983, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
107. Име: Gospođa ministarka
20.11.1983, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
108. Име: Balkanski špijun
31.01.1984, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
109. Име: Porodica Mitić
08.04.1985, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
110. Име: Neprijatelj radničke klase
16.05.1985, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
111. Име: Srebrni svećnjaci
25.09.1985, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
112. Име: Ženidba
17.12.1985, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
113. Име: Mrešćenje šarana
18.02.1986, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
114. Име: Putujuće pozorište Šopalović
09.09.1986, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
115. Име: Lepotica i zver
26.12.1986, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
116. Име: Srećna Nova '49
21.02.1987, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
117. Име: Sveti Georgije ubiva aždahu
08.09.1987, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
118. Име: Noć bogova
05.11.1987, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
119. Име: Luda kuća
01.04.1988, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
120. Име: Sumnjivo lice
20.09.1988, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
121. Име: Svačije
25.10.1988, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
122. Име: Rodoljupci
31.01.1989, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
123. Име: Boj petlova
27.04.1989, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
124. Име: Banović Strahinja
07.09.1989, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
125. Име: Ivkova slava
06.09.1990, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
126. Име: Oružje zbogom
14.02.1991, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
127. Име: Seme
12.05.1992, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
128. Име: Vozač
22.05.1992, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
129. Име: Sile u vazduhu
06.10.1992, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
130. Име: Dijamantska ogrilca
08.06.1993, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
131. Име: Imamo dovoljno vremena
15.07.1993, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
132. Име: Ujka Vanja
12.10.1993, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović
133. Име: Agonija
18.10.1996, Zaječar, Narodno pozоrište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran RadmilovićПозоришта

Иностране представе
Фестивали

Нема података у бази.