· ·

Savić Milica


Ličnosti

1. Savić Milica


Predstave1. Ime: Poturica
21.10.1868, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
2. Ime: Ukroćena goropad
03.02.1869, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
3. Ime: Mletački trgovac
13.02.1869, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
4. Ime: Nelska kula
17.02.1869, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
5. Ime: Čaša vode
25.02.1869, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
6. Ime: Traži se vaspitač
14.11.1869, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
7. Ime: Da je meni leći pa umreti
05.03.1870, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
8. Ime: Graničari
14.11.1870, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
9. Ime: Pariska sirotinja
03.1871, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
10. Ime: Marija Stjuartova
06.03.1871, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
11. Ime: Našla vreća zakrpu
10.07.1871, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
12. Ime: Grof Eseks
12.09.1871, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
13. Ime: Lek od punica
27.01.1872, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
14. Ime: Nelska kula
04.02.1872, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
15. Ime: Marijana
16.02.1872, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
16. Ime: Roman siromašnog mladića
23.03.1872, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
17. Ime: Mati i sin
25.03.1872, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
18. Ime: Mamica
06.04.1872, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
19. Ime: Kućna kapica doktora Fausta
01.05.1872, Novi Sad, Srpsko narodno pozorištePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.