· ·

Milošević Dara


Личности

1. Milošević Dara


Представе1. Име: Skapenove podvale
15.04.1921, Beograd, Narodno pozorište
2. Име: Ženidba pod moranje
19.01.1922, Beograd, Narodno pozorište
3. Име: Ričard III
04.05.1922, Beograd, Narodno pozorište
4. Име: Trilbi
12.09.1922, Beograd, Narodno pozorište
5. Име: Ivkova slava
04.10.1922, Beograd, Narodno pozorište
6. Име: Tvrdica
16.11.1922, Beograd, Narodno pozorište
7. Име: Kod belog konja
25.11.1922, Beograd, Narodno pozorište
8. Име: R.U.R
29.11.1922, Beograd, Narodno pozorište
9. Име: Čikina kuća
02.03.1923, Beograd, Narodno pozorište
10. Име: Kneginja Maja
12.05.1923, Beograd, Narodno pozorište
11. Име: Safo
16.05.1923, Beograd, Narodno pozorište
12. Име: Svetski rat
29.05.1923, Beograd, Narodno pozorište
13. Име: Igra ljubavi i slučaja
09.11.1923, Beograd, Narodno pozorište
14. Име: Suđaje
11.11.1923, Beograd, Narodno pozorište
15. Име: Lazarevo vaskrsenje
01.12.1923, Beograd, Narodno pozorište
16. Име: Uroševa ženidba
11.12.1923, Beograd, Narodno pozorište
17. Име: Bitka
10.01.1924, Beograd, Narodno pozorište
18. Име: Pod maglom
06.03.1924, Beograd, Narodno pozorište
19. Име: Kafanica
22.03.1924, Beograd, Narodno pozorište
20. Име: Kralj Lir
07.05.1924, Beograd, Narodno pozorište
21. Име: Potera
05.06.1924, Beograd, Narodno pozorište
22. Име: Ne ubij
09.10.1924, Beograd, Narodno pozorište
23. Име: Knez od Semberije
06.11.1924, Beograd, Narodno pozorište
24. Име: Smrt Majke Jugovića
26.12.1924, Beograd, Narodno pozorište
25. Име: Kin
19.03.1925, Beograd, Narodno pozorište
26. Име: Antigona
04.04.1925, Beograd, Narodno pozorište
27. Име: Ujka Vanja
29.04.1925, Beograd, Narodno pozorište
28. Име: U zatišju
10.09.1925, Beograd, Narodno pozorište
29. Име: Zaljubljena žena
22.10.1925, Beograd, Narodno pozorište
30. Име: Peg, srce moje
02.01.1926, Beograd, Narodno pozorište
31. Име: Lepa pustolovina
10.04.1926, Beograd, Narodno pozorište
32. Име: Figarova ženidba
12.05.1926, Beograd, Narodno pozorište
33. Име: Pirovanje
23.09.1926, Beograd, Narodno pozorište
34. Име: Džentlmeni
02.10.1926, Beograd, Narodno pozorište
35. Име: Ružni Ferante
14.10.1926, Beograd, Narodno pozorište
36. Име: Običan čovek
16.01.1927, Beograd, Narodno pozorište
37. Име: Parola
14.02.1927, Beograd, Narodno pozorište
38. Име: Egmont
28.03.1927, Beograd, Narodno pozorište
39. Име: Karlova tetka
14.05.1927, Beograd, Narodno pozorište
40. Име: Henrih IV
22.09.1927, Beograd, Narodno pozorište
41. Име: Džaz - band
12.10.1927, Beograd, Narodno pozorište
42. Име: Ana Karenjina
03.03.1928, Beograd, Narodno pozorište
43. Име: Stanoje Glavaš
16.03.1928, Beograd, Narodno pozorište
44. Име: Begstvo
14.05.1928, Beograd, Narodno pozorište
45. Име: Hasanaginica
13.10.1928, Beograd, Narodno pozorište
46. Име: Luda devica
09.11.1928, Beograd, Narodno pozorište
47. Име: Čovek snuje
24.11.1928, Beograd, Narodno pozorište
48. Име: Dubrovačka trilogija
27.04.1929, Beograd, Narodno pozorište
49. Име: Gospoda Glembajevi
11.05.1929, Beograd, Narodno pozorište
50. Име: Triput venčani
12.12.1929, Beograd, Narodno pozorište
51. Име: Sveti plamen
09.05.1930, Beograd, Narodno pozorište
52. Име: Neprijateljica
17.10.1930, Beograd, Narodno pozorište
53. Име: Hamlet
10.12.1930, Beograd, Narodno pozorište
54. Име: Jovan Vladislav
07.02.1931, Beograd, Narodno pozorište
55. Име: Slabi pol
15.06.1931, Beograd, Narodno pozorište
56. Име: San letnje noći
11.09.1931, Beograd, Narodno pozorište
57. Име: Ljudi kao mi
23.12.1931, Beograd, Narodno pozorište
58. Име: Pošteni nalazač
19.04.1932, Beograd, Narodno pozorište
59. Име: Faust
16.12.1932, Beograd, Narodno pozorište
60. Име: Gospođica
16.02.1933, Beograd, Narodno pozorište
61. Име: Amerikanska jahta u splitskoj luci
01.04.1933, Beograd, Narodno pozorište
62. Име: Knez od Semberije
24.05.1933, Beograd, Narodno pozorište
63. Име: Jugoslavija
24.05.1933, Beograd, Narodno pozorište
64. Име: Učene žene
04.07.1933, Beograd, Narodno pozorište
65. Име: Sreća A. D.
07.12.1933, Beograd, Narodno pozorište
66. Име: Sunce, more i žene
22.12.1933, Beograd, Narodno pozorište
67. Име: Zar Žeraldina nije anđeo?
05.02.1934, Beograd, Narodno pozorište
68. Име: Zojkin stan
23.03.1934, Beograd, Narodno pozorište
69. Име: Sentimentalna banka
02.05.1934, Beograd, Narodno pozorište
70. Име: Svadbeni let
16.05.1934, Beograd, Narodno pozorište
71. Име: Dogovor kuću gradi
21.06.1934, Beograd, Narodno pozorište
72. Име: Večiti Vavilon
07.09.1934, Beograd, Narodno pozorište
73. Име: Privremena sloboda
01.11.1934, Beograd, Narodno pozorište
74. Име: Zločin i kazna
26.03.1935, Beograd, Narodno pozorište
75. Име: Sreća
31.03.1936, Beograd, Narodno pozorište
76. Име: Majstori
28.11.1936, Beograd, Narodno pozorište
77. Име: Kraljević Marko
02.05.1937, Beograd, Narodno pozorište
78. Име: Crvene ruže
05.06.1937, Beograd, Narodno pozorište
79. Име: Tri sestre
02.11.1937, Beograd, Narodno pozorište
80. Име: Putnik bez prtljaga
16.12.1937, Beograd, Narodno pozorište
81. Име: Slobodna žena
27.04.1938, Beograd, Narodno pozorište
82. Име: Dve žene jednog čoveka
10.11.1938, Beograd, Narodno pozorište
83. Име: Pikvik
14.01.1939, Beograd, Narodno pozorište
84. Име: Rastanak na mostu
29.09.1939, Beograd, Narodno pozorište
85. Име: Gde je istina - tako je, ako vam se čini
17.11.1939, Beograd, Narodno pozorište
86. Име: Bez miraza
13.02.1940, Beograd, Narodno pozorište
87. Име: Noćna smotra
30.05.1940, Beograd, Narodno pozorište
88. Име: Bura
04.06.1940, Beograd, Narodno pozorište
89. Име: Devojačka kletva
22.06.1940, Beograd, Narodno pozorište
90. Име: Šuma
24.09.1940, Beograd, Narodno pozorište
91. Име: Nevernica
14.03.1941, Beograd, Narodno pozorište
92. Име: Sve same lagarije
15.05.1942, Beograd, Narodno pozorište
93. Име: Najezda
22.12.1944, Beograd, Narodno pozorište
94. Име: Mati
01.02.1945, Beograd, Narodno pozorište
95. Име: Zona Zamfirova
14.07.1945, Beograd, Narodno pozorište
96. Име: Platon Krečet
08.12.1945, Beograd, Narodno pozorište
97. Име: Živi leš
19.02.1946, Beograd, Narodno pozorište
98. Име: Gospoda Glembajevi
04.04.1946, Beograd, Narodno pozorište
99. Име: Neprijatelji
02.11.1946, Beograd, Narodno pozorište
100. Име: Otelo
08.05.1947, Beograd, Narodno pozorište
101. Име: Male lisice
09.10.1948, Beograd, Narodno pozorište
102. Име: Livnica
17.06.1950, Beograd, Narodno pozorište
103. Име: Gospoda Glembajevi
14.06.1952, Beograd, Narodno pozorište
104. Име: Medeja
06.02.1953, Beograd, Narodno pozorište
105. Име: Uroševa ženidba
20.10.1955, Beograd, Narodno pozorište
106. Име: Zasebni stolovi
14.05.1957, Beograd, Narodno pozorište
107. Име: Dnevnik Ane Frank
25.03.1958, Beograd, Narodno pozorište
108. Име: Korak u prašinu
20.10.1958, Beograd, Narodno pozorišteПозоришта

Иностране представе
Фестивали

Нема података у бази.