· · · ·

BAKALOVIĆ Đura


Личности

1. BAKALOVIĆ Đura


Представе1. Име: Novi plemić
08.02.1886, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
2. Име: Raspikuća
29.03.1887, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
3. Име: Ljubav ih izmirila
10.01.1888, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
4. Име: Montroz
03.1888, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
5. Име: Bunjevka
07.1888, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
6. Име: Zlatan pauk
21.12.1888, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
7. Име: Tuđinka
07.03.1889, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
8. Име: Kurjak i jagnje
25.01.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
9. Име: Na mrzanu kuća ostaje
11.02.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
10. Име: Riđokosa
20.02.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
11. Име: Lionski ulak
27.02.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
12. Име: Seljak kao milionar
04.03.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
13. Име: Naš prijatelj Nekljužev
13.03.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
14. Име: Protekcija
17.03.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
15. Име: Kin
21.03.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
16. Име: Kralj Lir
24.03.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
17. Име: Koban spomen
28.03.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
18. Име: Vojnički begunac
02.04.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
19. Име: Jakvinta
08.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
20. Име: Đavolove stene
01.11.1890, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
21. Име: Grof Monte Hristo
05.1891, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
22. Име: Radnička pobuna
19.09.1891, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
23. Име: Neće varošanku
09.11.1891, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
24. Име: Pariska sirotinja
12.11.1891, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
25. Име: Tri žene u jedan mah
16.11.1891, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
26. Име: Eva
23.11.1891, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
27. Име: Dojčin Petar
21.12.1891, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
28. Име: Zvonar bogorodičine crkve
01.01.1892, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
29. Име: Zadužbina cara Lazara
12.01.1892, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
30. Име: Nemanja
25.01.1892, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
31. Име: Večiti zakon
09.1892, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
32. Име: Pozorišno delo
22.07.1893, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
33. Име: Đido
09.1894, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
34. Име: Severo Toreli
01.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
35. Име: Stari kaplar
20.01.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
36. Име: Štedionica
30.01.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
37. Име: Kraljević Marko i Arapin
19.02.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
38. Име: Mletački trgovac
25.02.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
39. Име: Balkanska carica
03.04.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
40. Име: Čestitam
09.04.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
41. Име: Raspikuća
16.04.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
42. Име: Za krunu
30.04.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
43. Име: Ljubavno pismo
18.08.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
44. Име: Cezarov testament
10.10.1895, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
45. Име: Bulinarovi
16.01.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
46. Име: Hetman
20.01.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
47. Име: Zadušne žene
05.03.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
48. Име: Čankolizi
12.03.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
49. Име: Ženski prijatelj
16.03.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
50. Име: Hamlet
19.03.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
51. Име: Majčin blagoslov
29.03.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
52. Име: Lažni car Dimitrije
05.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
53. Име: Korak u stranu
08.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
54. Име: Jasmina i Irena
12.10.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
55. Име: Krajiškinja
27.10.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
56. Име: Slobodarka
11.1896, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
57. Име: Jevrejin iz Poljske
01.1897, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
58. Име: Dobre svedodžbe
01.1897, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
59. Име: Madam San-Žen
22.04.1897, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
60. Име: Rastavljen
02.09.1897, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
61. Име: Đavolovi zapisnici
21.10.1897, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
62. Име: Sestre
01.11.1897, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
63. Име: Seoska lola
28.11.1897, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
64. Име: Brbljuša
29.11.1897, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
65. Име: Sebičnjak
04.12.1897, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
66. Име: Maksim
30.05.1898, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
67. Име: Dvesta hiljada
11.06.1898, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
68. Име: Miloš Obilić
12.06.1898, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
69. Име: Šokica
03.07.1898, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
70. Име: Ciganin
04.07.1898, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
71. Име: Čestitam
06.07.1898, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
72. Име: Hanela
23.07.1898, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
73. Име: Pribislav i Božana
19.08.1898, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
74. Име: U civilu
04.03.1899, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
75. Име: Ženidba na probu
10.04.1899, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
76. Име: Ajduk Veljko
16.05.1899, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
77. Име: Kriv
29.06.1899, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
78. Име: Graničari
05.09.1899, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
79. Име: Kralj Lir
02.10.1899, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
80. Име: Devojačka kletva
08.10.1899, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
81. Име: Naše žene
23.10.1899, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
82. Име: Male ruke
31.10.1899, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
83. Име: Vračara
11.1899, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
84. Име: Kraljević Marko i Arapin
09.01.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
85. Име: Mletački trgovac
22.01.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
86. Име: Dve ljubavi
05.02.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
87. Име: Đido
06.02.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
88. Име: Marija, kći pukovnije
27.02.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
89. Име: Vilenjak
07.03.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
90. Име: Luda posla
10.03.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
91. Име: Stanoje Glavaš
20.03.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
92. Име: Zlatan pauk
30.03.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
93. Име: Zadužbina cara Lazara
25.04.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
94. Име: Gordana, uskokova ljuba
30.04.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
95. Име: Pribislav i Božana
20.05.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
96. Име: Svatovi
28.05.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
97. Име: Mamzel Nituš
31.12.1900, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
98. Име: Crni knjaz sa Semeća
26.03.1901, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
99. Име: Vasantasena
07.12.1901, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
100. Име: Gospodar od kovnica
13.12.1901, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
101. Име: Ženski prijatelj
29.12.1901, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
102. Име: Ciganin
01.01.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
103. Име: Pustinjakovo zvono
17.01.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
104. Име: Raspikuća
20.01.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
105. Име: Mena
06.02.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
106. Име: Gorski vijenac
08.02.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
107. Име: Krajiškinja
17.02.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
108. Име: Stari kaplar
13.04.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
109. Име: Miloš Obilić
16.04.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
110. Име: Proba za operu
06.05.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
111. Име: Šokica
25.05.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
112. Име: Majčin blagoslov
01.06.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
113. Име: Maksim Crnojević
08.06.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
114. Име: Naši seljani
24.11.1902, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
115. Име: Gospodin doktor
26.06.1903, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
116. Име: Revizor
06.03.1904, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
117. Име: Pozorišne ludorije
24.03.1904, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
118. Име: Precioza
05.09.1904, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
119. Име: Na počinak
22.09.1904, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
120. Име: Četiri žene pod jednim krovom
09.11.1904, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
121. Име: Toska
11.11.1904, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
122. Име: Kod belog konja
16.11.1904, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
123. Име: Seoska lola
11.12.1904, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
124. Име: Đula
17.12.1904, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
125. Име: Bibliotekar
03.01.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
126. Име: Kin
13.01.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
127. Име: Carev glasnik
27.01.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
128. Име: Šelerov pansionat
21.04.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
129. Име: Valenska svadba
28.04.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
130. Име: Mletački trgovac
29.09.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
131. Име: Razbojnici
02.11.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
132. Име: Pana ciganka
12.11.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
133. Име: Zadužbina cara Lazara
21.11.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
134. Име: Raspikuća
27.11.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
135. Име: Ljubavno pismo
28.11.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
136. Име: Florentinski šešir
30.11.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
137. Име: Graničari
03.12.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
138. Име: Poezija i proza
07.12.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
139. Име: Dve sirotice
12.12.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
140. Име: Rkać
17.12.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
141. Име: Saćurica i šubara
17.12.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
142. Име: Šokica
26.12.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
143. Име: Grof Monte Hristo
26.12.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
144. Име: Pastorak
30.12.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
145. Име: Seoska lola
31.12.1905, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
146. Име: Lepa marseljanka
01.11.1906, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
147. Име: Jovančini svatovi
27.05.1907, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
148. Име: Devojačka kletva
06.06.1924, Novi Sad, Narodno pozorišteПозоришта

Иностране представе
Фестивали

Нема података у бази.