· ·

Marković Tijana


Predstave1. Ime: Ženidba
24.09.2010, Sombor, Narodno pozorište
2. Ime: Pučina
11.03.2011, Sombor, Narodno pozorište
3. Ime: Situacije ili Gresi mlade Ikonije
07.05.2011, Sombor, Narodno pozorište
4. Ime: Sestre Karamazove
25.11.2011, Sombor, Narodno pozorište
5. Ime: Kraljice
24.04.2012, Sombor, Narodno pozorište
6. Ime: Opera za tri groša
02.10.2014, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
7. Ime: Smrt Ivana Iljiča
27.02.2015, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
8. Ime: Razvojni put Bore Šnajdera
17.05.2016, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
9. Ime: Požar. Laundž / Kontrast
27.09.2016, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
10. Ime: Plava ptica
14.06.2017, Sombor, Narodno pozorište
11. Ime: Otpor
15.12.2017, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
12. Ime: Tartif
08.02.2019, Sombor, Narodno pozorište
13. Ime: Smederevo 1941.
27.09.2019, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
14. Ime: Travnička hronika
12.10.2019, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
15. Ime: Travnička hronika
16.10.2019, Sombor, Narodno pozorište
16. Ime: Velika depresija
09.12.2020, Novi Sad, Srpsko narodno pozorištePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.