· ·

Jurković Vukosava


Личности

1. Jurković Vukosava


Представе1. Име: Seoska lola
21.11.1885, Beograd, Narodno pozorište
2. Име: Protekcija
30.03.1889, Beograd, Narodno pozorište
3. Име: Majčin blagoslov
28.05.1889, Beograd, Narodno pozorište
4. Име: Lazar
15.06.1889, Beograd, Narodno pozorište
5. Име: Dušan
13.10.1890, Beograd, Narodno pozorište
6. Име: Izabela Orsini
29.01.1891, Beograd, Narodno pozorište
7. Име: Divlji lov
28.02.1891, Beograd, Narodno pozorište
8. Име: Todor od Stalaća
07.03.1892, Beograd, Narodno pozorište
9. Име: Đido
07.06.1892, Beograd, Narodno pozorište
10. Име: Nov posao
29.09.1892, Beograd, Narodno pozorište
11. Име: Dupla punica
18.02.1893, Beograd, Narodno pozorište
12. Име: More bez primorja
24.04.1893, Beograd, Narodno pozorište
13. Име: Stari Baka
02.01.1894, Beograd, Narodno pozorište
14. Име: Ljubavno pismo
04.01.1894, Beograd, Narodno pozorište
15. Име: Trikoš i Kakole
29.01.1894, Beograd, Narodno pozorište
16. Име: Jovanka od Arka
19.02.1894, Beograd, Narodno pozorište
17. Име: Prva parnica
12.03.1894, Beograd, Narodno pozorište
18. Име: Majka
19.03.1894, Beograd, Narodno pozorište
19. Име: Fijeskova zavera u Đenovi
01.09.1894, Beograd, Narodno pozorište
20. Име: Đavolovi zapisi
18.09.1894, Beograd, Narodno pozorište
21. Име: Jevrejin iz Poljske
25.09.1894, Beograd, Narodno pozorište
22. Име: Tvrdica
02.10.1894, Beograd, Narodno pozorište
23. Име: Mletački trgovac
08.10.1894, Beograd, Narodno pozorište
24. Име: Suđaje
12.10.1894, Beograd, Narodno pozorište
25. Име: Đurađ Branković
20.11.1894, Beograd, Narodno pozorište
26. Име: Dve sirotice
27.11.1894, Beograd, Narodno pozorište
27. Име: Sin divljine
21.01.1895, Beograd, Narodno pozorište
28. Име: Za krunu
18.03.1895, Beograd, Narodno pozorište
29. Име: Potonji despot
08.04.1895, Beograd, Narodno pozorište
30. Име: Hetman
22.04.1895, Beograd, Narodno pozorište
31. Име: Boj na Dublju
02.08.1895, Beograd, Narodno pozorište
32. Име: Sin divljine
15.08.1895, Beograd, Narodno pozorište
33. Име: Čaša vode
17.08.1895, Beograd, Narodno pozorište
34. Име: Lovudska sirotica
19.08.1895, Beograd, Narodno pozorište
35. Име: Grof Monte Hristo
29.08.1895, Beograd, Narodno pozorište
36. Име: Maksim Crnojević
08.09.1895, Beograd, Narodno pozorište
37. Име: Doktor Klaus
24.09.1895, Beograd, Narodno pozorište
38. Име: Potera
26.09.1895, Beograd, Narodno pozorište
39. Име: Bogat majdan
19.10.1895, Beograd, Narodno pozorište
40. Име: Narcis
09.11.1895, Beograd, Narodno pozorište
41. Име: Ženski raj
12.11.1895, Beograd, Narodno pozorište
42. Име: Krvava svadba
25.11.1895, Beograd, Narodno pozorište
43. Име: Mačem
13.01.1896, Beograd, Narodno pozorište
44. Име: Četiri žene pod jednim krovom
17.02.1896, Beograd, Narodno pozorište
45. Име: Karlova tetka
30.03.1896, Beograd, Narodno pozorište
46. Име: Zaboravna žena
06.04.1896, Beograd, Narodno pozorište
47. Име: Tata-Toto
25.04.1896, Beograd, Narodno pozorište
48. Име: Voz za šetnju
01.06.1896, Beograd, Narodno pozorište
49. Име: Ludvik XI
24.08.1896, Beograd, Narodno pozorište
50. Име: Zavet
24.09.1896, Beograd, Narodno pozorište
51. Име: Nemanja
22.02.1897, Beograd, Narodno pozorište
52. Име: Crni kapetan
04.05.1897, Beograd, Narodno pozorište
53. Име: Termidor
10.05.1897, Beograd, Narodno pozorište
54. Име: Trilbi
30.05.1897, Beograd, Narodno pozorište
55. Име: Kralj Lir
20.11.1897, Beograd, Narodno pozorište
56. Име: Carica Milica
14.01.1898, Beograd, Narodno pozorište
57. Име: Tuđinka
01.09.1898, Beograd, Narodno pozorište
58. Име: Don Karlos
05.11.1898, Beograd, Narodno pozorište
59. Име: Graf Praks
14.11.1898, Beograd, Narodno pozorište
60. Име: Dosadan svet
27.02.1899, Beograd, Narodno pozorište
61. Име: Alo! Alo!
19.10.1899, Beograd, Narodno pozorište
62. Име: Kralj Edip
22.01.1900, Beograd, Narodno pozorište
63. Име: Đurađ Branković
14.01.1901, Beograd, Narodno pozorište
64. Име: Rastko Nemanjić
14.01.1901, Beograd, Narodno pozorište
65. Име: Crni doktor
28.01.1901, Beograd, Narodno pozorište
66. Име: Život jedne glumice
04.02.1901, Beograd, Narodno pozorište
67. Име: Hamlet
10.02.1901, Beograd, Narodno pozorište
68. Име: Romeo i Julija
17.02.1901, Beograd, Narodno pozorište
69. Име: Okovi
25.02.1901, Beograd, Narodno pozorište
70. Име: Todor od Stalaća
04.03.1901, Beograd, Narodno pozorište
71. Име: Kin
06.03.1901, Beograd, Narodno pozorište
72. Име: Trikoš i Kakole
10.03.1901, Beograd, Narodno pozorište
73. Име: Seljak kao milionar
11.03.1901, Beograd, Narodno pozorište
74. Име: Srpske cveti
25.03.1901, Beograd, Narodno pozorište
75. Име: Pana Ciganka
02.04.1901, Beograd, Narodno pozorište
76. Име: Pripovetke kraljice Navarske
05.05.1901, Beograd, Narodno pozorište
77. Име: Ženidba
15.05.1901, Beograd, Narodno pozorište
78. Име: Stari Baka
21.05.1901, Beograd, Narodno pozorište
79. Име: Rože Larok
21.05.1901, Beograd, Narodno pozorište
80. Име: Graf Praks
26.05.1901, Beograd, Narodno pozorište
81. Име: Grof Monte Hristo
03.06.1901, Beograd, Narodno pozorište
82. Име: Đido
10.06.1901, Beograd, Narodno pozorište
83. Име: Vilhelm Tel
16.09.1901, Beograd, Narodno pozorište
84. Име: Čergaški život
06.10.1901, Beograd, Narodno pozorište
85. Име: Potera
07.10.1901, Beograd, Narodno pozorište
86. Име: Mnogo vike ni za što
16.10.1901, Beograd, Narodno pozorište
87. Име: Dve sirotice
21.10.1901, Beograd, Narodno pozorište
88. Име: Robert đavo
04.11.1901, Beograd, Narodno pozorište
89. Име: Smrt Stevana Dečanskog
30.12.1901, Beograd, Narodno pozorište
90. Име: Ljubav i ponos
17.01.1902, Beograd, Narodno pozorište
91. Име: Allons, Enfants!...
06.02.1903, Beograd, Narodno pozorište
92. Име: Palančani
15.03.1903, Beograd, Narodno pozorište
93. Име: Ekvinocijo
16.12.1903, Beograd, Narodno pozorište
94. Име: Na dnu
29.01.1904, Beograd, Narodno pozorište
95. Име: Dubrovačka trilogija
06.03.1904, Beograd, Narodno pozorište
96. Име: Mirandolina
22.06.1904, Beograd, Narodno pozorište
97. Име: Malj
28.10.1904, Beograd, Narodno pozorište
98. Име: Carstvo mraka
18.12.1904, Beograd, Narodno pozorište
99. Име: Rodoljupci
30.12.1904, Beograd, Narodno pozorište
100. Име: Čiča Samuilo
08.01.1905, Beograd, Narodno pozorište
101. Име: Marijana
11.01.1905, Beograd, Narodno pozorište
102. Име: Razvedimo se
15.01.1905, Beograd, Narodno pozorište
103. Име: Psihe
20.01.1905, Beograd, Narodno pozorište
104. Име: Protekcija
25.01.1905, Beograd, Narodno pozorište
105. Име: Tako ti je to u svetu, dete moje
22.02.1905, Beograd, Narodno pozorište
106. Име: Narcis
24.02.1905, Beograd, Narodno pozorište
107. Име: Dva deteta
03.03.1905, Beograd, Narodno pozorište
108. Име: Ričard III
12.03.1905, Beograd, Narodno pozorište
109. Име: Otadžbina
19.03.1905, Beograd, Narodno pozorište
110. Име: Šokica
25.03.1905, Beograd, Narodno pozorište
111. Име: Grof Monte Hristo
27.03.1905, Beograd, Narodno pozorište
112. Име: Vesele žene vindzorske
29.03.1905, Beograd, Narodno pozorište
113. Име: Jelisaveta
03.04.1905, Beograd, Narodno pozorište
114. Име: Zavičaj
09.04.1905, Beograd, Narodno pozorište
115. Име: Đido
20.08.1905, Beograd, Narodno pozorište
116. Име: Nada
23.08.1905, Beograd, Narodno pozorište
117. Име: Dušan
27.08.1905, Beograd, Narodno pozorište
118. Име: Hvališa
08.09.1905, Beograd, Narodno pozorište
119. Име: Žorž Danden
10.09.1905, Beograd, Narodno pozorište
120. Име: Lucifer
29.09.1905, Beograd, Narodno pozorište
121. Име: Gospođa s kamelijama
02.10.1905, Beograd, Narodno pozorište
122. Име: Voz za šetnju
08.10.1905, Beograd, Narodno pozorište
123. Име: Gospođe i husari
13.10.1905, Beograd, Narodno pozorište
124. Име: Žetva
20.10.1905, Beograd, Narodno pozorište
125. Име: Strahil - strašni hajduk
08.11.1905, Beograd, Narodno pozorište
126. Име: Seoba Srbalja
15.11.1905, Beograd, Narodno pozorište
127. Име: Lepa Marseljka
08.12.1905, Beograd, Narodno pozorište
128. Име: Diran i Diran
15.12.1905, Beograd, Narodno pozorište
129. Име: Prijatelj iz Liona
03.01.1906, Beograd, Narodno pozorište
130. Име: Stubovi društva
18.02.1906, Beograd, Narodno pozorište
131. Име: O tuđem hlebu
28.02.1906, Beograd, Narodno pozorište
132. Име: Lovudska sirotica
04.03.1906, Beograd, Narodno pozorište
133. Име: Otmica Sabinjanaka
07.03.1906, Beograd, Narodno pozorište
134. Име: Smrt majke Jugovića
08.04.1906, Beograd, Narodno pozorište
135. Име: Vanjušinova deca
25.04.1906, Beograd, Narodno pozorište
136. Име: Zadužbina
07.09.1906, Beograd, Narodno pozorište
137. Име: Nemanja
09.09.1906, Beograd, Narodno pozorište
138. Име: Naši sinovi
21.09.1906, Beograd, Narodno pozorište
139. Име: Kir Janja
16.11.1906, Beograd, Narodno pozorište
140. Име: Ana Karenjina
12.04.1907, Beograd, Narodno pozorište
141. Име: Lisice i gavranovi
06.05.1907, Beograd, Narodno pozorište
142. Име: Bibliotekar
25.11.1907, Beograd, Narodno pozorište
143. Име: Tri musketara
01.01.1908, Beograd, Narodno pozorište
144. Име: Rastko Nemanjić
14.01.1908, Beograd, Narodno pozorište
145. Име: Pod žrvnjem
17.01.1908, Beograd, Narodno pozorište
146. Име: Dubrovačka trilogija
30.01.1908, Beograd, Narodno pozorište
147. Име: Teodora
11.03.1908, Beograd, Narodno pozorište
148. Име: Čergaški život
23.03.1908, Beograd, Narodno pozorište
149. Име: Đido
13.04.1908, Beograd, Narodno pozorište
150. Име: Nemanja
14.04.1908, Beograd, Narodno pozorište
151. Име: Karlova tetka
29.05.1908, Beograd, Narodno pozorište
152. Име: Srećkovići
18.09.1908, Beograd, Narodno pozorište
153. Име: Ričard III
30.10.1908, Beograd, Narodno pozorište
154. Име: Dorćolska posla
29.01.1909, Beograd, Narodno pozorište
155. Име: Moral gospođe Dulske
07.03.1909, Beograd, Narodno pozorište
156. Име: Bibliotekar
21.05.1909, Beograd, Narodno pozorište
157. Име: Revizor
30.08.1909, Beograd, Narodno pozorište
158. Име: Iza božjih leđa
16.09.1909, Beograd, Narodno pozorište
159. Име: Podvala
05.11.1909, Beograd, Narodno pozorište
160. Име: Tri hajduka
08.02.1910, Beograd, Narodno pozorište
161. Име: Poručnik Rajf
19.12.1910, Beograd, Narodno pozorište
162. Име: Put oko sveta
26.03.1911, Beograd, Narodno pozorište
163. Име: Egmont
20.09.1911, Beograd, Narodno pozorište
164. Име: Dva cvancika
21.11.1911, Beograd, Narodno pozorište
165. Име: Bura
24.11.1911, Beograd, Narodno pozorište
166. Име: Magbet
27.01.1912, Beograd, Narodno pozorište
167. Име: Zaboravljeni dug
03.02.1912, Beograd, Narodno pozorište
168. Име: Čovek sa vešala
02.03.1912, Beograd, Narodno pozorište
169. Име: U dolini
10.05.1912, Beograd, Narodno pozorište
170. Име: Kao lišće
18.08.1912, Beograd, Narodno pozorište
171. Име: Živi leš
09.01.1913, Beograd, Narodno pozorište
172. Име: Zmija devojka
07.02.1913, Beograd, Narodno pozorište
173. Име: Njih četvoro
28.02.1913, Beograd, Narodno pozorište
174. Име: Kosovska tragedija
13.06.1913, Beograd, Narodno pozorište
175. Име: Ženidba i udadba
20.08.1913, Beograd, Narodno pozorište
176. Име: Stana Biučića
10.10.1913, Beograd, Narodno pozorište
177. Име: Zlatan pauk
27.10.1913, Beograd, Narodno pozorište
178. Име: Smrt Ivana Groznog
05.02.1914, Beograd, Narodno pozorište
179. Име: Ivkova slava
23.04.1914, Beograd, Narodno pozorišteПозоришта

Иностране представе
Фестивали

Нема података у бази.