· ·

Jovanović Štefikina Ljubica


Представе1. Име: Đido
01.07.1919, Novi Sad, Narodno pozorište
2. Име: Otelo
10.10.1919, Novi Sad, Narodno pozorište
3. Име: Zla žena
30.01.1921, Novi Sad, Narodno pozorište
4. Име: Stradalnici
27.10.1921, Novi Sad, Narodno pozorište
5. Име: Stanoje Glavaš
30.10.1921, Novi Sad, Narodno pozorište
6. Име: Hamlet
15.11.1921, Novi Sad, Narodno pozorište
7. Име: Romeo i Julija
21.12.1921, Novi Sad, Narodno pozorište
8. Име: Ljubav bdi
12.01.1922, Novi Sad, Narodno pozorište
9. Име: Liliom
27.04.1922, Novi Sad, Narodno pozorište
10. Име: Zajednički život
20.06.1922, Novi Sad, Narodno pozorište
11. Име: Hasanaginica
09.09.1922, Novi Sad, Narodno pozorište
12. Име: Godenove kćeri
28.09.1922, Novi Sad, Narodno pozorište
13. Име: Krvna osveta na Korzici
05.10.1922, Novi Sad, Narodno pozorište
14. Име: Debora
26.10.1922, Novi Sad, Narodno pozorište
15. Име: Maksim Crnojević
07.10.1925, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
16. Име: Amerikanska jahta u splitskoj luci
24.10.1935, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
17. Име: Ura, sinčić!
27.10.1935, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
18. Име: Šokica
19.04.1936, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
19. Име: Gospođa ministarka
19.04.1936, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
20. Име: Marusja
21.04.1936, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
21. Име: Đido
26.04.1936, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
22. Име: Uskočnica
03.05.1936, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
23. Име: Mrak
18.09.1936, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
24. Име: Skakavci
27.09.1936, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
25. Име: Svadba Krečinskog
12.11.1939, Niš, Gradsko povlašćeno pozorište
26. Име: Ibiš-aga
30.11.1939, Niš, Gradsko povlašćeno pozorište
27. Име: Zona Zamfirova
1944, Leskovac, Narodno pozorište
28. Име: Najezda
1944, Leskovac, Narodno pozorište
29. Име: Srećan brak
12.1944, Niš, Narodno pozorište
30. Име: Koštana
1945/1946, Leskovac, Narodno pozorište
31. Име: Misija mister Perkinsa u zemlji boljševika
1945/1946, Leskovac, Narodno pozorište
32. Име: Hajduk Stanko
1945, Leskovac, Narodno pozorište
33. Име: Velika bitka
1945/1946, Leskovac, Narodno pozorište
34. Име: Očev dom
1945/1946, Leskovac, Narodno pozorište
35. Име: Pokojnik
1945/1946, Leskovac, Narodno pozorište
36. Име: Negde u Moskvi
1945/1946, Leskovac, Narodno pozorište
37. Име: Svet
07.05.1945, Leskovac, Narodno pozorište
38. Име: Leskovčani u Parizu
30.05.1945, Leskovac, Narodno pozorište
39. Име: Jegor Buličov
18.06.1945, Leskovac, Narodno pozorište
40. Име: Ženidba
29.09.1945, Leskovac, Narodno pozorište
41. Име: Čikina kuća
27.11.1945, Leskovac, Narodno pozorište
42. Име: Protekcija
20.12.1945, Leskovac, Narodno pozorište
43. Име: Ženidba i udadba
21.02.1946, Leskovac, Narodno pozorište
44. Име: Gospođa ministarka
19.12.1946, Leskovac, Narodno pozorište
45. Име: Vasa Železnova
1947/1948, Leskovac, Narodno pozorište
46. Име: Sumnjivo lice
1947/1948, Leskovac, Narodno pozorište
47. Име: Odrpanci
1947/1948, Leskovac, Narodno pozorište
48. Име: Pokondirena tikva
02.01.1947, Leskovac, Narodno pozorište
49. Име: Srebrna kutija
28.03.1947, Leskovac, Narodno pozorište
50. Име: Ivkova slava
06.06.1947, Leskovac, Narodno pozorište
51. Име: Podvala
29.11.1947, Leskovac, Narodno pozorište
52. Име: Koštana
15.12.1947, Leskovac, Narodno pozorište
53. Име: Prst pred nosom
16.12.1947, Leskovac, Narodno pozorište
54. Име: Pokojnik
1948/1949, Leskovac, Narodno pozorište
55. Име: Ožalošćena porodica
1948/1949, Leskovac, Narodno pozorište
56. Име: Čestitam
1948/1949, Leskovac, Narodno pozorište
57. Име: Rusko pitanje
1948/1949, Leskovac, Narodno pozorište
58. Име: Mašenjka
06.03.1948, Leskovac, Narodno pozorište
59. Име: Nemirna starost
1949/1950, Leskovac, Narodno pozorište
60. Име: Izbiračica
1949/1950, Leskovac, Narodno pozorište
61. Име: Dva cvancika
1949/1950, Leskovac, Narodno pozorište
62. Име: Protekcija
01.10.1950, Leskovac, Narodno pozorište
63. Име: Izbiračica
08.10.1950, Leskovac, Narodno pozorište
64. Име: Đido
20.10.1950, Leskovac, Narodno pozorište
65. Име: Dva cvancika
05.11.1950, Leskovac, Narodno pozorište
66. Име: Zona Zamfirova
30.11.1950, Leskovac, Narodno pozorište
67. Име: Svet
03.12.1950, Leskovac, Narodno pozorište
68. Име: Koštana
10.12.1950, Leskovac, Narodno pozorište
69. Име: Raskrsnica
14.12.1950, Leskovac, Narodno pozorište
70. Име: Dr
01.02.1951, Leskovac, Narodno pozorište
71. Име: Stari i mladi
15.02.1951, Leskovac, Narodno pozorište
72. Име: Vrteška
14.11.1961, Niš, Narodno pozorišteПозоришта

Иностране представе
Фестивали

Нема података у бази.