· ·

Milišić Ljubiša


Predstave1. Ime: Svetski vašar
22.12.1995, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
2. Ime: Centrifugalni igrač
24.02.1996, Vršac, Narodno pozorište 'Sterija'
3. Ime: Revizor
28.09.1996, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
4. Ime: Draga Jelena Sergejevna
27.10.1997, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
5. Ime: Laža i paralaža
10.11.1997, Vršac, Narodno pozorište 'Sterija'
6. Ime: Antigona
22.01.1998, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
7. Ime: Spaseni
22.03.1998, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
8. Ime: Kako Banat kroz rodoljublje ide
03.10.1998, Kikinda, Narodno pozorište
9. Ime: Staklena menažerija
27.02.1999, Kikinda, Narodno pozorište
10. Ime: Jana
23.11.2000, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
11. Ime: Daleko od Pešte
02.12.2000, Kikinda, Narodno pozorište
12. Ime: Trka s vremenom
28.06.2001, Kikinda, Narodno pozorište
13. Ime: Mamu mu j... ko je prvi počeo
08.08.2001, Kikinda, Narodno pozorište
14. Ime: Bogojavljenska noć
14.09.2001, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
15. Ime: Govorite li australijski
08.12.2001, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
16. Ime: More Panonsko
28.12.2001, Kikinda, Narodno pozorište
17. Ime: Život i priključenija vojnika Ivana Čonkina
17.03.2002, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
18. Ime: Narodni poslanik
27.09.2002, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
19. Ime: Krvave svadbe
19.10.2002, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
20. Ime: Luping
15.12.2002, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
21. Ime: Šuma
28.02.2003, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
22. Ime: Iza kulisa
02.10.2003, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
23. Ime: Četvrta sestra
04.12.2003, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
24. Ime: Bogojavljenska noć
27.01.2004, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
25. Ime: Bilo jednom na Balkanu
21.02.2004, Kikinda, Narodno pozorište
26. Ime: Ukroćena goropad
05.06.2005, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
27. Ime: Smrt Ligeje
23.10.2005, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
28. Ime: Učene žene
28.01.2006, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
29. Ime: Četiri male žene
25.03.2006, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
30. Ime: Višnjik
03.10.2006, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
31. Ime: Audicija
12.01.2007, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
32. Ime: Čudo u Šarganu
15.03.2008, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
33. Ime: Jelena Anžujska
18.05.2008, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
34. Ime: Mrtve duše
15.10.2008, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
35. Ime: Pokojnik
15.10.2009, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
36. Ime: Putujuće pozorište Šopalović
06.11.2009, Kikinda, Narodno pozorište
37. Ime: Pa, izvol' te u pozorište
11.12.2009, Kikinda, Narodno pozorište
38. Ime: Uspavana lepotica
17.12.2010, Novi Sad, Novosadski novi teatar
39. Ime: O oružju i čoveku
17.03.2011, Novi Sad, Pozorište mladih
40. Ime: Aladin
20.04.2011, Novi Sad, Novosadski novi teatar
41. Ime: Čudna šuma
20.12.2011, Novi Sad, Novosadski novi teatar
42. Ime: Plava soba
02.03.2012, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
43. Ime: Kumovi
28.11.2012, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
44. Ime: Sutra će biti bolje?
21.06.2013, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
45. Ime: Ekološka bajka
06.10.2013, Novi Sad, Novosadski novi teatar
46. Ime: Pobratim vetra
19.09.2014, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
47. Ime: Pohvala snegu
20.09.2014, Novi Sad, Novosadski novi teatar
48. Ime: Zec, kornjača i kompanija
19.02.2015, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
49. Ime: Čudovište
27.03.2015, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
50. Ime: Ženidba na čardaku
12.12.2015, Novi Sad, Novosadski novi teatar
51. Ime: Čovek je čovek, epizoda 1
13.02.2016, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
52. Ime: Čovek je čovek, epizoda 2
20.02.2016, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
53. Ime: Romeo i Julija
15.10.2016, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
54. Ime: Mandragola
12.09.2017, Novi Sad, Novosadski novi teatar
55. Ime: Vojvođanska rapsodija
02.12.2017, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
56. Ime: Mirgorod
05.05.2018, Kikinda, Narodno pozorište
57. Ime: Bilo jednom u Banatu
19.10.2018, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
58. Ime: Svetozar
24.11.2018, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
59. Ime: Smrdljiva bajka
21.12.2018, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
60. Ime: Komandant Sajler
27.03.2019, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
61. Ime: Katar
23.09.2019, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
62. Ime: Osamnaest mačaka i Limar Herman Brum
23.04.2021, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
63. Ime: Višnjik
15.05.2021, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
64. Ime: Slika nepoznatog
15.10.2022, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
65. Ime: Gospođa ministarka
20.10.2023, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'Pozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.