· ·

Milišić Ljubiša


Личности

1. Milišić Ljubiša


Представе1. Име: Svetski vašar
22.12.1995, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
2. Име: Centrifugalni igrač
24.02.1996, Vršac, Narodno pozorište 'Sterija'
3. Име: Revizor
28.09.1996, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
4. Име: Draga Jelena Sergejevna
27.10.1997, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
5. Име: Laža i paralaža
10.11.1997, Vršac, Narodno pozorište 'Sterija'
6. Име: Antigona
22.01.1998, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
7. Име: Spaseni
22.03.1998, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
8. Име: Kako Banat kroz rodoljublje ide
03.10.1998, Kikinda, Narodno pozorište
9. Име: Staklena menažerija
27.02.1999, Kikinda, Narodno pozorište
10. Име: Jana
23.11.2000, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
11. Име: Daleko od Pešte
02.12.2000, Kikinda, Narodno pozorište
12. Име: Trka s vremenom
28.06.2001, Kikinda, Narodno pozorište
13. Име: Mamu mu j... ko je prvi počeo
08.08.2001, Kikinda, Narodno pozorište
14. Име: Bogojavljenska noć
14.09.2001, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
15. Име: Govorite li australijski
08.12.2001, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
16. Име: More Panonsko
28.12.2001, Kikinda, Narodno pozorište
17. Име: Život i priključenija vojnika Ivana Čonkina
17.03.2002, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
18. Име: Narodni poslanik
27.09.2002, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
19. Име: Krvave svadbe
19.10.2002, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
20. Име: Luping
15.12.2002, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
21. Име: Šuma
28.02.2003, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
22. Име: Iza kulisa
02.10.2003, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
23. Име: Četvrta sestra
04.12.2003, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
24. Име: Bogojavljenska noć
27.01.2004, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
25. Име: Bilo jednom na Balkanu
21.02.2004, Kikinda, Narodno pozorište
26. Име: Ukroćena goropad
05.06.2005, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
27. Име: Smrt Ligeje
23.10.2005, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
28. Име: Učene žene
28.01.2006, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
29. Име: Četiri male žene
25.03.2006, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
30. Име: Višnjik
03.10.2006, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
31. Име: Audicija
12.01.2007, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
32. Име: Čudo u Šarganu
15.03.2008, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
33. Име: Jelena Anžujska
18.05.2008, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
34. Име: Mrtve duše
15.10.2008, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
35. Име: Pokojnik
15.10.2009, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
36. Име: Putujuće pozorište Šopalović
06.11.2009, Kikinda, Narodno pozorište
37. Име: Pa, izvol' te u pozorište
11.12.2009, Kikinda, Narodno pozorište
38. Име: Uspavana lepotica
17.12.2010, Novi Sad, Novosadski novi teatar
39. Име: O oružju i čoveku
17.03.2011, Novi Sad, Pozorište mladih
40. Име: Aladin
20.04.2011, Novi Sad, Novosadski novi teatar
41. Име: Čudna šuma
20.12.2011, Novi Sad, Novosadski novi teatar
42. Име: Plava soba
02.03.2012, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
43. Име: Kumovi
28.11.2012, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
44. Име: Sutra će biti bolje?
21.06.2013, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
45. Име: Ekološka bajka
06.10.2013, Novi Sad, Novosadski novi teatar
46. Име: Pobratim vetra
19.09.2014, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
47. Име: Pohvala snegu
20.09.2014, Novi Sad, Novosadski novi teatar
48. Име: Zec, kornjača i kompanija
19.02.2015, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
49. Име: Čudovište
27.03.2015, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
50. Име: Ženidba na čardaku
12.12.2015, Novi Sad, Novosadski novi teatar
51. Име: Čovek je čovek, epizoda 1
13.02.2016, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
52. Име: Čovek je čovek, epizoda 2
20.02.2016, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
53. Име: Romeo i Julija
15.10.2016, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
54. Име: Mandragola
12.09.2017, Novi Sad, Novosadski novi teatar
55. Име: Vojvođanska rapsodija
02.12.2017, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
56. Име: Mirgorod
05.05.2018, Kikinda, Narodno pozorište
57. Име: Bilo jednom u Banatu
19.10.2018, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
58. Име: Svetozar
24.11.2018, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
59. Име: Smrdljiva bajka
21.12.2018, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
60. Име: Komandant Sajler
27.03.2019, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
61. Име: Katar
23.09.2019, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
62. Име: Osamnaest mačaka i Limar Herman Brum
23.04.2021, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
63. Име: Višnjik
15.05.2021, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
64. Име: Slika nepoznatog
15.10.2022, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
65. Име: Gospođa ministarka
20.10.2023, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'Позоришта

Иностране представе
Фестивали

Нема података у бази.