· ·

Jeknić Miloš


Ličnosti

1. Jeknić Miloš


Predstave1. Ime: Maksim Crnojević
07.10.1925, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
2. Ime: Postavljeno za dvoje
22.10.1925, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
3. Ime: Gospodar kovnica
06.11.1925, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
4. Ime: Igračica Kaća
13.11.1925, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
5. Ime: Prodavnica vazduha
06.02.1935, Beograd, Narodno pozorište
6. Ime: Zločin i kazna
26.03.1935, Beograd, Narodno pozorište
7. Ime: Banka Nemo
03.05.1935, Beograd, Narodno pozorište
8. Ime: Nema boga ima boga
15.05.1935, Beograd, Narodno pozorište
9. Ime: Oslobođenje Koste Šljuke
24.05.1935, Beograd, Narodno pozorište
10. Ime: Put oko sveta
19.06.1935, Beograd, Narodno pozorište
11. Ime: Mizantrop
10.10.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
12. Ime: Braća Karamazovi
25.10.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
13. Ime: Na leđima ježa
25.11.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
14. Ime: U kandžama života
13.12.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
15. Ime: Merkade
27.12.1938, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
16. Ime: Rastanak na mostu
03.01.1939, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
17. Ime: Bogojavljenska noć
31.01.1939, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
18. Ime: Junak
14.02.1939, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
19. Ime: Igra o muci Isusovoj
04.04.1939, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
20. Ime: Umetnici
21.04.1939, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
21. Ime: Šesti sprat
27.04.1939, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
22. Ime: Građanska komedija
27.06.1939, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
23. Ime: Večna mladost
12.09.1939, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
24. Ime: Moji đetići
28.09.1939, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
25. Ime: Spletka i ljubav
31.10.1939, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
26. Ime: Gospođa ministarka
04.11.1939, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
27. Ime: Čučuk Stana
04.01.1940, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
28. Ime: Mamzel Nituš
01.02.1940, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
29. Ime: Novi ljudi
05.03.1940, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovine
30. Ime: Večiti mladoženja
19.03.1940, Novi Sad, Narodno pozorište Dunavske banovinePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.