· ·

SREMAC DUTINA Julijana


Predstave1. Ime: Kralj Lir
29.03.1990, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
2. Ime: Preobraćenje bludnice Taide
25.06.1990, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
3. Ime: Karlos II omađijani
30.06.1990, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
4. Ime: Fantazije Čajkovski
20.12.1995, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
5. Ime: Vesela udovica
01.03.1996, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
6. Ime: Šopenijana i Bal kadeta
26.11.1999, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
7. Ime: Majerling
05.04.2003, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
8. Ime: Dama s kamelijama
14.03.2009, Novi Sad, Srpsko narodno pozorištePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.