· ·

JOVANOVIĆ Danijela


Predstave1. Ime: Suton
26.05.2001, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
2. Ime: Magbet
22.12.2001, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
3. Ime: Seviljski berberin
04.03.2003, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
4. Ime: Rigoleto
27.09.2003, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
5. Ime: Vojvoda od Rajhštata
20.12.2003, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
6. Ime: Slepi miš
21.12.2004, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
7. Ime: Lučija od Lamermura
19.02.2005, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
8. Ime: Pokondirena tikva
31.05.2006, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
9. Ime: Boemi
12.05.2007, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
10. Ime: Don Đovani
10.05.2008, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
11. Ime: Pozorišne zgode i nezgode i Viva la mama
14.05.2010, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
12. Ime: Karmina burana
24.06.2010, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
13. Ime: Seviljski berberin
30.03.2012, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
14. Ime: Koncert opere Srpskog narodnog pozorišta
29.06.2013, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
15. Ime: Verdiju u čast - Gala koncert opere
14.09.2013, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
16. Ime: Simon Bokanegra
12.12.2013, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
17. Ime: Gala koncert opere - Novogodišnji koncert
11.01.2014, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
18. Ime: Gala koncert opere
24.05.2014, Novi Sad, Sekcija Dunavske banovine
19. Ime: Koncert opere Srpskog narodnog pozorišta
21.06.2014, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
20. Ime: Travijata
04.10.2014, Beograd, Narodno pozorište
21. Ime: Humanitarni koncert solista opere
18.12.2014, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
22. Ime: Gala koncert
13.01.2015, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
23. Ime: Koncert solista, orkestra i hora - Svetski dan muzike
20.06.2015, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
24. Ime: Omnibus opera
17.12.2015, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
25. Ime: Kad je opera srela film...
13.01.2016, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
26. Ime: Čarobna frula
21.05.2016, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
27. Ime: Vladimir i Kosara
18.03.2017, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
28. Ime: Pop Ćira i pop Spira
28.03.2018, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
29. Ime: Trubadur
26.01.2019, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
30. Ime: Faust
02.11.2019, Novi Sad, Srpsko narodno pozorištePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.