· ·

MITROVIĆ Sanela


Predstave1. Ime: Ero s onoga svijeta
08.02.2003, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
2. Ime: Vaskrsenje
14.10.2005, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
3. Ime: Pokondirena tikva
31.05.2006, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
4. Ime: Trubadur
04.10.2008, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
5. Ime: Gala koncert opere
13.01.2012, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
6. Ime: Kavalerija rustikana
28.01.2017, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
7. Ime: Pop Ćira i pop Spira
28.03.2018, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
8. Ime: Pepeljuga
26.09.2018, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
9. Ime: Trubadur
26.01.2019, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
10. Ime: Rigoleto
14.06.2019, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
11. Ime: Faust
02.11.2019, Novi Sad, Srpsko narodno pozorištePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.