· ·

MILANOVIĆ Željka


Predstave1. Ime: Nabuko
08.05.1983, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
2. Ime: Čovek od La Manče
19.01.1995, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
3. Ime: Faust
21.04.1995, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
4. Ime: Karmen
15.11.1997, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
5. Ime: Kod Feme na balu
13.01.1998, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
6. Ime: Služavka gospodarica
25.09.1998, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
7. Ime: Mocart i Salijeri
27.02.1999, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
8. Ime: Suton
26.05.2001, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
9. Ime: Ero s onoga svijeta
08.02.2003, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
10. Ime: Slepi miš
21.12.2004, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
11. Ime: Vaskrsenje
14.10.2005, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
12. Ime: Stendalov sindrom
17.11.2005, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
13. Ime: Trubadur
04.10.2008, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
14. Ime: Večna svetlost u muzici
13.01.2010, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
15. Ime: Karmina burana
24.06.2010, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
16. Ime: Ljubavni napitak
20.03.2015, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
17. Ime: Pop Ćira i pop Spira
28.03.2018, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
18. Ime: Trubadur
26.01.2019, Novi Sad, Srpsko narodno pozorištePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.