· ·

BAHUN Aleksandar


Predstave1. Ime: Leptirica
01.11.2002, Novi Sad, Savez dramskih umetnika Vojvodine
2. Ime: KNKNPNKN
16.11.2008, Novi Sad, Pozorište mladih
3. Ime: Dan kada smo se sreli
29.01.2015, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
4. Ime: Knez Ivo od Semberije
26.09.2015, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
5. Ime: Kad je opera srela film...
13.01.2016, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
6. Ime: Razvojni put Bore Šnajdera
17.05.2016, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
7. Ime: Vojvođanska rapsodija
02.12.2017, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
8. Ime: Smrdljiva bajka
21.12.2018, Novi Sad, Srpsko narodno pozorištePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.