· ·

Hadžić Tihomir Tihon


Predstave1. Ime: Periklova smrt
02.12.1920, Beograd, Narodno pozorište
2. Ime: Pesnik
02.12.1920, Beograd, Narodno pozorište
3. Ime: Otelo
30.01.1921, Beograd, Narodno pozorište
4. Ime: Romeo i Julija
10.03.1921, Beograd, Narodno pozorište
5. Ime: Tentažilova smrt
15.04.1921, Beograd, Narodno pozorište
6. Ime: Hajduk Veljko (Ajduk Veljko)
04.09.1921, Beograd, Narodno pozorište
7. Ime: Požar strasti
22.09.1921, Beograd, Narodno pozorište
8. Ime: Otelo
09.02.1922, Beograd, Narodno pozorište
9. Ime: Ričard III
04.05.1922, Beograd, Narodno pozorište
10. Ime: Plodovi prosvete
14.06.1922, Beograd, Narodno pozorište
11. Ime: Naga žena
19.09.1922, Beograd, Narodno pozorište
12. Ime: Pigmalion
08.11.1922, Beograd, Narodno pozorište
13. Ime: Nahod
17.01.1923, Beograd, Narodno pozorište
14. Ime: Vaskrsenje
17.03.1923, Beograd, Narodno pozorište
15. Ime: Bogojavljenska noć
24.03.1923, Beograd, Narodno pozorište
16. Ime: Kneginja Maja
12.05.1923, Beograd, Narodno pozorište
17. Ime: Safo
16.05.1923, Beograd, Narodno pozorište
18. Ime: Lekar u nedoumici
16.06.1923, Beograd, Narodno pozorište
19. Ime: Ašantka
06.09.1923, Beograd, Narodno pozorište
20. Ime: Mletački trgovac
16.10.1923, Beograd, Narodno pozorište
21. Ime: Zulumćar
21.10.1923, Beograd, Narodno pozorište
22. Ime: Uroševa ženidba
11.12.1923, Beograd, Narodno pozorište
23. Ime: Bitka
10.01.1924, Beograd, Narodno pozorište
24. Ime: Rastko Nemanjić
27.01.1924, Beograd, Narodno pozorište
25. Ime: Đavolov učenik
31.01.1924, Beograd, Narodno pozorište
26. Ime: Kralj Lir
07.05.1924, Beograd, Narodno pozorište
27. Ime: Potera
05.06.1924, Beograd, Narodno pozorište
28. Ime: Maškarate ispod Kuplja
18.06.1924, Beograd, Narodno pozorište
29. Ime: Mala Biragi
16.01.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
30. Ime: Pirovanje
29.01.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
31. Ime: Ideali
23.02.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
32. Ime: Put oko sveta
02.03.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
33. Ime: Peg, srce moje
11.03.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
34. Ime: Kin
17.04.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
35. Ime: Hasanaginica
18.04.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
36. Ime: Predsednikovica
11.05.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
37. Ime: Leskovčani u Parizu
21.05.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
38. Ime: Škola za ljubavnike
01.06.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
39. Ime: Krojcerova sonata
12.06.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
40. Ime: Beograd nekad i sad
10.08.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
41. Ime: Ekvinocio
28.08.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
42. Ime: Potera
22.09.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
43. Ime: Dve sirotice
01.10.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
44. Ime: Orlov
25.10.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
45. Ime: U zatišju
29.10.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
46. Ime: Devedeset treća
13.11.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
47. Ime: Uzoran muž
23.11.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
48. Ime: Perikola
18.12.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
49. Ime: Zemlja
21.12.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
50. Ime: Kukavica
11.01.1927, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
51. Ime: Vojvoda Dečanski
03.02.1927, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
52. Ime: Ana Karenjna
17.02.1927, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
53. Ime: Nova Elojza
07.03.1927, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
54. Ime: Iskušenje
09.04.1927, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
55. Ime: Politika
26.04.1927, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
56. Ime: Kaboteni
03.05.1927, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
57. Ime: Svadbeni marš
14.05.1927, Novi Sad, Srpsko narodno pozorištePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.