· ·

Hadžić Tihomir Tihon


Личности

1. Hadžić Tihomir Tihon


Представе1. Име: Periklova smrt
02.12.1920, Beograd, Narodno pozorište
2. Име: Pesnik
02.12.1920, Beograd, Narodno pozorište
3. Име: Otelo
30.01.1921, Beograd, Narodno pozorište
4. Име: Romeo i Julija
10.03.1921, Beograd, Narodno pozorište
5. Име: Tentažilova smrt
15.04.1921, Beograd, Narodno pozorište
6. Име: Hajduk Veljko (Ajduk Veljko)
04.09.1921, Beograd, Narodno pozorište
7. Име: Požar strasti
22.09.1921, Beograd, Narodno pozorište
8. Име: Otelo
09.02.1922, Beograd, Narodno pozorište
9. Име: Ričard III
04.05.1922, Beograd, Narodno pozorište
10. Име: Plodovi prosvete
14.06.1922, Beograd, Narodno pozorište
11. Име: Naga žena
19.09.1922, Beograd, Narodno pozorište
12. Име: Pigmalion
08.11.1922, Beograd, Narodno pozorište
13. Име: Nahod
17.01.1923, Beograd, Narodno pozorište
14. Име: Vaskrsenje
17.03.1923, Beograd, Narodno pozorište
15. Име: Bogojavljenska noć
24.03.1923, Beograd, Narodno pozorište
16. Име: Kneginja Maja
12.05.1923, Beograd, Narodno pozorište
17. Име: Safo
16.05.1923, Beograd, Narodno pozorište
18. Име: Lekar u nedoumici
16.06.1923, Beograd, Narodno pozorište
19. Име: Ašantka
06.09.1923, Beograd, Narodno pozorište
20. Име: Mletački trgovac
16.10.1923, Beograd, Narodno pozorište
21. Име: Zulumćar
21.10.1923, Beograd, Narodno pozorište
22. Име: Uroševa ženidba
11.12.1923, Beograd, Narodno pozorište
23. Име: Bitka
10.01.1924, Beograd, Narodno pozorište
24. Име: Rastko Nemanjić
27.01.1924, Beograd, Narodno pozorište
25. Име: Đavolov učenik
31.01.1924, Beograd, Narodno pozorište
26. Име: Kralj Lir
07.05.1924, Beograd, Narodno pozorište
27. Име: Potera
05.06.1924, Beograd, Narodno pozorište
28. Име: Maškarate ispod Kuplja
18.06.1924, Beograd, Narodno pozorište
29. Име: Mala Biragi
16.01.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
30. Име: Pirovanje
29.01.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
31. Име: Ideali
23.02.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
32. Име: Put oko sveta
02.03.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
33. Име: Peg, srce moje
11.03.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
34. Име: Kin
17.04.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
35. Име: Hasanaginica
18.04.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
36. Име: Predsednikovica
11.05.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
37. Име: Leskovčani u Parizu
21.05.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
38. Име: Škola za ljubavnike
01.06.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
39. Име: Krojcerova sonata
12.06.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
40. Име: Beograd nekad i sad
10.08.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
41. Име: Ekvinocio
28.08.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
42. Име: Potera
22.09.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
43. Име: Dve sirotice
01.10.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
44. Име: Orlov
25.10.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
45. Име: U zatišju
29.10.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
46. Име: Devedeset treća
13.11.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
47. Име: Uzoran muž
23.11.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
48. Име: Perikola
18.12.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
49. Име: Zemlja
21.12.1926, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
50. Име: Kukavica
11.01.1927, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
51. Име: Vojvoda Dečanski
03.02.1927, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
52. Име: Ana Karenjna
17.02.1927, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
53. Име: Nova Elojza
07.03.1927, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
54. Име: Iskušenje
09.04.1927, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
55. Име: Politika
26.04.1927, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
56. Име: Kaboteni
03.05.1927, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
57. Име: Svadbeni marš
14.05.1927, Novi Sad, Srpsko narodno pozorišteПозоришта

Иностране представе
Фестивали

Нема података у бази.