· ·

MIHAJLOVIĆ Bora


Личности

1. MIHAJLOVIĆ Bora


Представе1. Име: Naga žena
19.09.1922, Beograd, Narodno pozorište
2. Име: Ivkova slava
04.10.1922, Beograd, Narodno pozorište
3. Име: Živi leš
27.10.1922, Beograd, Narodno pozorište
4. Име: Kao lišće
04.11.1922, Beograd, Narodno pozorište
5. Име: Tvrdica
16.11.1922, Beograd, Narodno pozorište
6. Име: Pred pozorištem
16.01.1923, Beograd, Narodno pozorište
7. Име: Bogojavljenska noć
24.03.1923, Beograd, Narodno pozorište
8. Име: Galeb
27.04.1923, Beograd, Narodno pozorište
9. Име: Kneginja Maja
12.05.1923, Beograd, Narodno pozorište
10. Име: Hajduk Veljko (Ajduk Veljko)
28.06.1923, Beograd, Narodno pozorište
11. Име: Đido
30.06.1923, Beograd, Narodno pozorište
12. Име: Zulumćar
21.10.1923, Beograd, Narodno pozorište
13. Име: Laža i paralaža
14.01.1924, Beograd, Narodno pozorište
14. Име: Rastko Nemanjić
27.01.1924, Beograd, Narodno pozorište
15. Име: Narodni poslanik
29.01.1924, Beograd, Narodno pozorište
16. Име: Pod maglom
06.03.1924, Beograd, Narodno pozorište
17. Име: Kafanica
22.03.1924, Beograd, Narodno pozorište
18. Име: Kajanje
24.05.1924, Beograd, Narodno pozorište
19. Име: Roditeljski dom
01.05.1946, Kruševac, Kruševačko pozorište
20. Име: Sumnjivo lice
02.05.1946, Kruševac, Kruševačko pozorište
21. Име: Narodni poslanik
18.05.1946, Kruševac, Kruševačko pozorište
22. Име: Ženidba
30.05.1946, Kruševac, Kruševačko pozorište
23. Име: Tvrdica
30.06.1946, Kruševac, Kruševačko pozorište
24. Име: Zona Zamfirova
18.07.1946, Kruševac, Kruševačko pozorište
25. Име: Gospođa ministarka
15.09.1946, Kruševac, Kruševačko pozorište
26. Име: Vasa Železnova
12.10.1946, Kruševac, Kruševačko pozorište
27. Име: Mašenjka
07.11.1946, Kruševac, Kruševačko pozorište
28. Име: Kola mudrosti - dvoja ludosti
15.12.1946, Kruševac, Kruševačko pozorište
29. Име: Pokojnik
19.01.1947, Kruševac, Kruševačko pozorište
30. Име: Tuđe dete
02.02.1947, Kruševac, Kruševačko pozorište
31. Име: Ožalošćena porodica
15.02.1947, Kruševac, Kruševačko pozorište
32. Име: Đido
21.02.1947, Kruševac, Kruševačko pozorište
33. Име: Tartif
29.03.1947, Kruševac, Kruševačko pozorište
34. Име: Podvala
20.04.1947, Kruševac, Kruševačko pozorište
35. Име: Žita klasaju
01.05.1947, Kruševac, Kruševačko pozorište
36. Име: Koštana
24.05.1947, Kruševac, Kruševačko pozorište
37. Име: Veštica; Prosidba; Medved
15.06.1947, Kruševac, Kruševačko pozorište
38. Име: Hajduk Stanko
29.06.1947, Kruševac, Kruševačko pozorište
39. Име: Rusko pitanje
29.07.1947, Kruševac, Kruševačko pozorište
40. Име: Pokondirena tikva
28.09.1947, Kruševac, Kruševačko pozorište
41. Име: Mašenjka
30.10.1947, Kruševac, Kruševačko pozorište
42. Име: Oluja
18.12.1947, Kruševac, Kruševačko pozorište
43. Име: Kir Janja
31.12.1947, Kruševac, Kruševačko pozorište
44. Име: Sumnjivo lice
07.01.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
45. Име: Koštana
13.01.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
46. Име: Gospođa ministarka
29.01.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
47. Име: Rusko pitanje
07.02.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
48. Име: Ženidba
15.02.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
49. Име: Zona Zamfirova
14.03.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
50. Име: Noć u Globokom
27.03.1948, Užice, Narodno pozorište
51. Име: Srebrna kutija
27.03.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
52. Име: Uobraženi bolesnik
21.05.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
53. Име: Vasa Železnova
17.06.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
54. Име: Tvrdica
27.06.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
55. Име: Zona Zamfirova
11.09.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
56. Име: Sumnjivo lice
12.09.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
57. Име: Uobraženi bolesnik
16.09.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
58. Име: Ženidba
19.09.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
59. Име: Tvrdica
25.09.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
60. Име: Gospođa ministarka
09.10.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
61. Име: Mašenjka
10.10.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
62. Име: Duboko korenje
22.10.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
63. Име: Vasa Železnova
01.11.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
64. Име: Narodni poslanik
28.11.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
65. Име: Kir Janja
25.12.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
66. Име: Dva cvancika
30.12.1948, Kruševac, Kruševačko pozorište
67. Име: Pokondirena tikva
07.01.1949, Kruševac, Kruševačko pozorište
68. Име: Hajduk Stanko
21.01.1949, Kruševac, Kruševačko pozorište
69. Име: Prst pred nosom
17.03.1949, Kruševac, Kruševačko pozorište
70. Име: Devojka bez miraza
15.04.1949, Kruševac, Kruševačko pozorište
71. Име: Voda sa planine
01.05.1949, Kruševac, Kruševačko pozorište
72. Име: Koštana
13.05.1949, Kruševac, Kruševačko pozorište
73. Име: Običan čovek
24.05.1949, Kruševac, Kruševačko pozorište
74. Име: Hajduk Stanko
06.10.1949, Kruševac, Kruševačko pozorište
75. Име: Koštana
08.10.1949, Kruševac, Kruševačko pozorište
76. Име: Tvrdica
09.10.1949, Kruševac, Kruševačko pozorište
77. Име: Protekcija
14.10.1949, Kruševac, Kruševačko pozorište
78. Име: Zona Zamfirova
27.10.1949, Kruševac, Kruševačko pozorište
79. Име: Podvala
12.11.1949, Kruševac, Kruševačko pozorište
80. Име: Pokojnik
29.11.1949, Kruševac, Kruševačko pozorište
81. Име: Sumnjivo lice
01.01.1950, Kruševac, Kruševačko pozorište
82. Име: Život u citadeli
23.02.1950, Kruševac, Kruševačko pozorište
83. Име: Pokondirena tikva
06.04.1950, Kruševac, Kruševačko pozorište
84. Име: Izbiračica
12.05.1950, Kruševac, Kruševačko pozorište
85. Име: Zasjede
24.11.1950, Kruševac, Kruševačko pozorište
86. Име: Zla žena
30.01.1951, Kruševac, Kruševačko pozorište
87. Име: Devojka bez miraza
15.02.1951, Kruševac, Kruševačko pozorište
88. Име: Seoska učiteljica
27.03.1951, Kruševac, Kruševačko pozorište
89. Име: Pop Ćira i pop Spira
01.05.1951, Kruševac, Kruševačko pozorište
90. Име: Zulumćar
19.10.1951, Kruševac, Kruševačko pozorište
91. Име: Dorćolska posla
05.12.1951, Kruševac, Kruševačko pozorište
92. Име: Ivkova slava
27.12.1951, Kruševac, Kruševačko pozorište
93. Име: Seoska lola
30.01.1952, Kruševac, Kruševačko pozorište
94. Име: Zona Zamfirova
24.02.1952, Kruševac, Kruševačko pozorište
95. Име: Uobraženi bolesnik
16.03.1952, Kruševac, Kruševačko pozorište
96. Име: Svi moji sinovi
22.03.1952, Kruševac, Kruševačko pozorište
97. Име: Ženidba
30.03.1952, Kruševac, Kruševačko pozorište
98. Име: Snežana i sedam patuljaka
24.04.1952, Kruševac, Kruševačko pozorište
99. Име: Dr
14.05.1952, Kruševac, Kruševačko pozorište
100. Име: Porodica Blo
26.08.1952, Kruševac, Kruševačko pozorište
101. Име: Dva narednika
09.09.1952, Kruševac, Kruševačko pozorište
102. Име: Dr
06.11.1952, Kruševac, Kruševačko pozorište
103. Име: Dukat na glavu
29.11.1952, Kruševac, Kruševačko pozorište
104. Име: Ivica i Marica
30.12.1952, Kruševac, Kruševačko pozorište
105. Име: Vitez čudesa
26.01.1953, Kruševac, Kruševačko pozorište
106. Име: Devojka bez miraza
29.01.1953, Kruševac, Kruševačko pozorište
107. Име: Hasanaginica
21.03.1953, Kruševac, Kruševačko pozorište
108. Име: Smrt majke Jugovića
01.05.1953, Kruševac, Kruševačko pozorište
109. Име: Čikina kuća
11.06.1953, Kruševac, Kruševačko pozorište
110. Име: Svet
01.10.1953, Kruševac, Kruševačko pozorište
111. Име: Skapenove đavolije
29.12.1953, Kruševac, Kruševačko pozorište
112. Име: Zvonar bogorodičine crkve
14.01.1954, Kruševac, Kruševačko pozorište
113. Име: Stanoje Glavaš
25.02.1954, Kruševac, Kruševačko pozorište
114. Име: Zajednički stan
25.03.1954, Kruševac, Kruševačko pozorište
115. Име: Pečalbari
27.04.1954, Kruševac, Kruševačko pozorište
116. Име: Čvor
17.06.1954, Kruševac, Kruševačko pozorište
117. Име: Mećava
23.09.1954, Kruševac, Kruševačko pozorište
118. Име: Ženidba i udadba
29.11.1954, Kruševac, Kruševačko pozorište
119. Име: Lukrecija Bordžija
14.03.1955, Kruševac, Kruševačko pozorište
120. Име: Mirni ljudi
27.10.1955, Kruševac, Kruševačko pozorište
121. Име: Klupko
10.11.1955, Kruševac, Kruševačko pozorište
122. Име: Put oko sveta
10.12.1955, Kruševac, Kruševačko pozorište
123. Име: Kad naiđu deca
29.12.1955, Kruševac, Kruševačko pozorište
124. Име: Laža i paralaža
01.03.1956, Kruševac, Kruševačko pozorište
125. Име: Sudska reportaža Bajarda Vilera sa suđenja Meri Dagan
02.05.1956, Kruševac, Kruševačko pozorište
126. Име: Tvrdica
04.05.1956, Kruševac, Kruševačko pozorište
127. Име: Karlova tetka
04.10.1956, Kruševac, Kruševačko pozorište
128. Име: Sumnjivo lice
01.11.1956, Kruševac, Kruševačko pozorište
129. Име: Nebeski odred
14.10.1957, Kruševac, Kruševačko pozorište
130. Име: Kir Janja
29.10.1957, Kruševac, Kruševačko pozorište
131. Име: Čovek sa marsa
30.11.1957, Kruševac, Kruševačko pozorište
132. Име: Gospođa ministarka
11.02.1958, Kruševac, Kruševačko pozorište
133. Име: Drveće umire uspravno
06.03.1958, Kruševac, Kruševačko pozorište
134. Име: Hajduk Stanko
10.04.1958, Kruševac, Kruševačko pozorište
135. Име: Nahod Nenad
03.05.1958, Kruševac, Kruševačko pozorište
136. Име: Siroto moje pametno dete
19.10.1958, Kruševac, Kruševačko pozorište
137. Име: Dve sirotice
01.11.1958, Kruševac, Kruševačko pozorište
138. Име: Kod Belog konja
13.11.1958, Kruševac, Kruševačko pozorište
139. Име: Bajka o caru i pastiru
08.12.1958, Kruševac, Kruševačko pozorište
140. Име: Matura
29.12.1958, Kruševac, Kruševačko pozorište
141. Име: Rudari
20.04.1959, Kruševac, Kruševačko pozorište
142. Име: Idem u lov
1969/1970, Kruševac, Kruševačko pozorište
143. Име: Ožalošćena porodica
1969/1970, Kruševac, Kruševačko pozorište
144. Име: Visoko sija zvezda tvoja
1969/1970, Kruševac, Kruševačko pozorište
145. Име: Smrt majke Jugovića
1969/1970, Kruševac, Kruševačko pozorište
146. Име: Podvala
08.02.1969, Kruševac, Kruševačko pozorište
147. Име: Pigmailion
1970/1971, Kruševac, Kruševačko pozorište
148. Име: Olivera (carica Milica)
1970/1971, Kruševac, Kruševačko pozorište
149. Име: Oskar
1970/1971, Kruševac, Kruševačko pozorište
150. Име: Kolomba
1971/1972, Kruševac, Kruševačko pozorište
151. Име: Knez Lazar
1971/1972, Kruševac, Kruševačko pozorište
152. Име: Autobiografija
1972/1973, Kruševac, Kruševačko pozorište
153. Име: Zona Zamfirova
1972/1973, Kruševac, Kruševačko pozorište
154. Име: Jastra
1972/1973, Kruševac, Kruševačko pozorište
155. Име: Hronika o Marmeladovima
1973/1974, Kruševac, Kruševačko pozorište
156. Име: IZDAJA
23.01.1980, Beograd, Atelje 212Позоришта

Иностране представе
Фестивали

Нема података у бази.