· ·

Fabri Miroslav


Личности

1. Fabri Miroslav


Представе1. Име: Slike žalosnih događaja
23.01.1981, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
2. Име: Kuća strave
23.05.1981, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
3. Име: Venčanje
24.10.1981, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
4. Име: Vrteška
28.11.1982, Subotica, Narodno pozorište
5. Име: Propast carstva srpskoga
06.01.1983, Subotica, Narodno pozorište
6. Име: Kako vam drago
04.03.1983, Subotica, Narodno pozorište
7. Име: Sabirni centar
30.09.1983, Subotica, Narodno pozorište
8. Име: Samoubica
10.12.1983, Subotica, Narodno pozorište
9. Име: Laži kaži kabare
23.01.1988, Beograd, Malo pozorište 'Duško Radović'
10. Име: Tri čekića (o srpu da i ne govorimo)
22.10.1988, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
11. Име: Nepodnošljivo lako
15.01.1989, Beograd, Malo pozorište 'Duško Radović'
12. Име: Jedan dan u cirkusu
08.04.1989, Beograd, Malo pozorište 'Duško Radović'
13. Име: Druga vrata levo
18.11.1989, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
14. Име: Kozoder u akciji
01.01.1990, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
15. Име: Kralj Lir
29.03.1990, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
16. Име: Patnje gospodina Mokinpota
16.01.1991, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
17. Име: Među javom i međ snom
11.04.1991, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
18. Име: Očevi i oci
19.04.1991, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
19. Име: Laža i paralaža
12.10.1991, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
20. Име: Nega mrtvaca
08.02.1992, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
21. Име: Vođa
10.10.1992, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
22. Име: Kad bi Sombor bio Holivud
28.01.1993, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
23. Име: Posle pola veka
09.10.1993, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
24. Име: Gospođa ministarka
10.12.1993, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
25. Име: Srpska Atina
02.04.1994, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
26. Име: Sumnjivo lice
08.10.1994, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
27. Име: Smrt i devojka
22.10.1994, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
28. Име: Tri sestre
29.04.1995, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
29. Име: Murlin Mulro
06.04.1996, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
30. Име: Revizor
28.09.1996, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
31. Име: Opasne veze
22.02.1997, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
32. Име: Nemam da platim, neću da platim
25.10.1998, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
33. Име: Mera za meru
22.12.1998, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
34. Име: Sabirni centar
29.10.1999, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
35. Име: Dies irae
23.12.2001, Novi Sad, Novi Sad - pozorišni život
36. Име: Ravangrad
17.12.2002, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
37. Име: Vojcek
12.05.2003, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
38. Име: San letnje noći
10.12.2003, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
39. Име: Poručnik sa Inišmora
30.10.2004, Novi Sad, Trupa Jorik
40. Име: Džandrljiv muž
04.03.2005, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
41. Име: Čudo u Jabnelu
12.05.2005, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
42. Име: Dundo Maroje
30.09.2005, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
43. Име: Je li bilo kneževe večere?
08.10.2008, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
44. Име: Poludela lokomotiva
09.04.2009, Novi Sad, Pozorište mladih
45. Име: Tri sestre
22.05.2009, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
46. Име: Nasrtaj na njen život
26.11.2009, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
47. Име: Barbelo, o psima i deci
30.04.2010, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
48. Име: Timon Atinjanin
20.10.2010, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
49. Име: Ujež
10.12.2010, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
50. Име: Rodoljupci
15.06.2011, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
51. Име: Seobe
24.11.2011, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
52. Име: Profil Vanja
13.12.2011, Novi Sad, Trupa Jorik
53. Име: Presrećni ljudi
03.02.2012, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
54. Име: Najavljeno ubistvo
20.03.2012, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
55. Име: Priče iz bečke šume
16.05.2012, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
56. Име: Šekspir u Kremlju
10.10.2013, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
57. Име: Gospođa ministarka
24.01.2014, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
58. Име: Ostavite poruku ili Begunci
09.05.2014, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
59. Име: Mizantrop
18.12.2014, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
60. Име: Hamlet
29.01.2016, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
61. Име: Na Drini ćuprija
17.03.2016, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
62. Име: Razvojni put Bore Šnajdera
17.05.2016, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
63. Име: Večiti mladoženja
05.12.2016, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
64. Име: Krvave svadbe
18.09.2018, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
65. Име: Veštice iz Salema
09.11.2018, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
66. Име: Travnička hronika
12.10.2019, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
67. Име: Travnička hronika
16.10.2019, Sombor, Narodno pozorište
68. Име: Novosadski omnibus
12.02.2020, Novi Sad, Srpsko narodno pozorišteПозоришта

Иностране представе
Фестивали

Нема података у бази.