· ·

Ilić Dušan


Ličnosti

1. Ilić Dušan


Predstave1. Ime: Kod belog konja
25.11.1922, Beograd, Narodno pozorište
2. Ime: Vaskrsenje
17.03.1923, Beograd, Narodno pozorište
3. Ime: Bogojavljenska noć
24.03.1923, Beograd, Narodno pozorište
4. Ime: Promašeni životi
27.09.1923, Beograd, Narodno pozorište
5. Ime: Trikoš i Kakole
28.12.1923, Beograd, Narodno pozorište
6. Ime: Rastko Nemanjić
27.01.1924, Beograd, Narodno pozorište
7. Ime: Narodni poslanik
29.01.1924, Beograd, Narodno pozorište
8. Ime: Zona Zamfirova
03.03.1924, Beograd, Narodno pozorište
9. Ime: Pod maglom
06.03.1924, Beograd, Narodno pozorište
10. Ime: Kafanica
22.03.1924, Beograd, Narodno pozorište
11. Ime: Potera
05.06.1924, Beograd, Narodno pozorište
12. Ime: Maškarate ispod Kuplja
18.06.1924, Beograd, Narodno pozorište
13. Ime: Svadbeni marš
29.10.1924, Beograd, Narodno pozorište
14. Ime: Tirkare
25.12.1924, Beograd, Narodno pozorište
15. Ime: Smrt Majke Jugovića
26.12.1924, Beograd, Narodno pozorište
16. Ime: Ruka ruku mije ...
04.01.1925, Beograd, Narodno pozorište
17. Ime: Nepogoda
04.02.1925, Beograd, Narodno pozorište
18. Ime: Plemićka
18.02.1925, Beograd, Narodno pozorište
19. Ime: Veštica
18.02.1925, Beograd, Narodno pozorište
20. Ime: Kin
19.03.1925, Beograd, Narodno pozorište
21. Ime: Jutro, dan i noć
05.05.1925, Beograd, Narodno pozorište
22. Ime: Dve sirotice
09.05.1925, Beograd, Narodno pozorište
23. Ime: Narcis
18.06.1925, Beograd, Narodno pozorište
24. Ime: U zatišju
10.09.1925, Beograd, Narodno pozorište
25. Ime: Smrt Uroša Petog
14.01.1926, Beograd, Narodno pozorište
26. Ime: Mnogaja ljeta
20.02.1926, Beograd, Narodno pozorište
27. Ime: Lepa pustolovina
10.04.1926, Beograd, Narodno pozorište
28. Ime: Figarova ženidba
12.05.1926, Beograd, Narodno pozorište
29. Ime: Običan čovek
16.01.1927, Beograd, Narodno pozorište
30. Ime: Nečista krv
23.02.1933, Beograd, Narodno pozorište
31. Ime: Na trećem spratu
27.06.1933, Beograd, Narodno pozorište
32. Ime: Sreća A. D.
07.12.1933, Beograd, Narodno pozorište
33. Ime: Više nego ljubav
02.04.1938, Beograd, Narodno pozorište
34. Ime: Ništa nije slučajno
23.12.1938, Beograd, Narodno pozorište
35. Ime: Kad Napoleon voli
07.02.1939, Beograd, Narodno pozorište
36. Ime: Pauci
20.05.1939, Beograd, Narodno pozorište
37. Ime: Noćna smotra
30.05.1940, Beograd, Narodno pozorište
38. Ime: Kanjoš Macedonović
08.06.1940, Beograd, Narodno pozorište
39. Ime: Elga
03.10.1941, Beograd, Narodno pozorištePozorišta

Inostrane predstave
Festivali

Nema podataka u bazi.