· ·

Ilić Dušan


Личности

1. Ilić Dušan


Представе1. Име: Kod belog konja
25.11.1922, Beograd, Narodno pozorište
2. Име: Vaskrsenje
17.03.1923, Beograd, Narodno pozorište
3. Име: Bogojavljenska noć
24.03.1923, Beograd, Narodno pozorište
4. Име: Promašeni životi
27.09.1923, Beograd, Narodno pozorište
5. Име: Trikoš i Kakole
28.12.1923, Beograd, Narodno pozorište
6. Име: Rastko Nemanjić
27.01.1924, Beograd, Narodno pozorište
7. Име: Narodni poslanik
29.01.1924, Beograd, Narodno pozorište
8. Име: Zona Zamfirova
03.03.1924, Beograd, Narodno pozorište
9. Име: Pod maglom
06.03.1924, Beograd, Narodno pozorište
10. Име: Kafanica
22.03.1924, Beograd, Narodno pozorište
11. Име: Potera
05.06.1924, Beograd, Narodno pozorište
12. Име: Maškarate ispod Kuplja
18.06.1924, Beograd, Narodno pozorište
13. Име: Svadbeni marš
29.10.1924, Beograd, Narodno pozorište
14. Име: Tirkare
25.12.1924, Beograd, Narodno pozorište
15. Име: Smrt Majke Jugovića
26.12.1924, Beograd, Narodno pozorište
16. Име: Ruka ruku mije ...
04.01.1925, Beograd, Narodno pozorište
17. Име: Nepogoda
04.02.1925, Beograd, Narodno pozorište
18. Име: Plemićka
18.02.1925, Beograd, Narodno pozorište
19. Име: Veštica
18.02.1925, Beograd, Narodno pozorište
20. Име: Kin
19.03.1925, Beograd, Narodno pozorište
21. Име: Jutro, dan i noć
05.05.1925, Beograd, Narodno pozorište
22. Име: Dve sirotice
09.05.1925, Beograd, Narodno pozorište
23. Име: Narcis
18.06.1925, Beograd, Narodno pozorište
24. Име: U zatišju
10.09.1925, Beograd, Narodno pozorište
25. Име: Smrt Uroša Petog
14.01.1926, Beograd, Narodno pozorište
26. Име: Mnogaja ljeta
20.02.1926, Beograd, Narodno pozorište
27. Име: Lepa pustolovina
10.04.1926, Beograd, Narodno pozorište
28. Име: Figarova ženidba
12.05.1926, Beograd, Narodno pozorište
29. Име: Običan čovek
16.01.1927, Beograd, Narodno pozorište
30. Име: Nečista krv
23.02.1933, Beograd, Narodno pozorište
31. Име: Na trećem spratu
27.06.1933, Beograd, Narodno pozorište
32. Име: Sreća A. D.
07.12.1933, Beograd, Narodno pozorište
33. Име: Više nego ljubav
02.04.1938, Beograd, Narodno pozorište
34. Име: Ništa nije slučajno
23.12.1938, Beograd, Narodno pozorište
35. Име: Kad Napoleon voli
07.02.1939, Beograd, Narodno pozorište
36. Име: Pauci
20.05.1939, Beograd, Narodno pozorište
37. Име: Noćna smotra
30.05.1940, Beograd, Narodno pozorište
38. Име: Kanjoš Macedonović
08.06.1940, Beograd, Narodno pozorište
39. Име: Elga
03.10.1941, Beograd, Narodno pozorišteПозоришта

Иностране представе
Фестивали

Нема података у бази.