navigacija

Gde je šta i Šta je šta?

PROLOG

Prvi pokušaji

JOAKIM VUJIĆ

Otac srpskog pozorišta

KNjAŽESKO-SERBSKI TEATAR

Kragujevac (1835-1836)

LETEĆE DILETANTSKO POZORIŠTE

Prva južnoslovenska profesionalna pozorišna družina

TEATAR NA ĐUMRUKU

Prvo beogradsko stalno pozorište

JOVAN ST. POPOVIĆ

(1806–1856)

SRPSKO NARODNO POZORIŠTE

Novi Sad (1861-1914)

PREDSTAVE 'KOD JELENA'

dešavanja koja su prethodila osnivanju Narodnog pozorišta u Beogradu

NARODNO POZORIŠTE

Beograd (1868-1914)

POZORIŠTE U EVROPI

(1850–1914)

UTICAJ EVROPSKOG NA SRPSKO POZORIŠTE

Prelaz XIX u XX stoleće

POZORIŠNA REŽIJA U SRBA

(1868–1914)

POZORIŠNA GLUMA

(1868–1914)

PERA DOBRINOVIĆ

(1853-1923)

PUTUJUĆE POZORIŠNE DRUŽINE

(1860-1911)

SINĐELIĆ

Pozorišni život u Nišu od prvih predstava do izbijanja Prvog svetskog rata

BRANIN ORFEUM

...

POZORIŠTE IZMEĐU DVA SVETSKA RATA

Srbija (1918-1941) GALERIJA U PRIPREMI! Posetite nas 31. decembra 2014.

LITERATURA

Vodič kroz galerije prof. Petra Marjanovića, referentna literatura, online biblioteka izadinja iz oblasti teatrologije