· ·

Karl Maria Veber


Osnovni podaci

Ime: Karl Maria
Srednje slovo:
Devojačko prezime:
Prezime: Veber
Prezime alternativno:
Nadimak:
Pseudonim:
Profili: dirigent, kompozitor,
Datum rođenja: 18.11.1786
Mesto rođenja: Ojtin (Holštajn)
Datum smrti: 05.06.1826
Mesto smrti: London
Mesto sahranjivanja:
Naslednici:
Ime i prezime(na matičnom jeziku): Carl Maria von Weber
Usvojeni oblik imena: Karl Maria
Usvojeni oblik prezimena: Veber

Napomena:
Bio je jedan od najistaknutijih klavirskih virtuoza svoga vremena i utemeljivač modernog načina operskog dirigovanja uz pomoć dirigentske palice. Od 1804. radi kao direktor Opere u Prezburgu (Bratislava), a zatim je dirigent Opere u Pragu. Iz Praga 1817. prelazi u Drezden, gde postaje dirigent Nemačke opere. Oduševljen idejom stvaranja nemačke nacionalne opere, piše dela u obliku narodne priče sa elementima iz života naroda i njegovih legendi i velike herojsko-viteške opere. Već poznat kao operski kompozitor, V. je tada napisao operu Čarobni strelac (Freischütz), prvu pravu nemačku nacionalnu operu, koja je posle izvođenja u Berlinu 1821. svome autoru donela svetsku slavu. Od njegovih 11 opera, i drugih mnogobrojnih dela koja pripadaju najrazličitijim područjima muzike, važnijima se smatraju: opere Čarobni stielac, Eurijante i Oberon, zatim dve simfonije, dva koncerta za klarinet i orkestar, Koncert za fagot i orkestar, Končertino za klarinet i orkestar, osam klavirskih varijacija, među kojima se ističu varijacije na rusku narodnu pesmu Lepa Minka, Briljantni rondo i Poziv na igru. Kao majstor sjajne instrumentacije sa prefinjenim smislom za raznovrsne orkestarske efekte, deskripcije i suptilnog bojadisanja, V. je operskom orkestru poverio značajnu ulogu u ocrtavanju dramske radnje, atmosfere dela, karakterizacije likova i uverljivom dočaravanju prirode, legendarnih i fantastičnih prizora s elementima egzotike. Smatra se ne samo nastavljačem Glukovih tradicija nego i prethodnikom velikog reformatora opere Vagnera. Stvorio je stilski, formalno i sadržajno novi tip muzičko-scenskog dela, u kojem je uspostavio ravnotežu svih elemenata dramskog izraza. Na području operskog stvaralaštva odigrao je značajnu i dalekosežnu ulogu, utemeljivši ne samo nemačku nacionalnu operu, nego i obeležavajući put daljeg nesmetanog razvoja nacionalnih opera raznih evropskih, a u prvom redu slovenskih naroda. Istorija muzike ga smatra osnivačem nemačke nacionalne romantične opere. U SNP su izvedeni Čarobni strelac i, u okviru jednog baletskog divertismana, Poziv na igru i Kavaljer s ružom.


Školovanje

Nema podataka o školovanju.

Reference

Teatrografija 16
 • Ličnost (1)
 • Pozorišta (0)
 • Predstave (15)
 • Inopredstave (0)
 • Festivali (0)
Digitalizacija 3
 • Arhiv (0)
 • Audio i video zapisi (0)
 • Biblioteka (0)
 • Fotografije (0)
 • Hemeroteka (0)
 • Likovni i memorijalni predmeti (0)
 • Programi i plakati (3)
 • Scenografija i kostimografija (0)
 • Privatna arhiva (0)
 • Arhiva pozorišta (0)
 • Arhiva festivala (0)