· · · ·

ŽIROVIĆ Bojan


Личности

1. ŽIROVIĆ Bojan


Представе1. Име: SVETI GEORGIJE UBIVA AŽDAHU
07.09.1986, Beograd, Atelje 212
2. Име: Ričard III
15.04.1992, Beograd, Narodno pozorište
3. Име: OČEVI I OCI
05.06.1992, Beograd, Atelje 212
4. Име: KNEGINJA IZ FOLI-BERŽERA
01.08.1992, Beograd, Atelje 212
5. Име: BORIS GODUNOV
24.10.1992, Beograd, Atelje 212
6. Име: POVRATAK DON ŽUANA
06.12.1992, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
7. Име: VREME ČUDA
09.05.1993, Beograd, Atelje 212
8. Име: FILUMENA MARTURANO
16.07.1993, Beograd, Atelje 212
9. Име: ŠKOLA ZA ŽENE
09.04.1994, Beograd, Atelje 212
10. Име: Lunasa
25.02.1995, Sombor, Narodno pozorište
11. Име: LUNASA
07.03.1995, Beograd, Atelje 212
12. Име: PUTUJUĆE POZORIŠTE RIKOTI
07.05.1995, Beograd, Atelje 212
13. Име: TURNEJA
25.10.1996, Beograd, Atelje 212
14. Име: KUĆI...!
18.01.1997, Beograd, Atelje 212
15. Име: Klinje
13.05.1997, Beograd, Pozorište 'Boško Buha'
16. Име: NA ČIJOJ STRANI
14.02.1998, Beograd, Atelje 212
17. Име: UBICA
10.10.1998, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
18. Име: VELIKA SVESKA
14.02.1999, Beograd, Atelje 212
19. Име: PAROVI
15.10.1999, Beograd, Atelje 212
20. Име: PELIKAN
02.12.1999, Beograd, Atelje 212
21. Име: LIFT ZA KUHINJU
26.05.2000, Beograd, Atelje 212
22. Име: MALA LJUBAV ZA MENE ILI ŠTA PLAŠI VINSENTA PRAJSA
20.03.2001, Beograd, Atelje 212
23. Име: ČUDO U ŠARGANU
07.02.2002, Beograd, Atelje 212
24. Име: FANTOMI
21.03.2003, Beograd, Atelje 212
25. Име: STRAH I NJEGOV SLUGA
06.08.2003, Beograd, Atelje 212
26. Име: EVERYMAN/SVAKO
13.12.2003, Beograd, Atelje 212
27. Име: VELIKA BELA ZAVERA
04.12.2004, Beograd, Atelje 212
28. Име: KRALJ LIR
28.03.2005, Beograd, Atelje 212
29. Име: Momo
23.10.2005, Beograd, Malo pozorište 'Duško Radović'
30. Име: TRG HEROJA
25.12.2005, Beograd, Atelje 212
31. Име: Večera budala
11.06.2008, Beograd, Zvezdara teatar
32. Име: Bli
04.03.2009, Beograd, Atelje 212
33. Име: Proslava
09.06.2009, Beograd, Atelje 212
34. Име: Dokle?!
06.10.2009, Beograd, Atelje 212
35. Име: Čekaonica
23.01.2010, Beograd, Atelje 212
36. Име: Gospodin
30.09.2010, Beograd, Atelje 212
37. Име: Jelisavetini ljubavni jadi zbog molera
01.12.2011, Beograd, Teatar Vuk
38. Име: Plodni dani
17.03.2012, Beograd, Atelje 212
39. Име: Hipnotizer
20.03.2013, Beograd, Teatar Vuk
40. Име: Revizor
04.06.2013, Beograd, Atelje 212
41. Име: Sveti Georgije ubiva aždahu
05.10.2013, Beograd, Atelje 212
42. Име: Strujosek
16.03.2015, Beograd, Atelje 212
43. Име: Novi zavet i Dar mar
09.04.2015, Beograd, Atelje 212
44. Име: Lolita
14.11.2015, Beograd, Opera and Theatre Madlenianum
45. Име: Pijani
04.02.2016, Beograd, Atelje 212
46. Име: Terorizam
10.10.2016, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
47. Име: Rosmersholm
15.10.2016, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
48. Име: Deca radosti
13.11.2016, Beograd, Atelje 212
49. Име: Ričard Treći
24.04.2017, Beograd, Narodno pozorište
50. Име: Totovi
18.05.2017, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
51. Име: Carstvo nebesko
26.09.2017, Beograd, Narodno pozorište
52. Име: Noćna straža
29.03.2018, Beograd, Atelje 212
53. Име: Sprovod u Terezijenburgu
31.10.2018, Beograd, Bitef teatar
54. Име: Petrijin venac
24.11.2018, Beograd, Atelje 212
55. Име: Kaligula
05.02.2020, Beograd, Narodno pozorišteПозоришта

Иностране представе
Фестивали

Нема података у бази.