· · · ·

PANDUROVIĆ Sima


Личности

1. PANDUROVIĆ Sima


Представе1. Име: Kralj se zabavlja
20.01.1904, Beograd, Narodno pozorište
2. Име: Na zgarištu
27.02.1910, Beograd, Narodno pozorište
3. Име: Romantične duše
12.10.1921, Beograd, Narodno pozorište
4. Име: Romantične duše
28.02.1922, Novi Sad, Narodno pozorište
5. Име: Antigona
04.04.1925, Beograd, Narodno pozorište
6. Име: Atalija
01.02.1934, Beograd, Narodno pozorište
7. Име: Gospodin od Pursonjaka
07.02.1939, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
8. Име: Kolega Krampton
09.07.1943, Beograd, Narodno pozorište
9. Име: Antigona
30.11.1943, Niš, Gradsko povlašćeno pozorište
10. Име: Romantične duše
30.03.1944, Beograd, Narodno pozorište
11. Име: Tartif
03.01.1952, Vršac, Narodno pozorište 'Sterija'
12. Име: Henri IV
11.12.1952, Beograd, Narodno pozorište
13. Име: Henri IV
15.12.1952, Beograd, Narodno pozorište
14. Име: Otelo
07.02.1957, Niš, Narodno pozorište
15. Име: Ričard III
21.01.1961, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
16. Име: Hamlet
22.11.1961, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
17. Име: Hamlet
09.06.1962, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
18. Име: Igra ljubavi i slučaja
19.01.1963, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
19. Име: Tartif
10.11.1964, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
20. Име: Kralj Ričard Drugi
08.05.1965, Beograd, Narodno pozorište
21. Име: Igra ljubavi i slučaja
25.09.1966, Vršac, Narodno pozorište 'Sterija'
22. Име: Hamlet
09.10.1966, Subotica, Narodno pozorište
23. Име: Šteta što je bludnica
26.03.1967, Beograd, Narodno pozorište
24. Име: Romantične duše
30.10.1967, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
25. Име: Romanične duše
30.10.1967, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
26. Име: Hamlet
29.02.1968, Beograd, Savremeno pozorište
27. Име: Život i smrt kralja Džona
04.11.1969, Subotica, Narodno pozorište
28. Име: Hamlet
01.10.1970, Beograd, Narodno pozorište
29. Име: Hamlet
22.01.1971, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
30. Име: HAMLET U PODRUMU
17.04.1971, Beograd, Atelje 212
31. Име: Romeo i Julija
21.03.1972, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
32. Име: Ričard III
30.03.1972, Beograd, Narodno pozorište
33. Име: Faust
16.06.1972, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
34. Име: Doktor Faust
06.04.1974, Beograd, Savremeno pozorište
35. Име: Otelo
01.11.1974, Priština, Narodno pozorište - Srpska drama
36. Име: KOMEDIJA ZABUNA
12.05.1979, Beograd, Beogradsko dramsko pozorište
37. Име: Bura
07.12.1980, Subotica, Narodno pozorište
38. Име: Tit Andronik
08.06.1986, Subotica, Narodno pozorište
39. Име: Otelo
15.07.1986, Subotica, Narodno pozorište
40. Име: Ričard III
12.08.1986, Subotica, Narodno pozorište
41. Име: Vesele žene i Falstafove scene
10.06.1989, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
42. Име: Vojvotkinja od Malfija
18.02.1990, Beograd, Narodno pozorište
43. Име: Kralj Lir
29.03.1990, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
44. Име: Tartif
14.09.1990, Beograd, Pozorište na Terazijama
45. Име: Ričard III
15.04.1992, Beograd, Narodno pozorište
46. Име: Ukroćena goropad
23.04.1992, Sombor, Narodno pozorište
47. Име: Hamlet
07.10.1992, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
48. Име: Ukroćena goropad
14.12.1993, Beograd, Narodno pozorište
49. Име: Romeo i Julija
03.02.1995, Beograd, Pozorište 'Boško Buha'
50. Име: Tartif
03.10.1997, Beograd, Narodno pozorište
51. Име: Bura
10.08.2001, Budva, Grad teatar - Theatre city
52. Име: Ukroćena goropad
05.02.2002, Niš, Narodno pozorište
53. Име: Tartif
23.02.2002, Užice, Narodno pozorište
54. Име: Hamlet
17.10.2002, Beograd, Narodno pozorište
55. Име: Romeo i Julija
14.04.2004, Kragujevac, Knjaževsko-srpski teatar
56. Име: KRALJ LIR
28.03.2005, Beograd, Atelje 212
57. Име: Bura
16.04.2005, Šabac, Šabačko pozorište
58. Име: Ukroćena goropad
05.06.2005, Zrenjanin, Narodno pozorište 'Toša Jovanović'
59. Име: Hamlet
01.08.2005, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
60. Име: Učene žene
01.12.2005, Beograd, Pozorište na Terazijama
61. Име: Romeo i Julija
06.12.2005, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
62. Име: Ukroćena goropad
21.01.2006, Beograd, Pozorište 'Boško Buha'
63. Име: Otelo
09.05.2006, Beograd, Pozorište 'Boško Buha'
64. Име: Troil i Kresida
25.11.2006, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
65. Име: Tartif
03.04.2008, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
66. Име: Bura
11.03.2009, Niš, Narodno pozorište
67. Име: Ričard na toboganu
04.03.2010, Beograd, Malo pozorište 'Duško Radović'
68. Име: Timon Atinjanin
20.10.2010, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
69. Име: Julije Cezar
16.12.2011, Subotica, Narodno pozorište
70. Име: Otelo
23.12.2012, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
71. Име: Hamlet
29.01.2016, Novi Sad, Srpsko narodno pozorište
72. Име: Hamlet
17.09.2016, Beograd, Jugoslovensko dramsko pozorište
73. Име: Ukroćena goropad
15.12.2018, Subotica, Narodno pozorišteПозоришта

Иностране представе
Фестивали

Нема података у бази.