a Muzej pozorišne umetnosti Srbije
Institucija od nacionalnog značaja
Aktuelno Zbirke Arhiva Publikacije Kontakt a Ћир a Lat
Teatroslov
Istorija srpskog pozorišta
online
Donatori
 

Jednostavna pretraga
Unos podataka u bazu je još uvek u toku. Moguće je da Muzej pozorišne umetnosti Srbije raspolaže većim brojem informacija od onih koje su dostupne on line.  Po potrebi, obratite se našim kustosima.
Oblast pretrage:
Ime:
 
 
 
 
 
Obaveštenje o uslovima korišćenja baze podataka

 
Dobrodošli u digitalnu bazu podataka Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. Teatrografski podaci još uvek nisu u potpunosti uneti u digitalnu bazu, a muzejske zbirke u procesu digitalizacije i za sada je ovim putem dostupan tek jedan manji deo građe kojom raspolažemo.
Molimo Vas da nam se za potpunije podatke i dostupnost građe obratite direktno.

Dokumenti na veb sajtu su umanjenih dimenzija i kvaliteta i služe isključivo za prikazivanje i pregled baze. Svi materijali su dostupni u visokoj grafičkoj, video i audio rezoluciji i većina se može dobiti na zahtev upućen na adresu dmpus@mpus.org.rs sa opisom potraživanja i svrhom korišćenja.

Molimo Vas da pre pristupa bazi pročitate uslove korišćenja i kliknete na "prihvatam".

Opšti uslovi
Digitalne kolekcije Muzeja pozorišne umetnosti Srbije su izgrađene u skladu sa principima otvorenog pristupa znanju i informacijama. Digitalizovana građa predstavlja javno nacionalno dobro. Dokumenta iz digitalnih kolekcija mogu besplatno koristiti fizička i pravna lica isključivo u informativne, obrazovne, naučne i istraživačke svrhe.
Za komercijalno, izlagačko ili drugo javno korišćenje predmeta i dokumenata potrebno je obratiti se Muzeju radi odobrenja i dogovora oko uslova korišćenja.
Zabranjena je neovlašćena distribucija, reprodukcija, prodaja, iznajmljivanje kao i izmena dela tj. celokupnog dokumenta ili predmeta iz zbirke Muzeja pozorišne umetnosti, sa ili bez ostvarivanja materijalne koristi.

Autorska prava
Pri objavljivanju materijala iz zbirke Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, delimičnog ili integralnog, obavezno je navesti klauzulu "Zbirka Muzeja pozorišne umetnosti Srbije", kao i dodatne klauzule ukoliko je reč o materijalu sa posebnim autorskim pravima, o čemu se možete bavestiti u direktnom kontaktu s nadležnim kustosima.
Ukoliko smatrate da su na ovim stranicama ili u drugim medijima ili publikacijama povređena Vaša autorska prava, molimo Vas da nam se obratite na adresu dmpus@mpus.org.rs sa opisom nepravilnosti, navođenjem materijala na koji se to ondosi, kao i sa Vašim kontaktima.

Tačnost podataka
U slučaju da u bazi podataka ili digitalnim zbirkama uočite podatke za koje smatrate da su netačni ili nepotpuni, molimo Vas da ispravku ili dopunu pošaljete na adresu dmpus@mpus.org.rs. U mejlu je obavezno navesti izvor na koji se pozivate, ime i prezime, broj telefona i e-mail adresu, kako bismo mogli da Vas kontaktiramo.
HVALA NA POSETI!