#SKRIPT#
a
 
ПОЗОРИШТЕ У СРБА У XIX И XX ВЕКУ

Позивамо ученике, студенте, позоришне уметнике, театрологе, одану публику, а нарочито оне који тек улазе у свет драме и позоришта, да нам се придруже. У оквиру ове интернет презентације трудимо се да прикажемо све оно што ће вам олакшати истраживања.

У прилогу достављамо најпре уводну реч првог дела сталне поставке. За водич кроз галерије послужила су нам сажета предавања др Петра Марјановића, професора Факултета драмских уметности у Београду и Академије уметности у Новом Саду. У тим предавањима види се његово, у више прилика исказано, схватање појма позориште. „Позориште је, вероватно, урођена или еволуцијом стечена, потреба човекова за игром, задовољством и лепотом и место где је људско биће подстакнуто да мисли и да се суочава с истином света и самим собом. Остварује се као заједништво осећања у непосредном и узајамном додиру глумаца и гледалаца, а касније се на особен начин чува у њиховим сећањима. Зато позориште постоји само у садашњости, и та његова кратковекост ’тајна је његове магичне лепоте и црна мрља његовог проклетства’.” У тим предавањима виде се и тежње да излагања буду заснована на неспорним чињеницама и писана без непотребних језичких „украса”, а да при том остваре што истинитије и часније промишљање и српске позоришне историје и савременог позоришног тренутка.

Неопходан и једнако важан део ове интернет презентације – чији је покретач и најагилнији делатник Ирина Стојковић Кикић, библиотекар-кустос Музеја – чини и разноврсна ликовна архивска позоришна грађа (претежно коришћена из фонда Музеја). Она обухвата мноштво доказа које су људи позоришта оставили својом делатношћу у прошлости: драмска дела као предлошке за сценско извођење, плакати и програми представа, фотографије и портрети позоришних уметника, позоришна архивска грађа, позоришно законодавство, писани и усмени извори о односу позоришта и власти, дневнички записи, сећања и преписка позоришних људи, сачувани знаци позоришног простора – наменски зидане зграде позоришта, здања у којима су приказиване представе, облици и величина позорница – декор, костими, осветљење сцене и разноврсни позоришни артефакти (реч је о било којем предмету који је у прошлости служио позоришту).

Учите и забављајте се!
 
a