a Музеј позоришне уметности Србије
Институција од националног значаја
Aктуелно Збирке Архива Публикације Контакт a Ћир a Lat
Театрослов
Погледајте и остале збирке:
Историја српског позоришта
online
Донатори
 

 
Хемеротека

 
Хемеротеку Музеја позоришне уметности Србије чине исечци из домаће штампе, прикупљани до 1953. махом путем поклона, а од 1953. године и преко специјално ангажоване пресс-цлиппинг службе.
Укупан фонд подељен је по хронолошком основу на две веће целине:
 • Хемеротека до 1944. године и
 • Хемеротека од 1944. године.

Обе ове целине се разврставају према садржају на укупно 36 основних одредница, док се свака од њих, сходно врсти, може гранати и даље.

Хемеротека до 1944. године
 1. Чланци о позоришту до 1918.
 2. Народно позориште у Београду - Драма, критике (1918-1944)
 3. Позоришни живот у Београду изузев Народног позоришта (1918-1944)
 4. Позоришни живот у Србији изузев Београда (1918-1944)
 5. Позоришне школе (1918-1944)
 6. Удружења глумаца (1918-1944)
 7. Удружења драмских писаца (1918-1944)
 8. Позоришно законодавство (1918-1944)
 9. Позоришна публика (1918-1944)
 10. Гостовања у Драми и гостовања Драме Народног позоришта у Београду (1918-1944)
 11. Народно позориште у Београду - Опера, критике (1918-1944)
 12. Народно позориште у Београду - Опера, личности (1918-1944)
 13. Народно позориште у Београду - Опера, гостовања (1918-1944)
 14. Народно позориште у Београду - Балет, критике (1918-1944)
 15. Народно позориште у Београду - Балет, личности (1918-1944)
 16. Народно позориште у Београду - Балет, гостовања (1918-1944)
 17. Балети у операма (1918-1944)
 18. Музички и балетски живот у Београду изузев Народног позоришта (1918-1944)

Хемеротека од 1944. године
 1. Личности
 2. Београдска позоришта - критике
 3. Београдска позоришта
 4. Позоришта у унутрашњости
 5. Позоришни живот у Црној Гори
 6. Позоришни живот у бившим републикама СФРЈ
 7. Фестивали
 8. Гостовања
 9. Удружења
 10. Конгреси
 11. Публикације
 12. Радио и телевизија
 13. Аматерска позоришта
 14. Позоришне школе
 15. Позоришни живот
 16. Музеј позоришне уметности Србије

Чување и смештај фонда Хемеротеке
 • копије најстаријих исечака, до 1918, чувају се у фасциклама, разврстани према извору (једна фасцикла - једна публикација)
 • исечци од 1918. до 1944. чувају се у ковертама које су по основним одредницама разврстане у регистраторе
 • београдске критике писане после 1944. чувају се у ковертама (разврстане по принципу један коверат - једна представа), а свако позориште има своју кутију са ковертама
 • општи чланци о београдским позориштима, сви исечци који се односе на позоришта из унутрашњости, фестивале, догађаје, школе, публикације итд. чувају се у регистраторима (разврстани по принципу једна тема - један регистратор)
 • чланци који се односе на живот и рад појединачних личности после 1944. године чувају се у ковертама (разврстани по принципу једна коверта - једна личност)


Новински исечци се не инвентаришу, мада је по самом оснивању Музеја једно време и то практиковано. Месечно у Хемеротеку пристигне око 250 - 300 нових исечака.

 

Чланци који сведоче о развоју Хемеротеке Музеја позоришне уметности Србије:

Синиша Јанић

Рашко Јовановић

Ксенија Шукуљевић Марковић

Ирина Стојковић Кикић