a Музеј позоришне уметности Србије
Институција од националног значаја
Aктуелно Збирке Архива Публикације Контакт a Ћир a Lat
Театрослов
Погледајте и остале збирке:
Историја српског позоришта
online
Донатори
 

 
Архив

 
Збирку архивских докумената чине административна акта која се углавном односе на Народно позориште у Београду, документа везана за историју српског позоришта, лична документа глумаца, редитеља, оперских певача, композитора и осталих уметника. Документа ове збирке су оригинали са минималним процентом копија / фотокопија. Највећи број датира из средине прошлог века (најстарији документ је из 1851.
"Акт Народног позоришта Попечитељству Просвешћенија у коме се тражи одобрење за подизање позоришне зграде). Најмањи број докумената потиче из периода након Другог светског рата. Збирка архивских докумената подељена је у две веће целине: Административна документа и Лична документа. За претрагу фонда користе се лисни каталози (предметни - хронолошки и именски).

Фонд Збирке рукописних дела обухвата оригинале или преписе извођених и неизвођених драмских дела писаних руком. Рукописи већином датирају из 19. века претежно су дела извођена на сцени. Добар део фонда чине преводи и прераде страних писаца, али није занемарљив ни број заступљених домаћих аутора. За претрагу фонда користе се лисни каталози (ауторски и насловни).

Фонд Збирке писама чини преко три стотине педесет приватних писама, дописница, разгледница и слика уметника (и, неретко, њихових пријатеља чији је идентитет тешко утврдити). За претрагу фонда користе се лисни каталози (именски - са пошиљаоцем и примаоцем као главним одредницама)

Фонд Збирке грађе садржи биографије, мемоаре, дневнике и музикалије значајне за развој српског позоришта. За претрагу фонда користе се одговарајући спискови.

Фонд Документације о раду Музеја обухвата опште и појединачне планове и извештаје о раду куће, правилнике, статуте, записнике, награде, плакете и признања које је Музеј добио током досадашњег рада.
 
Факсимил молбе Јоакима Вујића Совјету
 
Факсимил рукописа "Родољупци" Јована Стерије Поповића
 
Овлашћење Николи Ђурковићу да у Београду може давати "српска представљенија" (1847)
 
Одлука Кнеза Србије
Александра Карађорђевића да се Јоакиму Вујићу "милостиња из касе правитељствене изда 10 дуката цесарских",
Београд, 10. новембар 1844.